5 Peth Rhaid i Bob Gwr Cristnogol eu Gwneud I'w Gwragedd

0
6788

Mae'n hawdd cwympo mewn cariad ond mae aros mewn cariad yn weithred anodd i'w dilyn. Waeth pa mor barod ydych chi'n meddwl ydych chi priodas, Gallaf ddweud wrthych yn awdurdodol nad ydych yn barod nes i chi bedlera i rai o heriau priodas. Yr ysgrythur a gyfarwyddir yn llyfr Effesiaid 5:25 Gwr, carwch eich gwragedd, yn yr un modd ag yr oedd Crist hefyd yn caru’r eglwys ac yn rhoi ei Hun drosti. Dyma orchymyn gan Dduw y dylai gwŷr garu eu gwragedd yn union fel roedd Crist hefyd yn caru'r eglwys. Hefyd, rhaid i'r gwŷr roi eu hunain i'w gwragedd yn union fel y rhoddodd Crist ei hun i'r eglwys.

P'un a ydych chi'n clymu'r cwlwm yn unig neu ar fin cerdded dynes i lawr yr ystlys, rhaid i chi wybod ei bod yn cymryd ymdrech fwriadol i gadw priodas. Fel y dyn, chi yw pennaeth y teulu. Fodd bynnag, nid yw hynny'n eich gwneud chi'n unben. Fe ddylech chi fod yn anhunanol, rhoi'ch hun yn olaf ym mhob sefyllfa. Mae menywod i gael gofal a dangos cariad ac anwyldeb. Er mwyn cynnal teulu iach, dyma 5 peth y mae'n rhaid i bob gŵr Cristnogol eu gwneud i'w gwragedd.

5 Peth Rhaid i Bob Gwr Cristnogol eu Gwneud I'w Gwragedd

Cyffyrddwch â hi bob amser

Mae menywod yn greaduriaid meddal. Maent yn chwennych cariad, sylw, a gofal hyd yn oed y tu allan i'r ystafell wely. Rydych chi'n cofio sut rydych chi bob amser yn gyflym i ddal ei dwylo ychydig cyn i chi ddau briodi, ceisiwch gymaint â phosib i gadw i fyny ag ef. Er y gall cadw i fyny â rhywbeth fel hyn ar ôl priodi fod yn eithaf anodd. Yn enwedig pan fyddwch chi'n dechrau gwneud babanod, bydd eich sylw'n cael ei rannu, heb os. Serch hynny, peidiwch â gadael iddo fod yn amlwg bod llawer o bethau wedi newid.

Peidiwch â theimlo'n amharod i ddal ei dwylo pan fyddwch chi'n cerdded y tu allan. Mae cariad a sylw bob amser yn sicrwydd i fenyw. Ac mae menywod wrth eu bodd yn cael sicrwydd o'ch cariad a'ch hoffter. Waeth pa mor brysur yw'r ddau ohonoch, nid yw menywod byth yn stopio chwennych cariad ac anwyldeb gennych chi. Dyna pam mae'r ysgrythur yn dweud Husbands, carwch eich gwragedd, yn yr un modd ag yr oedd Crist hefyd yn caru'r eglwys ac wedi rhoi ei Hun drosti. Rhaid i chi garu a rhoi eich hun iddi.

Cyn i chi ofyn i'r fenyw honno eich priodi, mae'n bwysig gwybod eich bod ar fin ymrwymo i ymrwymiad bywyd. Rhaid i chi wybod eich bod chi'n cofrestru i'w gwasanaethu am weddill eich oes.

Peidiwch byth â Stopio Parchu Hi

Fel y cofiwch efallai, gwnaethoch werthfawrogi ei mewnbwn pan oeddech yn dal i fod yn llys. Byddech yn oedi cyn penderfynu nes i chi glywed ganddi oherwydd eich bod yn gwerthfawrogi ei mewnbwn. Peidiwch â stopio hynny pan fyddwch chi'n setlo i lawr gyda hi o'r diwedd. Peidiwch â phenderfynu heb ymgynghori â hi. Mae'n arwydd o barch. Hi yw eich hanner gwell, nid eich caethwas. Roedd hi'n haeddu cael gwrandawiad, mae hi'n un o'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn y briodas honno.

Felly, o ran popeth sy'n ymwneud â'r briodas, peidiwch â phenderfynu ar ei ben ei hun. Hefyd, nid oes angen i chi ddeall ei hanghenion yn llwyr cyn i chi eu hystyried. Cofiwch ei bod hi'n fenyw, gallai ei rhesymu fod ychydig yn wahanol i'ch un chi. Oherwydd hynny, gallai ei hanghenion a'i phryder ymddangos yn lletchwith i chi. Ond nid yw hynny'n golygu na ddylid eu hystyried. Mae hyn yn arwydd o gariad a pharch tuag ati.

