Dydd Mercher, Medi 22, 2021
Hafan Tags Breakthrough

Tag: torri tir newydd

30 pwynt gweddi ar gyfer pob llwyddiant

12
Salm 143: 7-9: 7 Gwrandewch arnaf yn gyflym, O Arglwydd: mae fy ysbryd yn ffaelu: na chuddia dy wyneb oddi wrthyf, rhag imi fod yn debyg i'r rhai sy'n mynd ...

30 Pwynt Gweddi Canol Nos ar gyfer Datblygiad Ariannol

45
Salm 84:11: 11 Canys haul a tharian yw’r Arglwydd Dduw: bydd yr Arglwydd yn rhoi gras a gogoniant: ni fydd unrhyw beth da yn ei ddal yn ôl ...

110 Pwynt Gweddi Am Ddatblygiad Ariannol

1
Mae Duw eisiau i'w holl blant gael eu bendithio ym mhob peth. Dyna pam yr anfonodd Efe ei fab Iesu Grist atom. Trwy Grist, rydyn ni'n ...

50 pwynt gweddi ar gyfer datblygiad ariannol gydag adnodau o'r Beibl

8
Mae ffyniant ariannol yn real, fodd bynnag, nid yw arian yn disgyn o'r awyr, mae'n rhaid i ni ddarparu gwerth go iawn mewn nwyddau a gwasanaethau i weld arian yn llifo ...