Dydd Gwener, Medi 17, 2021
Hafan Tags Canser

Tag: canser

Pwyntiau Gweddi Pwerus I Wella Canser

0
Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau Gweddi pwerus i wella canser. Canser yw un o'r afiechydon mwyaf marwol yn y byd. Ar ...

Gweddïau Gwyrthiau am Iachau Canser y Fron

0
Exodus 15:26 Fersiwn y Brenin Iago (KJV) 26 A dywedodd, Os gwrandewch yn ddiwyd ar lais yr Arglwydd dy Dduw, a gwnewch yr hyn sy'n iawn ...

50 Pwynt Gweddi Ar gyfer Iachau Canser

4
Diarhebion 4: 20-22 20 Fy mab, rhowch sylw i'm geiriau; gogwyddwch eich clust at fy nywediadau. 21 Na fydded iddynt ymbellhau oddi wrth dy lygaid; cadwch nhw ...

20 Gweddi Bwerus dros Iachau Canser

2
Mathew 4: 23-24: 23 Ac aeth Iesu o gwmpas holl Galilea, gan ddysgu yn eu synagogau, a phregethu efengyl y deyrnas, ac iacháu pob math o ...