Gweddiau Canol Nos Prophwydol

0
68

Heddiw byddwn yn delio â Gweddïau Canol Nos Proffwydol.

Cynlluniodd Duw y dylai'r nos fod yn amser i ymddeol, gorffwys, gwella ac yn barod ar gyfer gwaith a gweithgaredd y diwrnod nesaf. Ond tra byddwch chi'n cysgu ac yn gorffwys, gelyn eich enaid – nid Satan y diafol yw hynny. mae carfannau fel arfer yn bwriadu ymosod arnoch chi. (Gweler Mathew 13:25, KJV) Ac maen nhw’n llwyddo’r rhan fwyaf o’r amser oherwydd pan fyddwch chi’n cysgu ni allwch amddiffyn eich hun, mae eich corff wedi ymlacio ac mae eich enaid yn hygyrch. Wel, gadewch i'r diafol wneud ei waith, gallwch chi bob amser ddadwneud yr hyn y mae wedi'i wneud pan fyddwch chi'n deffro. Ond yn well na dim, gan ei fod yn cynllunio ac yn dienyddio yn y nos, un o'r amser gorau i gwrdd ag ef, ei ddal yn ei drac a'i guro iddo yw canol nos hefyd.

Efallai y byddwch chi hefyd yn hoffi darllen: 20 Adnod o’r Beibl I Drechu Hunllefau Drwg

Dyna pam mae gweddïau canol nos yn effeithiol iawn. Mae'r Beibl yn dweud, maen nhw'n ein dwyn ni yn y nos felly mae'n rhaid i ni weddïo yn y nos yn enwedig hanner nos i'w hatal rhag eich dwyn.

COF: Offrymaf i ti aberth diolch, a galw ar enw'r ARGLWYDD. Salmau 116:

DARLLENWCH: Salm 124:1-8:1 Oni bai yr ARGLWYDD oedd o'n hochr ni, yn awr y dywed Israel; 2 Oni bai yr ARGLWYDD oedd o'n hochr ni, pan gyfodasant i'n herbyn : 3 Yna hwy a'n llyngcasant ni yn gyflym, pan enynnodd eu llid i'n herbyn : 4 Yna y dyfroedd a'n llethasant, y dylif a aethant. tros ein henaid : 5 Then the proud waters had gone over our soul. 6 Bendigedig fyddo'r ARGLWYDD, yr hwn ni roddodd ni yn ysglyfaeth i'w dannedd. 7 Ein henaid a ddiangodd fel aderyn o fagl yr adarwyr: y magl a ddrylliwyd, a ni a ddihangodd.

