Dydd Mawrth, Gorffennaf 27, 2021
Hafan Tags Beichiogrwydd

Tag: beichiogrwydd

Gweddi yn Erbyn Breuddwydion Drwg Yn ystod Beichiogrwydd

2
Heddiw, byddwn yn plymio gweddïau yn erbyn breuddwydion drwg yn ystod beichiogrwydd. Pan fydd dynes yn feichiog, dyna'r cam cyntaf tuag at luosi ...

30 Gweddïau Am Fendithion Beichiogrwydd

1
Deuteronomium 28: 4 Bendigedig fydd ffrwyth eich corff, a ffrwyth dy ddaear, a ffrwyth dy wartheg, y cynnydd ...

30 Gweddïau Rhyfela Mewn Beichiogrwydd

0
Exodus 23:26 Ni fydd unrhyw beth yn bwrw eu ifanc, nac yn ddiffrwyth, yn dy wlad: nifer dy ddyddiau y byddaf yn eu cyflawni. Cyfnod beichiogrwydd ar gyfer ...

Gweddi Ddyddiol Am Beichiogi a Beichiogrwydd

3
1 Ioan 5: 14-15: 14 A dyma’r hyder sydd gyda ni ynddo, ei fod, os ydyn ni’n gofyn unrhyw beth yn ôl ei ewyllys, yn ...

20 Gweddïau Gwyrth yn erbyn Cymhlethdodau Beichiogrwydd

0
Eseia 54:17: 17 Ni fydd unrhyw arf a ffurfir yn dy erbyn yn ffynnu; a phob tafod a gyfyd yn dy erbyn mewn barn, a gei ...