Dydd Llun, Mai 29, 2023
HafanUncategorizedPwyntiau Gweddi I Oresgyn Ysbryd Gwrthod ac Iselder

Pwyntiau Gweddi I Oresgyn Ysbryd Gwrthod ac Iselder

Heddiw byddwn yn delio â Phwyntiau Gweddi I Oresgyn Y Ysbryd Gwrthod ac Iselder.

Mae teimlo'n isel yn ddrwg a gall wneud i ni gwestiynu ein bodolaeth ar y ddaear. Pan fyddwn ni’n teimlo nad ydyn ni’n gwneud yn dda a bod pethau’n mynd yn anodd eu cyflawni efallai y byddwn ni’n teimlo’n isel ac yn anhapus, y peth gorau i’w wneud yw gweddïo. Dim ond Duw all ein hachub rhag cael ein gwrthod ac iselder ond mae angen inni agor ein ceg i weddïo yn gyntaf cyn y gall Duw ein hateb a’n helpu gyda’n cais. Cofnodwyd yn y Beibl, pan fydd proffwydi a phroffwydesau Duw yn gweddïo, bod gwyrthiau'n digwydd, bod cadwyni'n cael eu torri, bod y rhai sy'n cael eu dal yn gaeth yn cael eu rhyddhau a bod llawer yn cael eu tystiolaeth.

Efallai y byddwch chi hefyd yn hoffi darllen: 20 Adnodau o’r Beibl Ynghylch Cymhelliad

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Y newyddion da yw bod Duw yma i ni yn union fel y dywedodd wrthym y bydd yn gwneud i'r garreg a wrthodwyd ddod yn gonglfaen. Mae Iesu'n cyflawni pob addewid y mae'n ei wneud dyna pam y dywedodd y Beibl nad yw Iesu'n ddyn y dylai ddweud celwydd nac yn fab dyn y dylai edifarhau. Pan fyddwn ni'n mynd yn isel ac yn cael ein gwrthod, dylen ni weddïo ar Dduw gan mai Ef yw ein Tad gwerthfawr a fydd bob amser yn gwrando arnom bob amser fel y dywedodd yn Mather 7 yn erbyn 7 i 8 fod Mathew 7:7 yn gofyn, ac fe'i rhoddir i chi. ; ceisiwch, a chwi a gewch; curwch, ac fe agorir i chwi. Mathew 7:8 Canys pob un sy'n gofyn sydd yn derbyn; a'r hwn sydd yn ceisio, sydd yn cael; ac i'r neb a'i curo, yr agorir.


Gweddïwn y gweddïau isod gyda ffydd a bydd Duw yn ei drugaredd anfeidrol yn caniatáu i ni chwantau ein calon ac yn ein helpu y bydd pob rhan o'n bywydau y cawsom ein gwrthod ac edrych i lawr arno yn mynd â ni uwchben y lleoedd hynny ac yn rhoi ein newyddion da inni. a rhyddha ni rhag bod yn ddigalon yn enw Iesu.

