Gweddiau Boreuol Ysbrydoledig I Ddechrau Dy Ddiwrnod

0
37

Heddiw byddwn yn delio â Gweddïau Boreol Ysbrydoledig I Ddechrau Eich Diwrnod.

A Ysbrydoledig gweddi foreol yn ffordd wych o ganolbwyntio eich amser a'ch sylw ar geisio cynllun Duw ar gyfer y diwrnod i ddod. P'un a oes angen anogaeth, heddwch, cryfder, neu orffwys arnoch chi, gall Duw gwrdd â chi mewn ffordd real a phresennol iawn pan fyddwch chi'n dod o'i flaen â chalon ostyngedig. Ceisiwch bresenoldeb Duw bob bore cyn i'ch egni a'ch sylw gael eu tynnu gan yr holl dasgau sydd gennych o'ch blaen. Gan fod gan bob dydd ei nodau a'i amcanion gosodedig ei hun.

Efallai y byddwch chi hefyd yn hoffi darllen: 20 o Adnodau Ysbrydoledig y Bore o'r Beibl


Llyfr Newydd gan y Pastor Ikechukwu. 
Ar gael nawr ar amazon

Felly, mae'n bwysig ymgysylltu â'r diwrnod newydd â gweddi ffydd o'r galon. Dywedodd Iago 5:16 mor dda “y mae gweddi taer effeithiol y cyfiawn yn amlhau’n fawr.” Peth cyffredin yw tynnu sylw, rhwystredigaeth, neu ar frys, yn enwedig yn y bore, ond mae gweddïo ar Dduw wrth ddeffro yn rhoi heddwch inni. dull gwell bob dydd. Rydyn ni'n llawer mwy gwydn yn erbyn y demtasiwn i bechu pan rydyn ni'n dechrau bob dydd i geisio gras a thrugaredd Duw. Mae'r hyn a wnawn yn y bore yn cael effaith sylweddol ar ein hagwedd a'n hwyliau trwy weddill y dydd.

Mae dechrau ein boreau gyda gweddi yn ein galluogi i fyw gyda ffydd a thawelwch yng ngras Duw. Mae gweddïo am ddiolchgarwch a gostyngeiddrwydd yn ein helpu i gynnal rhinwedd yn ein tasgau dyddiol a'n rhyngweithiadau.

