Gweddiau Gwaredigaeth O'r Caethiwed Anffaeledigrwydd

0
9771

Heddiw byddwn yn delio â gweddïau ymwared o gaethiwed llesgedd. Y mae galluoedd a thywysogaethau yn cloi dyn mewn caethiwed Ilew. Gallai'r llesgedd fod yn unrhyw beth. Gallai fod yn salwch, afiechyd, diffrwythder, methiant, tlodi, ac eraill. Mae'r pwerau hyn yn sicrhau nad yw dyn yn mynd allan o gaethiwed. Maent yn atal cymorth rhag dod. Datgelodd ysbryd Duw fod cymaint o bobl yn dioddef o'r cythraul hwn. Dyna pam mae'n ymddangos nad yw Duw yn ateb gweddïau, dyna pam mae'n ymddangos nad yw cymorth yn dod er gwaethaf pob ymdrech.

Onid ydych chi wedi meddwl pam mae'n ymddangos nad yw Duw yn ateb gweddi rhai pobl? Pan fyddwch chi'n ceisio cymaint ag y gallwch chi i ddod allan o sefyllfa ond roedd pob ymdrech yn ofer, beth ydych chi'n ei wneud? Mae caethiwed llesgedd yn sicrhau nad yw dyn yn dod yn rhydd. A hyn a wna i ddyn ddioddef cyhyd ag a gymer hyd oni thorrir y caethiwed. Mae Duw wedi addo rhyddhau pobl o rwymyn Anffaeledigrwydd. Pa bŵer bynnag sydd wedi'ch cadw dan glo yng nghaethiwed Anffaeledigrwydd, bydd yr Arglwydd yn eich rhyddhau chi heddiw yn enw Iesu Grist. Rwy'n dyfarnu trwy awdurdod y nefoedd, pob pŵer tywyllwch yn eich cadw dan glo yng nghaethiwed llesgedd, rwy'n dyfarnu eich Rhyddid heddiw yn enw Iesu Grist.

