Dydd Sadwrn, Medi 18, 2021
Hafan Tags Salwch

Tag: salwch

Gweddi Am Iachau Salwch Rhyfedd

2
Job 5:12: 12 Mae'n siomi dyfeisiau'r crefftus, fel na all eu dwylo gyflawni eu menter. Nid yw pob salwch yn dod o achosion naturiol, ...

25 Pwynt Gweddi Am Iachau Pob Dull o Salwch a Chlefydau

1
Actau 10:38: 38 Sut y gwnaeth Duw eneinio Iesu o Nasareth gyda’r Ysbryd Glân a chyda nerth: pwy aeth ati i wneud daioni, ac iacháu hynny i gyd ...

20 Pwynt Gweddi Rhyfela ar gyfer Salwch Iachau

12
Actau 10:38: 38 Sut y gwnaeth Duw eneinio Iesu o Nasareth gyda’r Ysbryd Glân a chyda nerth: pwy aeth ati i wneud daioni, ac iacháu hynny i gyd ...

50 Pwynt Gweddi Rhyfela yn erbyn salwch a chlefydau

0
Mae gweddi rhyfela yn pwyntio yn erbyn salwch ac afiechydon. Mae pob salwch yn ormes ar y diafol. Actau10: 38. Daeth Iesu i ddinistrio gweithredoedd y ...