Dydd Mawrth, Gorffennaf 27, 2021
Hafan Tags Glanhau

Tag: glanhau

Gweddïau Am Glanhau'r Allor

0
Dywed yr ysgrythur pwy all esgyn i fryniau'r Arglwydd neu pwy all sefyll yn ei le sanctaidd, yr hwn sydd wedi glanhau ...

Gweddi Am Glanhau'r Eglwys

0
Yr Eglwys yw crud y ffydd Gristnogol. Mae'n debycach i le preswyl gwych i bobl, mae'r eglwys yn gwasanaethu fel ...

Gweddïau Glanhau Ysbrydol

0
Mae glanhau ysbrydol yn fath o waredigaeth y mae'n rhaid iddo ddigwydd ym mywyd person neu gredwr i'r unigolyn hwnnw fod yn llwyr ...

30 Pwynt Gweddi Ar gyfer Glanhau Ysbrydol

4
2 Timotheus 2:20 Ond mewn tŷ gwych mae yna nid yn unig lestri aur ac arian, ond hefyd o bren ac o ...

30 Pwynt Gweddi Pwerus Ar Sancteiddiad a Glanhau'r Sanctaidd ...

0
Actau 26:18 I agor eu llygaid, a’u troi o dywyllwch i olau, ac o nerth Satan at Dduw, eu bod yn ...

Salm 51 Pwyntiau Gweddi Ar Gyfer Glanhau a Phardwn

3
Salmau 51: 1 Trugarha wrthyf, O Dduw, yn ôl dy gariad: yn ôl lliaws dy drugareddau tyner a chwalodd fy nhroseddau. Rydyn ni'n ...