5 Peth Pwysig I Weddïo Amdani Yn 2022

1
289

LMae et yn defnyddio'r cyfrwng i'ch croesawu chi i'n holl ddarllenwyr uchel eu parch i flwyddyn newydd 2022. Bydd y Duw sydd wedi cadw ein bywydau i fod yn dyst i ddechrau'r flwyddyn hon yn parhau i'n cadw ni tan ddiwedd y flwyddyn. Mae'r newydd ddechrau'n iawn wrth i bobl ledled y byd ailddechrau gweithio ar ôl wythnosau o ddathliadau.

Er bod y flwyddyn hon yn dal i fod yn un newydd, nid yw'n syniad gwael dechrau gwneud symudiadau a fydd yn geni twf corfforol ac ysbrydol i'n bywydau eleni. Mae eleni yn llechen newydd inni unioni anghywir y flwyddyn flaenorol ac i ni wneud pethau'n iawn. Gan fod busnes yn ailagor a bod gwaith yn dechrau’n normal ar ôl y dathliadau, byddwn yn tynnu sylw at 5 peth pwysig i weddïo amdanynt yn 2022. Peidiwch â gadael i eleni eich dal yn anymwybodol. Po fwyaf y gweddïwn, cyflymaf y cawn fendith.

5 Peth Pwysig I Weddïo Amdanynt Yn 2022

Gweddïwch Er Maddeuant

Eseia 59: 1 Wele, ni fyrhawyd llaw yr ARGLWYDD, Na all achub, Na’i glust yn drwm, Na all glywed.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Dyma'r weddi bwysicaf i weddïo wrth i chi fynd i mewn i'r flwyddyn newydd. Mae cymaint o bobl y byddai eu bendithion yn cael eu gohirio a'u rhwystro o ganlyniad i bechod yn eu bywyd.

Mae yna rai pechodau yn bresennol yn ein bywydau a allai rwystro ein gweddïau hyd yn oed yn y flwyddyn newydd. Dyna pam mae'n rhaid i ni weddïo am faddeuant pechod. Mewn gwirionedd, dylai maddeuant pechod fod y weddi gyntaf yr ydym yn ei gweddïo yn y flwyddyn newydd. Dylai unrhyw bechod a all fod yn rhwystr i amlygiad o fendith Duw dros ein bywydau, dylai Duw faddau i ni.

Dywedodd yr ysgrythur, hyd yn oed os yw ein pechodau mor goch ag ysgarlad, fe'u gwneir yn wynnach na'r eira. Os yw ein pechodau mor goch â rhuddgoch, fe'u gwneir yn wynnach na gwlân. Mae Duw yn ddigon trugarog i faddau i ni ein pechodau.

Gweddïwch Am Amddiffyn

2 Thesaloniaid 3: 3 Ond mae'r Arglwydd yn ffyddlon, a bydd yn eich cryfhau a'ch amddiffyn rhag yr un drwg.

Un o'r pethau pwysicaf i weddïo amdano eleni yw'r amddiffyn Duw. Mewn gwirionedd, dylai fod ein pwynt gweddi cyntaf ar gyfer y flwyddyn newydd. Cyn i chi ddechrau gwneud galwadau am y flwyddyn newydd, gofynnwch i Dduw am amddiffyniad. Eleni byddwn yn mynd allan i fynd ar drywydd bywyd gwell, mae'n bwysig ein bod yn gofyn i Dduw am amddiffyniad.

Bu cymaint o broffwydoliaethau am y flwyddyn newydd. Ond pan fydd amddiffyniad Duw yn sicr drosom, byddwn yn cael ein heithrio rhag pob drwg a all ddod eleni. Mae'r Arglwydd wedi addo mowldio piler o dân o amgylch ei bobl. Mae wedi addo bod yn amddiffynwr ein Goshen. Ac os yw'r Arglwydd wedi addo gwneud rhywbeth, mae'n sicr y bydd yn ei wneud beth bynnag. Serch hynny, rhaid inni ymdrechu i geisio amddiffyniad Duw eleni.

Gweddïwch Am Gyfarwyddyd

Salm 32: 8 Fe'ch cyfarwyddaf a'ch dysgu yn y ffordd y dylech fynd; Fe'ch cynghoraf â'm llygad arnoch.

