Dydd Iau, Gorffennaf 29, 2021
Hafan Tags Cristnogion

Tag: Cristnogion

Pwyntiau Gweddi I'r Rhai sy'n Erlid Am Yr Efengyl

0
Effesiaid 6:18 Gweddïo bob amser gyda phob gweddi ac ymbil yn yr Ysbryd, gan fod yn wyliadwrus i'r perwyl hwn gyda phob dyfalbarhad a deisyfiad i bawb ...

Pwyntiau Gweddi I Gristnogion sydd Newydd eu Trosi

0
Un elfen allweddol o ddisgyblaeth yw meithrin y credinwyr newydd. Ym myd yr ysbryd, mae lefel o dwf. Pan fydd ...