Dydd Mawrth, Gorffennaf 27, 2021
Hafan Tags Ariannol

Tag: ariannol

Gweddi Bore Am Wyrth Ariannol

2
Heddiw, byddwn yn delio â gweddi yn y bore am wyrth ariannol. Pam ei bod hi'n bwysig ceisio Duw yn y bore am ...

Gweddi am gymorth ariannol a sefydlogrwydd

1
Heddiw, byddwn yn delio â gweddi am gymorth ariannol a sefydlogrwydd. Pwy sydd ddim angen help? Yn enwedig o ran cyllid. Rydyn ni'n ...

Gweddi dros Ganslo Dyled a Throsglwyddo Ariannol

2
Heddiw, byddwn yn delio â gweddi dros ganslo dyled a datblygiad ariannol. Y ddau ffactor hyn yw'r rheswm y tu ôl i rwystrau llawer o bobl yn ...

Gweddïau Gwyrthiau Am Gymorth Ariannol

7
Deuteronomium 8:18 Ond cofiwch am yr ARGLWYDD eich Duw: oherwydd yr hwn sy'n rhoi pŵer i chi gael cyfoeth, er mwyn iddo ...

300 Pwynt Gweddi Am Fendithion Ariannol

2
Deuteronomium 8:18: 18 Ond cofiwch am yr Arglwydd dy Dduw: oherwydd yr hwn sydd yn rhoi pŵer i ti gael cyfoeth, er mwyn iddo ...

50 Gweddïau Rhyfela Ysbrydol Am Ddatblygiad Ariannol

1
Salm 35:27: 27 Bydded iddynt weiddi am lawenydd, a llawenhau, sy’n ffafrio fy achos cyfiawn: ie, gadewch iddynt ddweud yn barhaus, Bydded yr Arglwydd ...

30 Pwynt Gweddi Canol Nos ar gyfer Datblygiad Ariannol

44
Salm 84:11: 11 Canys haul a tharian yw’r Arglwydd Dduw: bydd yr Arglwydd yn rhoi gras a gogoniant: ni fydd unrhyw beth da yn ei ddal yn ôl ...

Pwyntiau gweddi 40 mfm ar gyfer datblygiad ariannol

1
Ewyllys Duw yw eich bod yn ffynnu yn eich busnes. Mae Duw eisiau inni brofi datblygiad arloesol ym mhob rhan o'n bywydau ...

14 Gweddi ymwared rhag dyled ariannol

1
Mae dyled ddrwg yn wir yn beth drwg iawn. Nid oes unrhyw un eisiau bod ynddo. Mae'r weddi 14 ymwared hon o ddyled ariannol yn mynd ...

110 Pwynt Gweddi Am Ddatblygiad Ariannol

1
Mae Duw eisiau i'w holl blant gael eu bendithio ym mhob peth. Dyna pam yr anfonodd Efe ei fab Iesu Grist atom. Trwy Grist, rydyn ni'n ...