Gweddiau Boreuol Prophwydol

0
82

Heddiw byddwn yn delio â Gweddïau Boreol Proffwydol.

Proffwydol gweddi yw gweddio â'r Ysgrythyrau, mewn ffydd, dan ysbrydoliaeth yr Ysbryd Glân. I'r perwyl hwn, mae Duw'n dweud: “Canys rhoddaf i chwi genau a doethineb, yr hwn ni all eich holl wrthwynebwyr eu hennill na'u gwrthwynebu. - Luc 21:15. Mewn geiriau eraill, roedd Duw yn dweud fy mod yn rhoi gwn i chi eisoes wedi'i lwytho â bwledi y tu mewn.

Efallai y byddwch chi hefyd yn hoffi darllen: 20 Adnod o’r Beibl Am Godiad Haul y Bore

Mae Diarhebion 18:21 yn dweud, “Mae marwolaeth a bywyd yng ngrym y tafod.” Tafod dyn yw prif fan cychwyn arf rhyfel Duw, “Ac efe a wnaeth fy ngenau fel cleddyf llym.” Eseia 49:2. Mae'r geg yn arf aruthrol ei hun.

“A rhoddais fy ngeiriau yn dy enau, a gorchuddiais di yng nghysgod fy llaw, er mwyn imi blannu'r nefoedd a gosod sylfeini'r ddaear, a dweud wrth Seion, Fy mhobl wyt.” – Eseia 51:16

Mae gweddi foreol yn ffordd wych o ganolbwyntio'ch amser a'ch sylw ar geisio cynllun Duw ar gyfer y diwrnod sydd i ddod. P'un a oes angen anogaeth, heddwch, cryfder, neu orffwys arnoch chi, gall Duw gwrdd â chi mewn ffordd real a phresennol iawn pan fyddwch chi'n dod o'i flaen â chalon ostyngedig. Ceisiwch bresenoldeb Duw bob bore cyn i'ch egni a'ch sylw gael eu tynnu gan yr holl dasgau sydd gennych o'ch blaen.

Pwysigrwydd gweddïo gweddïau boreol

 • I geisio presenoldeb a chyfarwyddiadau Duw ar gyfer y dydd.
 • I ofyn i Dduw fynd trwy'r dydd gyda ni
 • Gofyn i Dduw gyflawni Ei holl addewidion i ni am y dydd.
 • I fendithio Duw am ddiwrnod newydd
 • Gofyn i'r ysbryd glân gerdded gyda ni trwy gydol y dydd
 • I ddibynnu ar help Duw a bod yn ddewr.
 • I'n hamddiffyn rhag drwg y dydd.

Yr wyf yn eich annog i broffwydo beth bynnag yr ydych am ei weld yn eich bywyd yn ôl yr ysgrythur.

Datguddiad 1: 18,

Myfi yw yr hwn sydd yn byw, ac yn farw; ac wele fi yn fyw byth, Amen; a chael allweddau uffern a marwolaeth.

