Dydd Gwener, Medi 17, 2021
Hafan Tags Wicked

Tag: annuwiol

20 Pwynt Gweddi yn Erbyn Cyfreithiau Drygioni

0
Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi yn erbyn yng nghyfraith ddrwg. Mae hon yn her fawr i gynifer o bobl briod. Does dim...

Ymprydio a Gweddi yn Erbyn Drygioni Yr annuwiol

1
Salmau 7: 9 O bydded i ddrygioni’r drygionus ddod i ben; ond sefydlwch y cyfiawn: oherwydd mae'r Duw cyfiawn yn trechu'r calonnau ...

Pwyntiau Gweddi Peryglus I Ddinistrio Sylfeini Drygionus

1
Eseciel 18:20 Yr enaid sy'n pechu, bydd yn marw. Ni fydd y mab yn dwyn anwiredd y tad, ac ni fydd y tad yn dwyn ...