PWYNTIAU GWEDDI

 • Annwyl Arglwydd, wrth inni godi i gyfarfod bob dydd newydd, bydded inni gael ein llenwi â Dy ysbryd. 
 • Ble bynnag yr awn, gadewch inni ledaenu cariad, llawenydd, heddwch, daioni, a ffyddlondeb. 
 • Gad inni ddymuno dod yn debycach i ti a'th addoli ym mhopeth a wnawn. 
 • Helpa ni i ddymuno'r pethau hyn yn fwy o lawer na'r pechod sy'n ein hudo. Diolch am fynd o'n blaenau bob amser. Yn Enw Iesu, Amen.
 • Dad Dduw, gadewch imi achub ar y cyfle hwn i ddiolch i chi am rodd ryfeddol bywyd.
 • Diolch i chi am fy ngalluogi i gael y gwaith hwn rwy'n ei wneud. Yr wyf yn eich canmol a'ch gogoneddu am y ddarpariaeth. 
 • Amddiffyn fi a gorchuddio fi â gwaed Iesu. 
 • Ga i allu dod ymlaen yn dda gyda fy nghydweithwyr a fy nghyflogwr. Diolch am fy nghlywed a’m hateb yn enw Iesu.”
 • Llanw fi â'th Ysbryd Glân, Dad. Egniol fi am Dy waith, oherwydd Ti a wyddost mor flinedig yw'r esgyrn hyn. 
 • Deffro fi i ryfeddod dy iachawdwriaeth, a chyffro fy ysbryd i realiti Dy waith yn fy mywyd.
 • “Arglwydd, dw i'n rhoi'r cyfan ydw i heddiw i chi. Os gwelwch yn dda, brwsiwch fy niolder, er mwyn i mi gael fy ysbrydoli yn fy ngwaith.
 • Mae'r mewnwelediad o orsedd Duw yn cael ei wneud wrth law i chi wneud y penderfyniadau cywir yn eich holl drafodion heddiw yn enw Iesu.
 • Helpa fi i ddarganfod ffyrdd newydd o ddatgelu dy gariad i bawb rwy’n cwrdd â nhw. 
 • Cadwch fy meddwl yn glir a chanolbwyntiwch ar bopeth sydd angen i mi ei gyflawni a rhowch y doethineb i mi oresgyn anawsterau a dod o hyd i atebion.
 • Edrychaf atoch a hyderaf eich bod gyda mi heddiw.
 • Annwyl Dad cariadus, diolch am fy neffro y bore yma, diolch am eich cariad a'ch gofal, diolch am bopeth yr ydych wedi'i roi i mi yn rhydd yn y bywyd hwn.
 • Wrth i mi fynd ati i wneud y gwaith rydych chi wedi bendithio fy nwylo i'w wneud, rydw i'n diolch i chi am fy amddiffyn rhag unrhyw beth a allai ddod i mi. 
 • Diolch i ti am dy ras a fydd yn fy nghadw trwy'r dydd hwn, a bydded imi fod yn fendith i eraill. Yn enw Iesu, gweddïaf a chredaf.
 • Dad nefol Rwy'n gweddïo y byddwch yn rhoi'r arweiniad sydd ei angen arnaf i gael hwyl wrth barhau i gynnal amserlen astudio iawn a gorffwys sydd ei angen.
 • Helpa fi i wybod bod angen i mi “grymu” o ddigwyddiad cymdeithasol penodol weithiau er mwyn bodloni anghenion llwyddiant academaidd. 
 • Amddiffyn fi wrth i mi geisio'ch help chi i drefnu amser ar gyfer popeth. Rwy'n dy garu'n Dad ac yn gweddïo hyn yn enw Iesu.
 • Gwn mai o'ch herwydd chi ydw i yn y pen draw yn fuddugol dros y treialon yn fy mywyd. Gwn na all dim yn y byd hwn fy ngwahanu oddi wrth dy gariad diysgog. 
 • Rho i mi fesur o'th gariad heddiw; dyro i mi y nerth i oddef y prawf hwn.
 • Gwaed Iesu achub fi rhag pechodau fy nghyndadau, yn enw Iesu.
 • Bydd eich holl ymdrechion a nod ar gyfer y diwrnod yn cael eu cyflawni gyda chymorth yr Ysbryd Glân, eich cyflymder rhyfeddol a chyflymiad dwyfol yw eich eiddo chi yn enw Iesu.
 • Rwy'n gweddïo drosoch chi a'ch teulu cyfan y byddwch chi'n mynd allan yn nhawelwch meddwl ac yn dychwelyd mewn undod â datganiadau o ddiwrnod cynhyrchiol yn enw Iesu.
 • Pob allor ddrwg a ffurfiwyd i wasgaru gwaith fy nwylo, rydych chi'n gelwyddog, yn mynd ar dân, yn enw Iesu.
 • Dad wrth i mi deithio trwy'r wythnos hon, tynnwch fy ysbryd dyn allan o bob tiriogaeth yfwyr gwaed a bwytawyr cnawd, yn enw Iesu.
 • Allorau eich teulu yn erbyn fy nghynnydd, ewch ar dân, yn enw Iesu.
 • Pwerau tywyll yn trafod sut i fy nhynnu i lawr cyn diwedd y mis hwn, rwy'n gwasgaru'ch cyfarfod trwy dân a tharanau, yn enw Iesu.
 • Yr wythnos hon Mae fy holl wybodaeth sydd wedi'i storio yng nghrochan dewiniaeth, yn neidio allan ar dân, yn enw Iesu.
 • Mae pob coeden yng nghyfansoddyn tŷ fy nhad sy'n sefyll fel allor yn ein herbyn, yn gwywo ac yn marw, yn enw Iesu.
 • Pob allor gwrth-gynnydd, ewch ar dân, yn enw Iesu.
 • Pob allor o briodas hwyr neu broblem briodasol, gael ei chynnau gan dân, yn enw Iesu.
 • Rwy'n melltithio, pob allor leol a luniwyd yn fy erbyn, yn enw Iesu.
 • Ymhellach na'ch cryfder, eich meddwl, a'ch gallu bydded i Dduw gapio a digolledu eich ymdrechion gyda llwyddiant mawr yn yr holl bethau yr ydych yn eu gwneud heddiw a bob amser.
 • Mae llinellau'n disgyn i chi mewn tiriogaethau hardd heddiw wrth i chi fynd o gwmpas eich busnes, mae polisïau'n cael eu torri er eich mwyn chi ac rydych chi'n mwynhau'r cysur ym mhopeth a wnewch. 
 • Bendithir eich diwrnod yn enw Iesu!
 • Doethineb yr Arglwydd fydd eich sefydlogrwydd a'ch tangnefedd wrth i chi fynd trwy heddiw. Byddwch chi'n gwneud campau yn enw Iesu.
 • Ni bydd eisiau na diffyg dim daioni y dydd hwn. Mae popeth yr ydych yn ei ddisgwyl ar gyfer heddiw yn hygyrch i chi. 
 • Rwy'n gweddïo drosoch y bydd gennych, erbyn uchafbwynt heddiw, gadarnhad am bopeth yr ydych yn ymddiried yn Nuw amdano yn enw Iesu.
 • Mae golau diwrnod newydd yn ein hatgoffa bod posibilrwydd i bethau anghyffredin ddod yn wir i chi a'ch anwyliaid. 
 • Boed i'r gobaith a daniwyd ynoch gael ei berffeithio â phethau mwy am weddill y dydd. Amen.
 • Diolch Iesu am ateb fy ngweddïau.

 

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR
erthygl flaenorolPwyntiau Gweddi Yn Erbyn Gormes Demonig
erthygl nesaf40 Pwynt Gweddi I Osgoi Methiant
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Rwy'n Ddyn Duw, Sy'n angerddol am symudiad Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd ras i amlygu nerth yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddi a'r Gair. Am ragor o wybodaeth neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi yn dailyprayerguide@gmail.com neu Sgwrsiwch â mi ar WhatsApp And Telegram yn +2347032533703. Hefyd byddaf wrth fy modd yn Eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Dduw bendithia chi.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.