Gadewch i ni weddïo

Pwyntiau Gweddi

 • Dad, diolchaf ichi am ddiwrnod hardd arall yr ydych wedi'i wneud. Diolchaf ichi am eich trugaredd a'ch ffafr dros fy mywyd. Dywed yr ysgrythur mai trwy drugaredd yr Arglwydd yr ydym ni yn cael ein darfod. Mawrygaf di am dy ras dros fy mywyd a'm teulu. Diolchaf ichi am y pethau yr ydych wedi'u gwneud, rwy'n diolch ichi gan ragweld y pethau y byddwch yn eu gwneud, boed i'ch enw gael ei ddyrchafu'n fawr yn enw Iesu Grist. 
 • Dad Arglwydd, dywedodd yr ysgrythur na allwn barhau i fyw mewn pechod a gofyn i ras amlhau. Arglwydd, yr wyf yn gweddïo am faddeuant pechod, ym mhob ffordd yr wyf wedi pechu a syrthio'n fyr o'th ogoniant, atolwg i ti faddau i mi. Gofynnaf i mi fy ngolchi'n drylwyr a byddaf yn lân, puro fi a byddaf yn wynnach na'r eira. Yn rhinwedd y tywallt gwaed ar groes calfari, gweddïaf fod fy mhechodau yn cael eu golchi i ffwrdd yn enw Iesu Grist. 
 • Dad, rwy'n dyfarnu trwy awdurdod y nefoedd, pob pŵer gelyn sydd am fy nghadw dan glo yng nghaethiwed llesgedd, dad, rwy'n dyfarnu bod pwerau o'r fath yn colli eu nerth heddiw yn enw Iesu Grist. 
 • Dad, yr wyf yn llefaru Rhyddid a goruchafiaeth yn fy mywyd. Rwy'n cipio grym o gaethiwed Llesgedd wrth i mi dorheulo yn ewfforia fy rhyddid heddiw yn enw Iesu Grist. 
 • Dad, dywedodd yr ysgrythur iddo anfon ei eiriau a'i fod yn iacháu eu clefydau. Pob llesgedd yn fy mywyd, rwy'n dyfarnu iachâd heddiw yn enw Iesu Grist. Rwy'n dyfarnu trwy awdurdod y nefoedd, rwy'n rhydd heddiw yn enw Iesu Grist. 
 • Yr wyf yn dyfod yn erbyn pob tywysog Persia yn gweithio yn erbyn fy Rhyddid heddyw. Yr wyf yn gorchymyn fod digofaint Duw yn dyfod ar y cyfryw dywysog o Persia yn enw lesu Grist. 
 • Dad, pob cadarnle salwch yn fy mywyd, rwy'n ei dorri i lawr heddiw yn enw Iesu Grist. Rwy'n gorchymyn trwy awdurdod y nefoedd, pob Jericho o drafferth, pob mynydd o broblem yn fy mywyd, rwy'n gorchymyn trwy awdurdod y nefoedd, yn cael ei ddinistrio heddiw yn enw Iesu Grist. 
 • Pob pŵer sy'n cynllunio i ymestyn hirhoedledd fy ngwendid, rwy'n melltithio pwerau o'r fath heddiw yn enw Iesu Grist. Chi wendid diffyg plant, rwy'n eich torri i lawr heddiw yn enw Iesu Grist. 
 • Nid oes gwraig ddiffrwyth yn Israel, oherwydd gwnaeth Duw nhw i gyd yn ffrwythlon. Gweddïaf trwy drugaredd yr Arglwydd, daw cyfamod ffrwythlondeb ar fy mywyd heddiw yn enw Iesu Grist. Rwy'n dyfarnu trwy awdurdod y nefoedd, pob cythraul yn rhwbio fy ymdrechion i gael plant mewn bywyd, yn cwympo ac yn marw heddiw yn enw Iesu Grist. 
 • Dad Arglwydd, rwy'n gwrthod cael fy nghaethiwo yng nghaethiwed tlodi. Arglwydd, rwy'n siarad fy Rhyddid i realiti heddiw yn enw Iesu Grist. Canys dywed yr ysgrythur, yr hwn a rydd y mab yn rhydd, sydd wir rydd. Dad, rwy’n gweddïo ar i chi fy rhyddhau heddiw yn enw Iesu Grist. 
 • Arglwydd, mae pob melltith cenhedlaeth yn fy llinach yn cloi pobl i fyny yng nghaethiwed Llesgedd, gan wneud iddi edrych fel nad yw Duw yn ateb gweddi mwyach, rwy'n dyfarnu bod cyfamodau o'r fath yn cael eu torri yn enw Iesu Grist. 
 • Yn rhinwedd y cyfamod newydd a wnaed yn bosibl trwy waed Crist, yr wyf yn dod yn erbyn pob cyfamod drwg sy'n cloi pobl yng nghaethiwed llesgedd yn enw Iesu Grist. Rwy'n rhyddhau fy hun ac aelodau o fy nheulu o afael cyfamod o'r fath yn enw Iesu Grist. 
 • Rwy'n dod yn erbyn pob cyfamod o fethiant dros fy mywyd yn enw Iesu Grist. O heddiw ymlaen, rwy'n dyfarnu bod y cyfamod Llwyddiant yn dechrau gweithio yn fy mywyd yn enw Iesu Grist. Bydd popeth y byddaf yn gosod fy nwylo arno o heddiw ymlaen yn gweithio i'm cynnydd yn enw Iesu Grist. Ni'm gelwir mwyach yn anghyfannedd, ni'm gwrthodir mwyach, gweddiaf am i ras derbyniad ddyfod arnaf. Ble bynnag yr af o heddiw ymlaen, fe'm derbynnir yn enw Iesu Grist. 
 • Rwy'n lansio fy hun i deyrnas newydd o ras. Rwy'n lansio fy hun i fyd o ddechrau newydd. O heddiw ymlaen, rwy'n dechrau gweithredu mewn rhyddid, rwy'n gweithredu mewn goruchafiaeth heddiw yn enw Iesu Grist. 
 • Diolch Arglwydd am weddïau wedi'u hateb, diolch oherwydd ti yw Duw. Yr wyf yn eich mawrhau oherwydd eich bod wedi ateb fy ngweddïau. Yr wyf yn dy fawrhau am fy mod wedi cael fy rhyddhau o gaethiwed Ileddyf, bydded dy enw yn dra dyrchafedig yn enw Iesu Grist.

 

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.