Pwyntiau Gweddi I Dorri Ie Caethwasiaeth a Chaethiwed

1
14162

Heddiw byddwn yn delio â phwyntiau gweddi i dorri iau caethwasiaeth a chaethiwed.

Caethiwed yw pan fydd Cristion neu gredwr yn cael ei ddal yn gaeth gan rai grymoedd drwg ac yn cael ei gaethiwo na allant wneud pethau ar eu hewyllys rhydd eu hunain ac nad ydynt yn symud ymlaen.

Gall y lluoedd drwg ddal crediniwr yn gaeth a gwneud iddynt eu gwasanaethu yn erbyn eu hewyllys a hefyd maent yng nghaethiwed y tywyllwch ysbrydol y maent yn gorfodi pobl i'w gwasanaethu trwy eu dal yn gaethion heb unrhyw obaith o brynedigaeth.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Efallai y byddwch chi hefyd yn hoffi darllen: 20 Adnod o'r Beibl I Ddarganfod Help Yn Adegau O Angen


Gwelsom sut yr oedd yr Israeliaid yn cael eu dal yn gaethion dan yr Eifftiaid. Er bod Duw wedi addo i'w blant gael eu cludo i'r wlad a oedd yn llawn llaeth a Mêl, cawsant eu curo, eu curo a'u herlyn gan yr Eifftiaid. O'u cadw'n gaeth, mae mynediad at ryddid yn cael ei golli, mae pobl yn cael eu cadwyno a'u gorfodi i wneud pethau nad ydyn nhw am eu gwneud, yn cael eu trin fel nad ydyn nhw'n fodau dynol ac mae rhai yn cael eu lladd yn y broses.

Pan gofiodd plant Israel yr addewid roedd Duw wedi ei wneud gyda nhw a galw ar Dduw, gwelsom eu bod nhw wedi'u rhyddhau a'u cadwyni wedi'u torri. Y gair rydyn ni'n dod ag ef atom y bore yma yw na ddylem anghofio bod Duw wedi addo rhyddid inni ac y bydd yn ein gwneud yn fuddugoliaethus bob amser ac yn ein rhyddhau o bob caethiwed. 

Gadewch i ni weddïo hyn gweddi gyda ffydd a gweddïwn erbyn inni orffen gweddïo y bydd ein tystiolaethau yn aros amdanom yn enw Iesu.

