Dydd Mawrth, Awst 3, 2021
Hafan Tags Sancteiddrwydd

Tag: sancteiddrwydd

6 pwynt gweddi am sancteiddrwydd

0
2 Corinthiaid 7: 1: 1 Gan fod yr addewidion hyn, annwyl annwyl, gadewch inni lanhau ein hunain rhag holl budredd y cnawd a'r ysbryd, gan berffeithio sancteiddrwydd yn ...