Dydd Gwener, Medi 17, 2021
Hafan Tags Problemau

Tag: problemau

30 Pwynt Gweddi Gwyrthiau am Broblemau Amhosib

3
Marc 9:23 Dywedodd Iesu wrtho, Os gallwch chi gredu, mae pob peth yn bosibl i'r sawl sy'n credu. Rydyn ni'n gwasanaethu Duw o bob posibilrwydd, ...

Gweddi yn Erbyn Problemau Styfnig

0
Zachariah 4: 6-7: 6 Yna atebodd a llefarodd wrthyf, gan ddweud, “Dyma air yr Arglwydd wrth Serbabel, gan ddweud, Nid trwy nerth, na ...

20 Gweddïau Rhyfela Ysbrydol am Broblemau Priodas

7
Marc 3:27: 27 Ni all neb fynd i mewn i dŷ dyn cryf, a difetha ei nwyddau, heblaw y bydd yn gyntaf yn rhwymo'r dyn cryf; a ...

100 Pwynt Gweddi Gwaredigaeth ar gyfer Delio â Phroblemau Styfnig

1
Mathew 19:26: 26 Ond gwelodd Iesu hwy, a dywedodd wrthynt, Gyda dynion mae hyn yn amhosibl; ond gyda Duw y mae pob peth yn bosibl. Mae sefyllfaoedd ystyfnig yn ...