Dydd Gwener, Medi 24, 2021
Hafan Tags Sin

Tag: pechod

Pwyntiau Gweddi Er Iachawdwriaeth

0
  Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi dros Iachawdwriaeth. Mae iachawdwriaeth pob dyn yn fusnes pwysig. Nid yw Duw yn tegan gyda'r ...

5 Ffordd I Ennill Hunanreolaeth Dros Bechod

1
Heddiw, byddwn yn dysgu ar bum ffordd i ennill hunanreolaeth dros bechod. Heblaw marwolaeth, pechod yw gelyn cyffredin dyn. Y Diafol,...

Pwyntiau Gweddi Am Rywbeth rydych chi'n Teimlo'n Euog amdano

0
Heddiw, byddwn yn gweddïo yn erbyn rhywbeth rydych chi'n teimlo'n euog yn ei gylch. Mae euogrwydd yn syndrom difrifol sy'n gallu gyrru dyn i ffwrdd oddi wrth Dduw. A ...

Pwyntiau Gweddi Am Ysbryd Maddeuant

0
Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi am ysbryd maddeuant. Mae ysbryd anfaddeuol yn un peth sydd wedi rhwystro'r mwyafrif o bobl rhag dod o hyd i ...