Dydd Mercher, Gorffennaf 28, 2021
Hafan Tags Credydwyr

Tag: credinwyr

Pwyntiau Gweddi I Oresgyn Iselder Fel Credwr

1
Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi i oresgyn iselder fel credadun. Mae iselder yn gyflwr meddwl seicolegol anghywir sy'n effeithio ar ...

5 Ffordd i Oresgyn Ofn fel Credinwyr

2
Heddiw, byddwn yn delio â 5 ffordd i oresgyn ofn fel credinwyr. Ofn yw presenoldeb pryder neu chwilfrydedd a grëir gan y ...

Pwyntiau Gweddi I'r Rhai sy'n Erlid Am Yr Efengyl

0
Effesiaid 6:18 Gweddïo bob amser gyda phob gweddi ac ymbil yn yr Ysbryd, gan fod yn wyliadwrus i'r perwyl hwn gyda phob dyfalbarhad a deisyfiad i bawb ...