Pwyntiau Gweddi

 • Dad diolch i chi am eich amddiffyniad dros fy mywyd hyd yn hyn, diolch am fy arwain a'm cadw'n ddiogel bob amser.
 • Arglwydd Iesu rwy'n gweddïo ar i chi faddau i mi fy mhechodau a rhoi ateb cyflym i'm gweddïau y bore yma yn enw Iesu.
 •  Arglwydd Iesu rwy'n gweddïo ichi ddinistrio unrhyw gaethiwed sy'n dal fy mywyd a'm tynged yn enw Iesu.
 • Rwy'n gorchymyn i bob patrwm drwg o bob allor ddrwg sydd wedi'i osod mewn trefn ynghylch fy mywyd gael ei ddinistrio yn enw Iesu.
 • Arglwydd Iesu rwy'n rhyddhau fy hun o bob allor ddrwg sy'n dal fy nhynged a'm gogoniant yn gaeth yn enw Iesu
 • Arglwydd, gweddïaf y bydd pob allor ddrwg sy'n rhwymo fy nhynged i unrhyw gyfamod drwg yn cael ei dinistrio yn enw Mighty Iesu.
 • Rwy'n dod yn erbyn melltithion pob cenhedlaeth sy'n atal pethau da rhag digwydd yn fy mywyd yn enw Iesu
 • Rwy'n dinistrio'r holl bobl ddrwg o ochr fy nhad sy'n dal fy ngogoniant yn gaeth ac yn fy atal rhag symud ymlaen mewn bywyd yn enw Iesu
 • Arglwydd Iesu dinistrio pob allor ddrwg a godwyd o'm herwydd i a'm gogoniant yn enw Iesu
 • Mae fy Nhad yn amddiffyn fy nhynged yn enw Iesu ac yn fy rhyddhau o ddwylo grymoedd drwg y tywyllwch yn enw Iesu.
 • Dad Rwy'n dinistrio pob llinach hynafol ddrwg sy'n ymladd fy nhynged ac yn gohirio fy nhynged yn enw Iesu
 • Dad, gweddïaf fod pob allor ddrwg sy'n fy rhwymo i unrhyw gyfamod drwg o gaethiwed, yn mynd ar dân ac yn cael ei dinistrio yn enw Iesu.
 • Dad, mae pob caethiwed hynafol drygionus yn ymladd pethau da yn fy mywyd ac yn gohirio fy nhynged, yn gwasgaru ac yn cael ei ddinistrio gan dân, yn enw nerthol Iesu.
 • Arglwydd Iesu dinistrio pob cadarnle sydd gan y diafol ar fy mywyd yn enw Iesu
 • Mae pob offeiriad drwg sydd wedi addo peidio â gwneud i mi weld pethau da yn digwydd, yn cael ei ddinistrio yn enw gwerthfawr nerthol Iesu
 • Arglwydd lle bynnag y mae fy mywyd wedi'i gysegru er drwg, rwy'n ei ddinistrio â'ch gwaed gwerthfawr yn enw Iesu
 • Mae pob dyn drwg a neilltuwyd gan hynafiaid tŷ a thŷ fy mam, yn marw trwy nerth yr ysbryd glân yn enw Iesu
 •  Mae'r Arglwydd Iesu yn torri pob iau o gaethwasiaeth yn fy mywyd yn enw Iesu
 • Arglwydd Iesu lle bynnag y mae fy newyddion da yn cael ei ddal yn gaeth, rhyddhewch ef ar hyn o bryd i mi yn enw Iesu ac ewch â fi i'r wlad a addawyd yr ydych wedi'i chadw i mi yn enw Iesu
 •  Arglwydd Iesu torri fi yn rhydd o iau caethwasiaeth, tywyllwch, gormes drwg, cadarnle drwg yn enw Iesu
 • Arglwydd Iesu pechod fy rhieni sydd bellach yn effeithio ar fy mywyd yn negyddol ac yn fy nal yn gaeth, rwy'n rhyddhau fy hun oddi wrthynt nawr yn enw Iesu oherwydd fy mod wedi cael fy adbrynu gan waed gwerthfawr Iesu
 • Arglwydd Iesu rwy'n rhyddhau fy hun o bob pechod drwg yn fy nheulu yn enw Iesu
 • Dad Arglwydd, rwy'n rhyddhau fy hun rhag melltithion cenhedlaeth sy'n fy nal yn gaeth ac yn rhwystrau rhyngof i a nodau fy mywyd yn enw Iesu
 •  Arglwydd Iesu rhyddha fi o iau fy mhentref a gormes drwg yn enw Iesu
 • Arglwydd pob allor hynafol ddrwg sydd wedi'i rhoi ar waith o'm hachos i sydd bellach yn effeithio ar fy symud ymlaen mewn bywyd, rwy'n eu dinistrio trwy nerth Iesu yn enw Iesu
 •  Dad, rwy'n dyfarnu ac yn datgan fy mod yn gwbl rydd o unrhyw gaethwasiaeth etifeddol a chaethiwed sy'n deillio o sylfaen ddiffygiol y deuthum ohoni yn enw Iesu. 
 • Dad, bydded i bob pŵer hynafiadol sy'n gweithio yn erbyn fy setliad priodasol glywed gair Duw a'm rhyddhau, yn enw nerthol Iesu.
 • Dad pob pŵer hynafiadol sydd wedi'i roi ar waith o'm herwydd i'm hatal rhag priodi, symud ymlaen mewn bywyd a chael fy ngogoniant rwy'n dinistrio pŵer yr hynafiaid ar hyn o bryd wrth enw gwerthfawr Iesu
 • Rwy'n dyfarnu ac yn datgan rhyddid i'm bywyd ar hyn o bryd yn enw Iesu.
 • Arglwydd Iesu, rwy'n dyfarnu, trwy dy ddwylo nerthol, eich bod yn fy rhyddhau o bob drwg y mae fy nghyndadau wedi'i wneud sydd bellach yn effeithio ar fy symud ymlaen yn enw Iesu.
 • Arglwydd Iesu trwy dy air os rhyddid rwy'n datgan bod adfer fy ngogoniant Coll i'w ganfod a'i roi yn ôl i mi yn enw Iesu
 •  Trwy'r pŵer yn enw gwerthfawr Duw rwy'n cael fy rhyddhau o gaethiwed y diafol ac yn rhydd yn llwyr yn enw Iesu
 •  Rwy'n gorchymyn bod fy ngogoniant cudd yn cael ei roi yn ôl i mi yn enw Iesu ac o hyn allan nid wyf yn gaethwas nac yn gaethwas mwyach oherwydd bod Iesu wedi ymladd drosof.
 • Rwy'n dyfarnu fy hun fel concwerwr o hyn allan yn enw Iesu
 • Ni chyfyd cystuddiau eto yn enw Iesu
 • Diolch Arglwydd Goruchaf oherwydd ti yw Duw
 • Diolch i'r Arglwydd Iesu am wrando ar fy ngwrthryfel a rhoi fy nhystiolaethau a dinistrio'n llwyr gadarnle'r diafol ar fy mywyd
 •  Arglwydd Iesu diolch ichi am adfer fy ngogoniant a'm tynged
 • Dw i'n dy addoli di arglwydd Iesu am bopeth rwyt ti ar fin ei wneud ac am y pethau rwyt ti wedi'u gwneud i mi
 • Diolch Arglwydd Iesu am y gweddïau a atebwyd. Haleliwia

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR
erthygl flaenorolPaham y Dywedwn Amen Ar Ddiwedd Gweddi
erthygl nesafPwyntiau Gweddi I Rywun A Gollodd Eu Mam
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Rwy'n Ddyn Duw, Sy'n angerddol am symudiad Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd ras i amlygu nerth yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddi a'r Gair. Am ragor o wybodaeth neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi yn dailyprayerguide@gmail.com neu Sgwrsiwch â mi ar WhatsApp And Telegram yn +2347032533703. Hefyd byddaf wrth fy modd yn Eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Dduw bendithia chi.

1 SYLW

 1. pastor gracias necesitamos orar por el lugar donde queda nuestra iglesia donde nos congregamos sector de vicios drogas venta de cosas usadas

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.