Bob amser yn dwyn ei baich

Eich gwraig yw eich hanner gwell. Dyna pam mae'r ysgrythur yn dweud Marc 10: 8 a bydd y ddau yn dod yn un cnawd; felly yna nid dau mwyach ydyn nhw, ond un cnawd. Nid ydych chi a hi bellach yn ddau berson ond yn un. Dylech gario ei baich bob amser. Mae ei phroblem yn dod yn un chi y diwrnod y byddwch chi'n clymu'r cwlwm â ​​hi. Mae ei baich yn dod yn un chi i ddwyn y diwrnod y cerddodd i lawr yr ystlys gyda chi.

Pan ddaw gyda'i phroblem, byddwch yn garedig â'ch geiriau hyd yn oed pan mai hi sydd ar fai. Gadewch iddi ddeall nad yw hi ar ei phen ei hun yn y frwydr. Bydd hi bob amser yn eich caru chi pan fydd hi'n eich gweld chi fel rhywun y gall ymddiried ynddo. Mae gan briodas ei ffordd o leihau pob cariad, hoffter a gofal a oedd yn bodoli wrth ddyddio. Weithiau gall bywyd fynd mor brysur fel na allwch chi hyd yn oed ofalu amdanoch chi'ch hun heb sôn am chwilio am berson arall.

Waeth pa mor brysur y mae bywyd yn dod gyda chi, dangoswch bryder bob amser pan ddaw gyda'i phroblem.

Deall a Siarad Ei Hiaith Gariad bob amser

Mae cariad yn gysylltiad emosiynol a ysgogwyd gan rai ffactorau. Gelwir y ffactorau hyn yn iaith gariad. Mae gan bawb, dynion a menywod, iaith gariad wahanol. Fel gŵr Cristnogol, rhaid i chi geisio cymaint â phosibl i ddeall iaith gariad eich gwraig. Bydd gwybod hyn yn eich helpu i aros ar frig pob sefyllfa sy'n codi yn y briodas. Pan fyddwch chi'n deall ei hiaith gariad, peidiwch â rhoi'r gorau i siarad â hi yn yr iaith honno.

Os yw'ch gwraig yn teimlo ei bod yn cael ei charu a'i choleddu wrth roi anrhegion iddi, ni ddylech roi'r gorau i gael ei rhoddion, yn enwedig wrth geisio ei thawelu. Os yw ei hiaith gariad yn mynd â hi allan ar ddyddiad, rhaid i chi beidio â stopio ei chymryd allan. Mae'n gwneud iddi deimlo ei bod yn cael ei charu a'i charu.

Bob amser yn Gwybod Pryd i Gadael iddi Fod

Hyd yn oed fel dyn, rydych chi'n deall bod yna weithiau mai'r cyfan rydych chi'n dyheu amdano yw bod ar eich pen eich hun yn unig. Weithiau, rydych chi am gael eich gadael ar eich pen eich hun fel dyn. Mae hyn yn digwydd i fenywod hefyd. Pan mae hi'n mynd trwy lawer ac mae'n ymddangos nad yw hi'n cael ffordd allan ohoni neu rydych chi mewn dadl wresog gyda hi, yn gwybod pryd i adael iddi fod fel nad ydych chi'n gwaethygu'r sefyllfa.

Weithiau mae'n anodd i fenywod drin eu hemosiynau. Gallant ddod yn afreolus ar brydiau a fflachio hyd yn oed at y person maen nhw'n ei garu. Fel y gŵr, gwyddoch pan mai dim ond gofod yw'r cyfan y mae hi ei eisiau. Hyd yn oed pan nad yw'n barod i siarad am ei thrallod, gadewch iddi fod. Bydd hi'n agor o'r diwedd pan fydd ganddi hi'r nerth i wneud hynny. Rhaid i chi wybod pryd i gadw'n dawel a cherdded i ffwrdd am ychydig.

Casgliad

Ni fyddai llawer o briodasau Cristnogol wedi torri pe bai'r gŵr yn unig yn ceisio deall ei wraig. Dywed yr ysgrythur y gall dau gerdded gyda'i gilydd oni bai eu bod yn cytuno? Mae'n anodd cytuno pan nad ydych chi'n deall y parti arall. Mae hynny'n egluro pam y mae'n rhaid i chi fuddsoddi'n helaeth i adnabod eich gwraig yn annwyl a cheisio cymaint ag y gallwch i wneud y 5 peth hyn bob amser i gadw'ch priodas yn gadarn.

 

erthygl flaenorol5 Rheswm Pam Rhaid i Gristnogion Ymuno â Gwleidyddiaeth
erthygl nesaf5 Mythau am Ddyddio Cristnogol
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Rwy'n Ddyn Duw, Sy'n angerddol am symudiad Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd ras i amlygu nerth yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddi a'r Gair. Am ragor o wybodaeth neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi yn dailyprayerguide@gmail.com neu Sgwrsiwch â mi ar WhatsApp And Telegram yn +2347032533703. Hefyd byddaf wrth fy modd yn Eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Dduw bendithia chi.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.