PWYNTIAU GWEDDI

 • O Arglwydd diolch i ti am roi gras imi ddod ger dy fron di heddiw i ofyn i ti fy helpu a’m hachub.
 • O Arglwydd Iesu Grist, yr wyf yn ostyngedig yn dy wneud yn brif gonglfaen heno ac yn dy dderbyn fel fy Arglwydd a Gwaredwr personol. Bydda i'n dibynnu arnat ti. Byddaf yn ufuddhau i'ch Gair ac yn cymhwyso'r egwyddorion i fy mywyd
 • Ysbryd Glân, helpa fi i gadw yn yr Arglwydd Iesu Grist a gadael i’w eiriau aros ynof yn enw nerthol Iesu Amen 
 • Arglwydd Iesu, diolchaf ichi am y gras yr ydych wedi'i roi imi i weld y mis newydd hwn o Awst, dyrchafer eich enw yn enw Iesu
 • O Arglwydd Iesu, gweddïaf am nerth oddi fry. Rwy'n gwrthod dibynnu ar fy nerth marwol i gyflawni fy nodau mewn bywyd yn enw Iesu
 • Yr wyf yn cydnabod mai ti yw rhoddwr bywyd, a dyrchafwr dynion. Rwy'n gweddïo y byddwch yn fy nghryfhau yn enw Iesu
 • Dad Arglwydd, gofynnaf am bŵer y Goruchaf i orffwys arnaf ym mhob rhan o fy mywyd y mae angen cryfder, yn enw Iesu Grist
 • O Arglwydd, gwared poenydiau bydol a dwylo dioddefiadau a chod fi o dwnsiwn dryswch a chywilydd yn enw nerthol Iesu
 • Dduw nerthol, gweddïaf am y nerth i ryddhau fy hun rhag pob math o orthrymderau a dioddefiadau, Arglwydd caniatâ imi'r fath gryfderau yn enw Iesu
 • O Arglwydd, dyro imi'r nerth i wrthsefyll pechod ac anwiredd yn enw Iesu
 • Dad Arglwydd, gweddïaf am y cryfder i ymladd yn erbyn antics y diafol, y cryfder i oresgyn fy ngwendid, Arglwydd, gadewch i'ch cryfder ddod arnaf yn enw Iesu
 • O Arglwydd gweddïaf y byddwch yn rhoi'r nerth i mi nodi dyddiau drwg, a'r gras i barhau i ymddiried ynoch yn enw Iesu
 • Dduw cyfiawn, dyro imi'r nerth i wthio ymlaen pan ddaw'r amser iawn yn enw Iesu
 •  Dduw ffyddlon, gweddïaf na fydd y cryfder byth yn blino yn fy erlid am bethau ysbrydol yn enw Iesu
 • Arglwydd Iesu, dyro imi’r nerth i beidio byth â blino yn fy erlid i’th adnabod yn ddyfnach fel y dywedodd yr Apostol Paul y gallaf dy adnabod di a grym dy atgyfodiad yn enw Iesu
 • O Arglwydd dyro imi'r nerth i fod yn sychedig amdanat, dyro imi'r nerth i beidio byth â rhoi'r gorau i fod yn chwilfrydig i'th adnabod, dyro imi'r nerth ar gyfer y newyn er mwyn i chi beidio byth â diffodd y tu mewn i mi, yn enw Iesu
 • O Arglwydd dinistriwch bob grym tynnu sylw a all godi yn erbyn fy ffydd ynoch chi yn enw nerthol Iesu
 •  Rwy'n gorchymyn o hyn ymlaen, y bydd yr ysbryd glân yn dechrau fy arwain ar bethau i'w gwneud, pryd i siarad a phryd i aros yn dawel, a hyd yn oed pan fyddaf yn agor fy ngenau i siarad, byddant yn cael eu llenwi â'ch geiriau yn enw Iesu
 • Rwy’n gweddïo y daw dy Ysbryd Glân a’th bŵer arnaf ac agor fy holl synhwyrau i glywed oddi wrthyt Arglwydd a’m llenwi â’r gras i ymostwng i’th arweiniad dwyfol, yn enw Iesu
 • Dad Arglwydd, dwi'n dod yn erbyn unrhyw fath o farwolaeth ar ymyl fy natblygiadau y mis hwn yn enw Iesu
 • Rwy'n dod yn erbyn pob cynllun ac agenda'r gelyn i achosi i mi fethu pwrpas mewn bywyd, yn enw Iesu
 • O Arglwydd cyfod a bydded dy elynion ar wasgar yn enw nerthol Iesu
 • Unrhyw ddyn neu fenyw y mae ei fwriad ar gyfer fy mywyd yn ddrwg mawr, gadewch i dân yr ysbryd sanctaidd eu llosgi i ludw nawr yn enw Iesu
 •  Bydded gwahaniad dwyfol rhyngof a phob dinistrwr tynged ar hyn o bryd yn enw nerthol Iesu
 • Pob dyn a menyw yn fy mywyd a fydd yn peri imi fethu pwrpas, gweddïaf y byddwch yn ein gwahanu heno, yn enw Iesu
 • Rwy’n datgan o hyn allan mai’r Arglwydd Iesu yw’r Prif Gonglfaen ANHYSBYS yn enw Iesu Amen
 • Diolch Arglwydd am ateb fy ngweddïau ac adnewyddu fy mherthynas â thi yn enw gwerthfawr Iesu Mighty.