PWYNTIAU GWEDDI

 • Rwy'n gorchymyn i wynt, tywydd heddiw fy ffafrio, yn enw Iesu. 
 • Gadewch i'ch glaw o drugaredd ac amddiffyniad ddisgyn ar fy mywyd, yn enw Iesu. 
 • Ni fydd yr haul yn fy nal yn y dydd na'r lleuad liw nos, yn enw Iesu. 
 • Rwy’n gorchymyn anlwc, tristwch, a cholled i wyro oddi wrthyf yn llwyr yr wythnos hon, yn enw Iesu.
 • Fel hyn y dywed yr arglwydd, “ Na fydded i dywysogaeth, gallu, tywysog y tywyllwch, drygioni ysbrydol fy mhoeni, oherwydd yr wyf yn dwyn yn fy nghorff nodau oen Duw.” Yn enw Iesu.
 •  Rwy'n tynnu i lawr bob cynllunio ynni negyddol i weithredu yn erbyn fy mywyd heddiw, yn enw Iesu. 
 • Rwy'n datgymalu unrhyw bŵer sy'n mynegi incantations i ddal y diwrnod hwn, yn enw Iesu. 
 •  Rwy'n gwneud y fath orchwylion a gweddïau satanaidd yn ddi-rym drosof i a fy nheulu, yn enw Iesu. 
 •  Rwy'n adfer y diwrnod hwn o'u dwylo, yn enw Iesu. 
 • Bydded i bob brwydr yn yr hyn sy'n peri pryder i mi gael ei hennill o blaid yr angylion sy'n cyfleu fy mendithion heddiw, yn enw Iesu. 
 •  O haul, lleuad a ser; cariwch eich cystuddiau yn ôl at eich anfonwr a rhyddhewch nhw yn ei erbyn, yn enw Iesu. 
 • O Dduw; cyfod a diwreiddio popeth sy'n gweithio yn fy erbyn, yn enw Iesu. 
 • Bydded i'r drygionus gael ei ysgwyd allan o ddiwedd y ddaear, yn enw Iesu. 
 • O haul; wrth ichi ddod allan, dadwreiddiwch yr holl ddrygioni sydd wedi dod yn erbyn fy mywyd, yn enw Iesu. 
 •  Rwy'n rhaglennu bendith i'r haul, y lleuad a'r sêr am fy mywyd heddiw, yn enw Iesu. 
 •  O haul; canslo pob rhaglen ddrwg ddyddiol a dynnir yn fy erbyn, yn enw Iesu. 
 • O haul; poenydio pob gelyn i deyrnas Dduw yn fy mywyd, yn enw Iesu. 
 • Mae'r rhai sy'n treulio'r nos yn fy nhynnu i lawr, o haul, yn eu taflu, yn enw Iesu. 
 • O elfennau; ni fyddwch yn brifo fi, yn enw Iesu. 
 • Annwyl Dduw amddiffyn fy mendithion heddiw felly ni fydd unrhyw un yn gallu dwyn o fy mywyd heddiw, yn enw Iesu. 
 •  Rwy'n sefydlu gallu Duw dros y nefolion, yn enw Iesu. 
 • O haul, lleuad a ser; ymladd yn erbyn cadarnle dewiniaeth a dargedwyd yn fy erbyn heddiw, yn enw Iesu. 
 • .O nefolion boenydio pob gelyn diedifar i ymostyngiad, yn enw Iesu. 
 • O nefoedd, ymladd yn erbyn cadarnle dewiniaeth, yn enw Iesu. 
 • Pob allor ddrwg yn y nefoedd, rwy'n eich taflu i lawr, yn enw Iesu. 
 • Pob crochan yn y seren, y lleuad a'r haul, yn cael ei dorri, yn enw Iesu. 
 • Mae pob patrwm drwg yn y nefolion wedi'i dorri, yn enw Iesu. 
 • O Dduw, cyfod a dinistriwch bob allor astral, yn enw Iesu. 
 • Rwy'n dinistrio pob cysylltiad satanaidd rhwng y nefolion a'm man geni, yn enw Iesu. 
 • Mae pob drygioni ysbrydol yn y nefolion a fydd yn atgyfnerthu yn fy erbyn ac mae fy nhynged heddiw yn cael ei warthu gan waed Iesu.
 • Pob pŵer rhyfedd o amgylch fy allweddi mawredd ag anifeiliaid yn y freuddwyd, wedi'u gwasgaru gan dân, yn enw Iesu. 
 • Pob breuddwyd ddrwg sy'n cau drysau da, ewch ar dân, yn enw Iesu.
 • Tân yr Ysbryd Glân, yfa fy holl elynion cynnydd, yn enw Iesu 
 • Bydd pob clo clap hynafiaid yn erbyn fy nhynged yn cael ei losgi i ludw, a dinistrio'r bersonoliaeth ddrwg a oedd yn gyfrifol amdano, yn enw Iesu. 
 • Gadewch i angylion yr Arglwydd godi a chlo clap gyda llyffetheiriau cadwyn bob pŵer drwg yn monitro fy nghynlluniau priodas gefn wrth gefn, yn enw Iesu. 
 • Mae pob pŵer sy'n defnyddio llun fy mhartner yn erbyn ein perffeithrwydd a'n dathliad priodasol, yn cwympo i lawr ac yn marw, yn enw Iesu. 
 •  Rwy'n tynnu fy enw a'm partner priodas o'r llyfr methiant priodasol, yn enw Iesu. 
 •  Rwy'n rhyddhau fy mhriodas o ddylanwad, rheolaeth a dominiad drygioni cartref, yn enw Iesu. 
 • Mae'r Beibl yn dweud, byddan nhw'n casglu'n sicr, ond cymaint sydd eisiau ymgynnull yn erbyn fy mharatoad priodas, gwasgaru trwy dân, yn enw Iesu.
 • Diolch Iesu am ateb fy ngweddïau.

 

erthygl flaenorol40 Pwynt Gweddi I Osgoi Methiant
erthygl nesafPwyntiau Gweddi Ar Gyfer Torri Trwodd Cyflym
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Rwy'n Ddyn Duw, Sy'n angerddol am symudiad Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd ras i amlygu nerth yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddi a'r Gair. Am ragor o wybodaeth neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi yn dailyprayerguide@gmail.com neu Sgwrsiwch â mi ar WhatsApp And Telegram yn +2347032533703. Hefyd byddaf wrth fy modd yn Eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Dduw bendithia chi.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.