Dydd Sul, Medi 26, 2021
Hafan Tags Gwrthgymeriad

Tag: rhwystredigaeth

20 Gweddïau rhyfela ysbrydol yn erbyn ysbryd oedi a rhwystredigaeth

25
2 Corinthiaid 6: 2: 2 (Oherwydd meddai, fe'ch clywais mewn amser yn cael ei dderbyn, ac yn nydd iachawdwriaeth yr wyf wedi dy ildio di: ...