PWYNT GWEDDI

 • Diolch Arglwydd, am Dy ddaioni a'th drugaredd drosof fi a'm teulu niwclear ac estynedig. Rwy'n ddiolchgar iawn i Ti Arglwydd
 • Diolch Arglwydd, am Dy amddiffyniad yng nghanol pob her ac ansicrwydd yn holl genhedloedd y gwaith.
 • Diolch Arglwydd, am fod wrth fy ochr bob amser. Diolch am fy ateb pryd bynnag y byddaf yn eich galw. Yr wyf yn ddiolchgar, Arglwydd.
 • Diolch Arglwydd am y trafferthion a brofais yn y gorffennol. Diolch am y gras i oroesi a heddiw, rwy'n dal i sefyll. Yr wyf yn rhoi gogoniant i ti, Arglwydd.
 • O Dad, diolch i Ti am beidio â gadael i elynion mewnol fy ninistrio. Diolch Arglwydd, am fy iacháu, yn awr ac eto, ac am fy amddiffyn rhag afiechydon a salwch.
 • Diolch Arglwydd am fy ngwylio hyd yn oed pan fyddaf yn cysgu. Nid ydych yn cysgu nac yn cysgu, fel y gallaf gysgu. Yr wyf yn ddiolchgar, Arglwydd.
 • Arglwydd Iesu, rwyf am ddiolch yn arbennig i Chi am farw dros fy mhechodau. Oni bai am yr aberth a wnaethoch i mi yn addas ar gyfer Calfari, byddwn wedi bod yn mynd i uffern yn awr. Diolch am adael Dy orsedd a dod i'r ddaear i achub fy enaid.
 • Dad, diolch i Ti am ddatgelu i mi yr holl broffwydoliaethau da a ddywedwyd amdanaf yn y gorffennol fel y gallaf gerdded yn unol â'th ewyllys ar gyfer fy mywyd.
 • Diolch Arglwydd am yr holl help yr ydych wedi'i roi i mi yn y gorffennol. Arglwydd dwi'n ddiolchgar. (Cofiwch rai o'r amserau hynny pan fydd Duw yn eich helpu a diolch iddo am yr help.
 • Diolch Arglwydd am dy holl fendithion yn fy mywyd. Ni fyddaf byth yn anniolchgar i Ti Arglwydd.
 • O Dad, diolch i Ti am faddau fy holl bechodau. Os wyt ti i gyfrif anwiredd, ni fyddwn yn gallu sefyll o'th flaen. Fodd bynnag, yn Dy drugaredd, Ti bob amser yn maddau i mi pan fyddaf yn galw arnat. Diolch Arglwydd am y merc cariadus hwnnw
 • Grym fy man geni yn gweithio yn erbyn fy seren, marw, yn enw Iesu.
 • Grym Pharo nad yw am adael i'm seren fynd, rydych chi'n gelwyddog, yn marw, yn enw Iesu.
 • Grym dewiniaeth dros fy seren, marw, yn enw Iesu.
 • Taniodd saethau at fy seren i'm darostwng, yn ôl, yn enw Iesu.
 • Fy nydd mawredd, dechreuwch trwy dân, yn enw Iesu.
 • Mae pwerau monitro drwg a neilltuwyd yn erbyn fy seren, yn derbyn dallineb, yn enw Iesu.
 • Grym yn gwatwar fy seren, mae'ch amser ar ben, marw, yn enw Iesu.
 • Fy ngelynion, clywch air yr Arglwydd, lle'r ydych wedi fy nharo i lawr fydd pwynt torri tir newydd i mi, yn enw Iesu.
 • Mae pob melltith o dŷ fy nhad a thŷ fy mam, yn torri trwy dân, yn enw Iesu.
 • Mae pob pŵer trionglog a neilltuwyd i'm poenydio, yn marw, yn enw Iesu.
 • Dinistr dwbl o'r nefoedd, ymwelwch â phob cyfamod sy'n siarad yn fy erbyn, yn enw Iesu.
 • Trwmped dinistr, chwythwch ar fy ngorthrymwyr, yn enw Jesu
 • Cyfodwch Dduw, a rhoddwch inni arweinwyr Duw, yn enw Jesu
 • Pob pŵer tywyll ac awdurdod tywyll yn fy mywyd, yn cael eu drysu a'u rhoi i gywilydd, yn enw Iesu.
 • Bydded i holl rymoedd y tywyllwch, sy'n rhwystro symudiad Duw yn y genedl hon, gael eu gwneud yn analluog, yn enw Iesu.
 • Gwasgarir pob agenda ocwltaidd ar gyfer fy Ngwlad i anghyfannedd, yn enw Iesu.
 • Strongman yn eistedd yn gyfforddus ar fy mendithion, heb eistedd gan dân, yn enw Iesu.
 • Ni fydd brwydrau cenhedlaeth, melltithion a phroblemau, yn llyncu fy nhynged, yn enw Iesu.
 • Caethiwed ar y cyd yn fy sylfaen, torrwch a rhyddhewch fi trwy dân, yn enw Iesu.
 • Rwy'n adennill pob bendithion o'r dydd a'r nos y gwnaeth y gelyn eu dwyn oddi wrthyf, yn enw Iesu.
 • Angylion fy mendithion, pa le yr ydych ? Rwyf ar gael, lleolwch fi trwy drugaredd, yn enw Iesu.
 • O Dduw cyfod ac atgyweirio unrhyw fath o ddifrod a wnaed i'm bywyd a'm corff gan y gelyn, yn enw Iesu.
 • Mae geiriau drwg a siaredir yn fy mywyd sy'n effeithio arnaf, yn mynd yn ôl at yr anfonwr yn enw Iesu.
 • Ni ddengys Ysbryd ti ddisgleirio allan, marw, yn enw Iesu.
 • Rydych chi'n Fuddugol, yn enw Iesu.Diolch i chi Iesu am ateb fy ngweddïau.
 • Pob pŵer tywyll ac awdurdod tywyll yn fy mywyd, yn cael eu drysu a'u rhoi i gywilydd, yn enw Iesu.
 • Bydded i holl rymoedd y tywyllwch, sy'n rhwystro symudiad Duw yn y genedl hon, gael eu gwneud yn analluog, yn enw Iesu.
 • Gwasgarir pob agenda ocwltaidd ar gyfer fy Ngwlad i anghyfannedd, yn enw Iesu.
 • Strongman yn eistedd yn gyfforddus ar fy mendithion, heb eistedd gan dân, yn enw Iesu
 • Ni fydd brwydrau cenhedlaeth, melltithion a phroblemau, yn llyncu fy nhynged, yn enw Iesu.
 • Caethiwed ar y cyd yn fy sylfaen, torrwch a rhyddhewch fi trwy dân, yn enw Iesu.
 • Rwy'n adennill pob bendithion o'r dydd a'r nos y gwnaeth y gelyn eu dwyn oddi wrthyf, yn enw Iesu
 • Angylion fy mendithion, pa le yr ydych ? Rwyf ar gael, lleolwch fi trwy drugaredd, yn enw Iesu
 • O Dduw cyfod ac atgyweirio unrhyw fath o ddifrod a wnaed i'm bywyd a'm corff gan y gelyn, yn enw Iesu.
 • Mae geiriau drwg a siaredir yn fy mywyd sy'n effeithio arnaf, yn mynd yn ôl at yr anfonwr yn enw Iesu.
 • Ni ddengys Ysbryd ti ddisgleirio allan, marw, yn enw Iesu.
 • Rydych chi'n Fuddugol, yn enw Iesu.Diolch i chi Iesu am ateb fy ngweddïau.

 

erthygl flaenorolPwyntiau Gweddi Am Fuddugoliaeth Dros Frwydrau Dirgel
erthygl nesafPwyntiau Gweddi Yn Erbyn Gormes Demonig
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Rwy'n Ddyn Duw, Sy'n angerddol am symudiad Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd ras i amlygu nerth yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddi a'r Gair. Am ragor o wybodaeth neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi yn dailyprayerguide@gmail.com neu Sgwrsiwch â mi ar WhatsApp And Telegram yn +2347032533703. Hefyd byddaf wrth fy modd yn Eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Dduw bendithia chi.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.