Dydd Sul, Hydref 23, 2022
Hafan Tags Grace

Tag: gras

Pwyntiau Gweddi Am ragori ar ras

0
Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi am ragori ar ras. Pan glywch y gair yn rhagori ar ras beth sy'n dod i'r meddwl? Yn rhagori ar ras ...

Gweddi Bersonol Am Grace Mewn Priodas Anodd

2
Ydych chi erioed wedi bod mewn perthynas anodd iawn, faint o rwystredigaeth, chwerwder a phoen y mae'n rhaid i chi eu dioddef yn ystod y cyfnod hwnnw, iawn? ...

30 Pwynt Gweddi Er Hoff a Gras

3
Salmau 5:12 Canys ti, ARGLWYDD, a fendithia'r cyfiawn; gyda ffafr yr wyt yn ei dosturio fel â tharian. Mae pob plentyn Duw wedi'i ordeinio ...

Pwyntiau Gweddi Er Gras a Thrugaredd

3
  Hebreaid 4: 15-16 Hebreaid 4:15 Oherwydd nid oes gennym archoffeiriad na ellir ei gyffwrdd â theimlad ein gwendidau; ond roedd i gyd ...

20 Adnod gorau'r Beibl am ras

1
1 Corinthiaid 15:10: 10 Ond trwy ras Duw yr wyf fi: ac nid oedd ei ras a roddwyd imi ...