Dydd Iau, Medi 29, 2022
Hafan Tags Dryswch

Tag: dryswch

10 Adnod o'r Beibl i Weddïo Pan fyddwch yn ddryslyd

0
Heddiw, byddwn yn delio â 10 pennill o'r Beibl i weddïo pan fyddwch wedi drysu. Mae dryswch yn gyflwr meddwl gwael. Mae'n tarfu ar y ...

Pwyntiau Gweddi yn Erbyn Dryswch

0
  Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi yn erbyn dryswch. Yn aml, nid yw pobl yn ei gymryd o ddifrif pan fyddant yn ddryslyd ynghylch beth i'w wneud ...

Gweddi yn Erbyn Ysbryd Dryswch

7
Mae ysbryd dryswch yn Ysbryd pwerus iawn, weithiau mae'n cael ei esgeuluso a does neb yn gweddïo o ddifrif yn ei erbyn. Mae rhai pobl yn dod o hyd i ...