Dydd Gwener, Medi 17, 2021
Hafan Tags Twf

Tag: twf

30 Pwynt Gweddi ar gyfer Twf Busnes

0
Genesis 26:12 Yna hauodd Isaac yn y wlad honno, a derbyn canwaith yn yr un flwyddyn: a bendithiodd yr ARGLWYDD ef. 26:13 A'r ...

Pwyntiau Gweddi Pwerus ar gyfer Twf Ysbrydol

1
1 Corinthiaid 13:11: 11 Pan oeddwn i'n blentyn, fe wnes i lefaru fel plentyn, roeddwn i'n deall fel plentyn, roeddwn i'n meddwl fel plentyn: ond ...

31 Pwynt Gweddi Am Dwf yr Eglwys

7
Eseia 2: 2-3: 2 Ac yn y dyddiau diwethaf, bydd mynydd tŷ'r Arglwydd yn cael ei sefydlu yn y ...

30 Mae gweddi ymwared yn pwyntio yn erbyn tyfiant digroeso yn y groth

3
Exodus 23:26: 26 Ni fydd unrhyw beth yn bwrw eu ifanc, nac yn ddiffrwyth, yn dy wlad: nifer dy ddyddiau y byddaf yn eu cyflawni. Plant yw'r ...

Pwyntiau gweddi 40 Mfm ar gyfer Twf Ysbrydol

2
Yn union fel y mae angen i bob baban ddal i dyfu i ddod yn oedolyn, mae angen i bob plentyn Duw dyfu'n ysbrydol i fod yn aeddfed ...