Dydd Mercher, Gorffennaf 28, 2021
Hafan Tags Gelynion

Tag: gelynion

Gweddïau Rhyfela Ysbrydol yn Erbyn Gelynion

2
Heddiw, byddwn yn delio â gweddïau rhyfela ysbrydol yn erbyn gelynion. O amser y greadigaeth, mae'r gelyn wedi codi yn erbyn dyn a ...

Gweddïau yn Erbyn Gelynion Aelwydydd Diffaith

0
  Mathew 10:36 A gelynion dyn fyddan nhw o'i deulu ei hun. Mae'r byd rydyn ni'n byw ynddo heddiw wedi'i lenwi â drygioni a chreulondeb ....

50 Pwynt Gweddi Ymosodol yn erbyn Gelynion yn y Gwaith

10
Deuteronomium 28: 7 Bydd yr ARGLWYDD yn peri i'ch gelynion sy'n codi yn dy erbyn gael eu taro o flaen dy wyneb: deuant allan yn erbyn ...

Salm 35 Pwyntiau Gweddi yn Erbyn Gelynion anghyfiawn

1
Salmau 35: 1 Plediwch fy achos, ARGLWYDD, gyda’r rhai sy’n ymdrechu gyda mi: ymladd yn eu herbyn sy’n ymladd yn fy erbyn. Heddiw, byddwn ni'n edrych ...

107 Gweddïau Rhyfela Ysbrydol I Ennill Dros Eich Gelynion

0
Salm 18: 37-40: 37 Yr wyf wedi erlid fy ngelynion, ac wedi eu goddiweddyd: ni throais eto nes eu difa. 38 Rwyf wedi eu clwyfo ...

30 Gweddïau Rhyfela I Gelynion Gadael Fi'n Unig

1
Exodus 7: 1-4: 1 A dywedodd yr Arglwydd wrth Moses, Gwel, mi a'ch gwnaeth yn dduw i Pharo: ac Aaron eich brawd fydd dy ...

30 Gweddïau yn Erbyn Gelynion Cynnydd

2
Salm 35: 1-28: 1 Plediwch fy achos, O Arglwydd, gyda’r rhai sy’n ymdrechu gyda mi: ymladd yn eu herbyn sy’n ymladd yn fy erbyn. 2 Cydiwch yn ...

100 Pwynt Gweddi Am Fuddugoliaeth Dros Gelynion

0
1 Ioan 5: 4: 4 Oherwydd mae beth bynnag a aned o Dduw yn goresgyn y byd: a dyma’r fuddugoliaeth sy’n goresgyn y byd, hyd yn oed ein ffydd. Pob ...

100 o Weddïau I Warthu'r Gelynion

21
Salm 68: 1-2: 1 Bydded i Dduw godi, gwasgaru ei elynion: bydded i'r rhai sy'n ei gasáu ffoi o'i flaen. 2 Wrth i fwg gael ei yrru ...

30 Pwyntiau gweddi am fuddugoliaeth dros eich gelynion

7
Rhufeiniaid 8: 31-37: 31 Beth a ddywedwn ni wedyn wrth y pethau hyn? Os yw Duw drosom ni, pwy all fod yn ein herbyn? 32 Yr hwn a arbedodd ...