Dydd Mercher, Awst 4, 2021
Hafan Tags Efengylu

Tag: efengylu

Pwyntiau Gweddi I'r Rhai sy'n Erlid Am Yr Efengyl

0
Effesiaid 6:18 Gweddïo bob amser gyda phob gweddi ac ymbil yn yr Ysbryd, gan fod yn wyliadwrus i'r perwyl hwn gyda phob dyfalbarhad a deisyfiad i bawb ...

Pwyntiau Gweddi I'r Rhai sydd ar Genhadwr

0
Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi i'r rhai sydd ar genhadwr. Y problemau y mae dynion a menywod cenhadol yn eu hwynebu yn eu priod leoliadau ...

Pwyntiau Gweddi I Rywun Sydd Angen Iachawdwriaeth

0
Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi dros rywun sydd angen iachawdwriaeth. Dim ond i bobl sy'n barod amdani y daw iachawdwriaeth. Mae'r rhai ...

Pwyntiau Gweddi i'w Ddweud Cyn Efengylu

0
Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi i'w dweud cyn efengylu. Hanfod craidd ein hiachawdwriaeth yw achub eraill. Dyna pam ...

Gweddi Ymyriadol Am Efengylu

1
Mathew16: 18: 18 A dywedaf wrthych hefyd, mai Pedr wyt ti, ac ar y graig hon y byddaf yn adeiladu fy eglwys; a'r gatiau ...