Dydd Mercher, Medi 15, 2021
Hafan Tags Dealltwriaeth

Tag: deall

Penillion Beibl Am Ddeall

1
Heddiw, byddwn yn archwilio rhai penillion o'r Beibl am ddeall. Deall yw'r gallu i amgyffred pethau'n gywir ac yn sylfaenol. Eithaf nifer o ...

Deall Grym Credo yr Apostolion

1
Wrth dyfu i fyny fel plant mae ein rhieni bob amser yn gwneud inni adrodd gweddi bob bore. Roedden nhw'n ei alw'n Gred yr Apostolion. Roeddem bob amser yn ei adrodd ...