Dydd Mercher, Tachwedd 2, 2022
Hafan Tags Cynnar

Tag: yn gynnar

Gweddi yn Erbyn Marwolaeth Gynnar

5
Salmau 91:16: 16 Gyda bywyd hir byddaf yn ei fodloni, ac yn dangos fy iachawdwriaeth iddo. Heddiw, rydyn ni'n mynd i fod yn gweddïo yn erbyn ...

30 Pwynt Gweddi Bore Cynnar ar gyfer Rhyfela Ysbrydol.

1
Salmau 5: 2-3: 2 Gwrandewch ar lais fy ngwaedd, fy Mrenin, a fy Nuw: oherwydd i ti y gweddïaf. 3 Bydd fy llais yn ...