Dydd Iau, Medi 23, 2021
Hafan Tags Yn gyfarwydd

Tag: cyfarwydd

30 Gweddi Gwaredigaeth O Ysbryd Cyfarwydd

1
Deuteronomium 18: 10-12: 10 Ni cheir yn eich plith unrhyw un sy'n peri i'w fab neu ei ferch fynd trwy'r tân, neu ...

15 Gweddi ymwared yn erbyn ysbrydion cyfarwydd

3
Obadiah 1:17: 17 Ond ar fynydd Seion y bydd ymwared, a bydd sancteiddrwydd; a bydd tŷ Jacob yn meddu ar eu heiddo. Gwirodydd cyfarwydd ...