Dydd Gwener, Medi 24, 2021
Hafan Tags Victory

Tag: buddugoliaeth

Pwyntiau Gweddi I Oresgyn y Diafol

1
  Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi i oresgyn y diafol. Mae goresgyn Satan yn golygu gwrthsefyll y diafol. Mae gwrthsefyll y diafol yn golygu gwrthsefyll pob ...

Pwyntiau Gweddi Am Fuddugoliaeth Dros Farwolaeth

0
Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi am fuddugoliaeth dros farwolaeth. Beth yw marwolaeth? Mae marwolaeth yn gam arall ym mywyd dynol. Mae'n ...

Pwyntiau Gweddi Pwerus I Darostwng Eich Gelyn

0
Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi pwerus i ddarostwng eich gelyn. Nid cythreuliaid neu ysbrydion nas gwelwyd yn dychryn dyn yn unig yw gelynion ....

Penillion Beibl Am Fuddugoliaeth

1
Rydyn ni i gyd eisiau buddugoliaeth dros bob her fygythiol a dyna pam rydyn ni angen rhai penillion o'r Beibl am fuddugoliaeth. Gallwn gael buddugoliaeth yn ...

Gweddïau Am Fuddugoliaeth Mewn Achos Llys

0
Rhufeiniaid 8:33: Pwy fydd yn gosod unrhyw beth i ofal etholwyr Duw? Duw sy'n cyfiawnhau. Mae Duw yn dymuno buddugoliaeth i ni o gwbl ...

30 Pwynt Gweddi Am Fuddugoliaeth Dros Bwerau Hynafol

0
Effesiaid 6:12 Oherwydd nid ydym yn ymgodymu yn erbyn cnawd a gwaed, ond yn erbyn tywysogaethau, yn erbyn pwerau, yn erbyn llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn, ...

30 Pwynt Gweddi Am Fuddugoliaeth Gyda Adnodau o'r Beibl

1
1 Corinthiaid 15:57 Ond diolch i Dduw, sy'n rhoi inni'r fuddugoliaeth trwy ein Harglwydd Iesu Grist. Mae pob Cristion yn cael ei ordeinio i fyw ...

100 Pwynt Gweddi Am Fuddugoliaeth Dros Gelynion

0
1 Ioan 5: 4: 4 Oherwydd mae beth bynnag a aned o Dduw yn goresgyn y byd: a dyma’r fuddugoliaeth sy’n goresgyn y byd, hyd yn oed ein ffydd. Pob ...

30 Pwyntiau gweddi am fuddugoliaeth dros eich gelynion

8
Rhufeiniaid 8: 31-37: 31 Beth a ddywedwn ni wedyn wrth y pethau hyn? Os yw Duw drosom ni, pwy all fod yn ein herbyn? 32 Yr hwn a arbedodd ...