Dydd Mercher, Gorffennaf 28, 2021
Hafan Tags Eglwys

Tag: eglwys

Pwyntiau Gweddi I Adfywio'r Eglwys farw

0
Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi i adfywio eglwys farw. Cyn i ni ddechrau, gadewch i ni glirio'r canfyddiad bod y mwyafrif o gredinwyr ...

Gweddi Ymyriadol ar gyfer Blaenoriaid Eglwys

0
Heddiw, byddwn yn delio â gweddi ymbiliau dros henuriaid yr eglwys. Dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion gan ddefnyddio'r Apostol Pedr fel pwynt cyfeirio bod ...

Gweddïau Rhyfela yn Erbyn Ymosodiadau Eglwysig

0
Mathew 16:18 Fersiwn y Brenin Iago (KJV) 18 A dywedaf wrthych hefyd, mai Pedr wyt ti, ac ar y graig hon y byddaf yn adeiladu fy eglwys; a ...

Gweddi Am Glanhau'r Eglwys

0
Yr Eglwys yw crud y ffydd Gristnogol. Mae'n debycach i le preswyl gwych i bobl, mae'r eglwys yn gwasanaethu fel ...

30 Pwynt Gweddi I Weithwyr Yn Yr Eglwys

1
Eseia 62: 6 Gosodais wylwyr ar dy furiau, O Jerwsalem, na fydd byth yn dal eu heddwch ddydd na nos: chwi sy'n crybwyll ...

20 Pwyntiau Gweddi Agoriadol ar gyfer Gwasanaeth Eglwys

2
Salmau 75: 1 I ti, O Dduw, yr ydym yn diolch, i ti yr ydym yn diolch: oherwydd bod dy enw yn agos at dy ryfedd ...

40 Gweddi Ymyriadol Ar Gyfer Aelodau'r Eglwys

7
"Gweddïo bob amser gyda phob gweddi ac ymbil yn yr Ysbryd, a gwylio yno gyda phob dyfalbarhad ac ymbil dros yr holl saint" - Effesiaid 6:18 Mae'r ...

31 Pwynt Gweddi Am Dwf yr Eglwys

7
Eseia 2: 2-3: 2 Ac yn y dyddiau diwethaf, bydd mynydd tŷ'r Arglwydd yn cael ei sefydlu yn y ...

Pwyntiau gweddi 21 diwrnod gweddi ac ymprydio ar gyfer yr Eglwys 2020

0
Mathew 16:18: 18 A dywedaf wrthych hefyd, mai Pedr wyt ti, ac ar y graig hon y byddaf yn adeiladu fy eglwys; a'r gatiau ...

20 Pwynt Gweddi Rhyfela I'r Eglwys

4
Mathew 16:18: 18 A dywedaf wrthych hefyd, mai Pedr wyt ti, ac ar y graig hon y byddaf yn adeiladu fy eglwys; a'r ...