Dydd Gwener, Medi 24, 2021
Hafan Tags Iselder

Tag: iselder

Pwyntiau Gweddi I Oresgyn Iselder Fel Credwr

4
Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi i oresgyn iselder fel credadun. Mae iselder yn gyflwr meddwl seicolegol anghywir sy'n effeithio ar ...

Penillion Beibl i'w Gweddïo Pan Ti'n Teimlo Wedi'ch Gwrthod

0
Heddiw, byddwn yn delio ag adnodau o'r Beibl i weddïo pan fyddwch chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich gwrthod. Os ydych chi erioed wedi dioddef gwrthod o'r blaen, byddwch chi'n deall ...

Gweddïau i'w Dweud Mewn Cyfnod o Unigrwydd ac Iselder

1
Hebreaid 13: 5: Gadewch i'ch sgwrs fod heb gywilydd; a byddwch yn fodlon ar y fath bethau ag sydd gennych chi: oherwydd dywedodd, ni fyddaf byth ...