Un o'r camgymeriadau a wnaethom y llynedd oedd meddwl bod cyflymder yn well na chyfeiriad. Rhedodd llawer o bobl yn ras eraill. Maent yn anghofio bod eu llwybr yn wahanol. Fe wnaethant ddal i redeg oherwydd bod eraill yn gwneud rhywbeth gwych ac roeddent yn barnu eu bywydau gyda chyflawniad eraill. Dyna pam na allent gyflawni llawer er gwaethaf gweithio'n ddiflino.

A gaf i ddatgan y ffaith amlwg nad yw gwaith caled yn trosi i lwyddiant, ac nad yw cyflymder yn gwneud llwyddiant yn gyflym. Cyfarwyddyd yw'r hyn sydd ei angen arnom. Duw yw awdur ein bywydau. Ef yw'r Alpha ac Omega, yr un sy'n gwybod y dechrau o'r diwedd a'r diwedd o'r dechrau.

Pan fydd yr Arglwydd yn ein cynghori ar y ffordd i fynd, yn naturiol mae pethau'n dod yn hawdd i ni. Rydyn ni'n gwneud pethau cyflawni nad oedden ni erioed yn meddwl oedd yn bosibl. Ni fyddem yn rhedeg yn ddiflino am bethau na fyddem yn eu cael. Ac yn olaf, ni fyddwn byth yn flinedig nac yn flinedig oherwydd bydd ein henaid yn cael gorffwys yng nghyngor yr Arglwydd. Ym mhopeth, gweddïwch am gyfarwyddyd eleni.

Gweddïwch Am Berthynas Fwy Solid â Duw

1 Corinthiaid 10:12 Felly, bydded i'r sawl sy'n meddwl ei fod yn sefyll gymryd sylw rhag iddo gwympo.

Peth arall y mae'n rhaid i ni weddïo amdano yw perthynas fwy cadarn â'r Tad. Siawns, eleni bydd bendith, codiad, a llwyddiant. Fodd bynnag, os na chymerir gofal gall y pethau hynny ein siglo i ffwrdd o bresenoldeb y Tad.

Hefyd, bydd gorthrymderau. Gall hyn beri inni syrthio o bresenoldeb y tad. Ond pan fydd gennym berthynas fwy cadarn â Duw, ni fydd unrhyw beth yn bwysicach na Duw. Bydd ein perthynas â Duw yn gyfryw, os ydym yn darfod, ond nid ydym yn mynd i droi yn ôl o'r ffordd hon.

Hanfod cyffredinol ein bodolaeth yw cael, cynnal a thyfu ein perthynas â Duw. Rhaid i eleni beidio â bod yn eithriad. Gweddïwch am berthynas gyson â Duw.

Gweddïwch Am Grace

Titus 3: 7 Oherwydd ei ras fe’n gwnaeth yn iawn yn ei olwg a rhoddodd hyder inni y byddwn yn etifeddu bywyd tragwyddol.

Dywedodd yr ysgrythur oherwydd Ei ras fe’n gwnaeth yn iawn yn ei olwg. Dyna mae gras yn ei wneud i ddyn. Pan fyddwn ni'n iawn yng ngolwg Duw, bydd pethau'n digwydd yn naturiol ac yn ddiymdrech. Bydd y pethau y buom yn mynd ar eu trywydd trwy gydol y llynedd ac na allem eu cael yn dod yn ddiymdrech.

Mae gras Duw yn lleddfu straen ym mywyd dyn. Mae'n golygu y byddwn yn cael bendithion, llwyddiant, ffafr a chyflawniadau digyfnewid. Dywed yr ysgrythur nad yr hwn sydd yn gweiddi nac yn rhedeg ond o Dduw sydd yn dangos trugaredd. Mae gras Duw yn gyfryw a fydd yn dileu pob math o straen, poen, ac ofid o'n bywydau.

Pan fydd gras Duw yn cael ei wneud yn amlwg yn ein bywydau, byddwn yn deall hynt yr ysgrythur a ddywedodd trwy nerth na fydd neb yn drech. Bydd Grace yn agor pob drws caeedig yn ein bywydau eleni.

 


erthygl flaenorol5 Adnod Beiblaidd I Gynyddu Eich Cariad Tuag at Eraill
erthygl nesafGweddïau ar Gyfer Chwarter Cyntaf 2022
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Dyn Duw ydw i, Sy'n angerddol am symud Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd o ras i amlygu pŵer yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddïau a'r Gair. Am wybodaeth bellach neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi ar chinedumadmob@gmail.com neu Sgwrsiwch fi ar WhatsApp A Telegram yn +2347032533703. Hefyd, byddaf wrth fy modd yn eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bendith Duw di.

1 SYLW

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.