 

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR
staff gweinyddol
staff gweinyddol
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Rwy'n Ddyn Duw, Sy'n angerddol am symudiad Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd ras i amlygu nerth yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddi a'r Gair. Am ragor o wybodaeth neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi yn [e-bost wedi'i warchod] neu Sgwrsiwch fi ar WhatsApp And Telegram yn +2347032533703. Hefyd byddaf wrth fy modd yn Eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Dduw bendithia chi.
ERTHYGLAU PERTHNASOL

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

- Hysbysebu -

Mwyaf poblogaidd

Sylwadau diweddar

Thusnelda Charlotte Soroses on Pwyntiau Gweddi I'w Hyrwyddo Yn y Gwaith
Hosea Steven Sarungi on 30 Gweddi Nos Bwerus Am Amddiffyn
Riva-david MUSUNGAYI on Pwyntiau Gweddi Am Ennill Enaid
Apai Ilana on 21 Pwynt Gweddi I Rieni
Richard Hertzberg Martinsen on 20 pennill o'r Beibl am amddiffyniad.
Ystyr geiriau: Mchungaji Abel mwamwaja on 50 Gweddi Rhyfela Yn erbyn grymoedd tywyllwch. [Diweddarwyd 2022]
Taiwo Olatunde akingbade on 80 Gweddi Gwaredigaeth O Gaethiwed Teulu
Yapo koffi Cyprienne Elodie on Pwyntiau Gweddi I Orchymyn Torri Trwodd
Kanungwe Mulala on 18 pwynt gweddi nos pwerus
Yvonne Nuamah on 100 Pwynt Gweddi i Fenywod
Serge Cristionogol on Pwyntiau gweddi 20 mfm ar gyfer fisa
Cristionogol Pechadurus on Gweddïau Pwerus I Oresgyn Hunan-Ysgogi
Vânia Pereira Novais dos Santos on 70 Pwynt Gweddi Am Torri Rhwystrau
Patrick Gaffney on Gweddi ymwared o ysbryd gamblo
Mercy Chimezie Kingsley on Pwyntiau gweddi 20 mfm ar gyfer fisa
Igwe chibuike Matthew on 20 Gweddïau Rhyfela Ysbrydol Dwfn
MENNA MERKINEH on 21 Pwysigrwydd Gweddi
Dila rabelo da silva on Gweddi Am Fy Mhlentyn Salwch
Ogechi Gwerthfawr on Gweddi I Glywed Llais Duw yn glir
Fernando osberto Ochoa giron on Pwyntiau Gweddi Pwerus I Falu Sarff A Scorpions.
Gwneuthurwr ISAAC on Gweddi Bore Dyddiol Cyn Gwaith
Gueu Mowakeu Caroline on Pwyntiau gweddi 20 mfm ar gyfer fisa
Tymone Roberts on Beth Yw Gweddi Ymyriadol? 
staff gweinyddol on 20 Pwynt Am Ail Hanner y Flwyddyn
Galluog Charles Osahon on 20 Pwynt Gweddi I'w Gwaredu Gan odineb
Ystyr geiriau: Moka Ijeoma Theresa on 40 Gweddi Am Lwyddiant Mewn Bywyd
Martin moonga on 18 pwynt gweddi nos pwerus
Wanda Hillsman on Gweddi ymwared o ysbryd gamblo
Mogogi Keakile on 30 Pwynt Gweddi Am Dominiwn
Chukwuemeka Anayo Uzoigwe on Pwyntiau Gweddi I Dorri Iachau Salwch
staff gweinyddol on Beth Yw Gweddi Ymyriadol? 
Cariad Plentyn on Beth Yw Gweddi Ymyriadol? 
Emmanuel Kehinde on Salm 68 Yr Adnod Neges Trwy Adnod
Peter Muriuki on Pwyntiau Gweddi Rhyfela 3Am
Diana Gonsalves on Gweddi Bore Dyddiol I Bawb
Melody Lavon Wright-Joseph on Gweddïau Gwaredigaeth Am Ddiogelu Ein Plant
A hoffech chi gael arian ar gyfer benthyciad? má tá cyswllt Déan linn heddiw trwy ateb: ([e-bost wedi'i warchod]) on Gweddïau Arian sy'n Gweithio ar Unwaith
Ovayo Fikeni on Gweddïau Rhyfela 50 Nos
Ezeani Chibuike gweddïwch am i mi fod allan ohono on Gweddïau Pwerus I Oresgyn Hunan-Ysgogi
Ystyr geiriau: Adie abel on Gweddïau 50 Nos yn Erbyn Oedi Priodasol
Tsholofelo Makitla on 100 o Weddïau I Warthu'r Gelynion
Ystyr geiriau: Ekweghi chibuike on 50 Pwynt Gweddi Am Gynhaeaf Eneidiau
Llwyddiant Amodu on 40 Pwynt Gweddi Canol Nos Pwerus
Dabong Iachawdwriaeth Iirmiya on Salm 13 Yr Adnod Neges Trwy Adnod
Vivian Teklah on Pwyntiau Gweddi Rhyfela 3Am
Jeremiah fidelis on Gweddi ymwared o ysbryd gamblo
JONATHAN b rhybudd on Gweddïau Gwaredigaeth Bwerus
kailangan ng pondo? kung oo makipag-ugnayan sa amin: [e-bost wedi'i warchod] on Gweddïau Arian sy'n Gweithio ar Unwaith
Ystyr geiriau: Amaethyddiaeth on Gweddi Am Gymorth Ar Unwaith Gan Dduw
Fr.Axel SAZANG on 21 Pwysigrwydd Gweddi
Heidi Helferich on Pwyntiau Gweddi Yn Erbyn Trechu
Proffwydes chibueze kehinde drugaredd. on 30 Gweddïau am ddrysau agored gyda phenillion o'r Beibl
EVANGELYDD JOHNPAUL ONYEBUCHI ONUIGBO on 25 pwynt gweddi pwerus am ffrwyth y groth
Roberto Viveros Rodríguez on Gweddïau Gwaredigaeth O Gaethiwed Satanic
François Mpendi de nationalité congolais de Brazzaville on 20 Pwynt Gweddi Gyda Adnodau o'r Beibl
JOHNSON SUL PATRICK on 10 Pwynt Gweddi yn Erbyn Marweidd-dra
Moi, serviteur de l'Eternel on Gweddi Gwaredigaeth yn Erbyn Bwyta Yn Y Freuddwyd
Annette Pena Tejeda on 30 Gweddïau Cyflwyno Sylfaenol
Ystyr geiriau: Mindy nkandu on Gweddi Gwaredigaeth yn Erbyn Bwyta Yn Y Freuddwyd
Lynell Scott Schexnayder on 80 Pwyntiau Gweddi Rhyfela O Lyfr y Salmau
Marianavury on Beth Yw Gweddi?
Isaac Smart Bagidah on 40 Pwynt Gweddi Canol Nos Pwerus
Marian Claribel Alvarico on Gweddi Am Amddiffyn ym Mis Ember
Melvin W.Vanjah on 30 Pwynt Gweddi Effeithiol
Joly Gabin HOUNDETON on Gweddïau Pwerus I Ennill Achosion Llys
Gweddïwch os gwelwch yn dda on 20 Pwyntiau Gweddi Gwaredigaeth i Ddofi'r Tafod
Ystyr geiriau: Val kakita on 20 Pwynt Gweddi Pwerus i godi'r meirw
አዲሱ ተሾመ ከበደ on 25 pwynt gweddi pwerus am ffrwyth y groth
Timi Dorcas Olawoye on 50 Pwynt Gweddi yn Erbyn Cam-briodi
rhybuddiwr michael on 5 arwydd o ymosodiad ysbrydol
Jacinta Nduku Paul on 30 Pwynt Gweddi Torri Cyfamod
Fátima das Graças Pereira Maffra on Gweddi Am Amddiffyn Angel y Gwarcheidwad
Monica mutale Chanda on