5 Syniad Rhodd i'ch Gŵr Y Nadolig hwn

0
7191

Ddoe, ni amlygwch 5 syniad am anrheg i'ch gwraig y Nadolig hwn. Heddiw, mewn ysbryd o gywirdeb, byddwn yn tynnu sylw at 5 syniad am anrheg i'ch gŵr y Nadolig hwn. Yn gymaint â bod menywod wrth eu bodd yn cael eu dathlu oherwydd eu natur feddal, mae dynion hefyd wrth eu bodd yn cael anrheg. Weithiau, mae rhoi anrheg i'ch gŵr yn ffordd o'i werthfawrogi a gadael iddo wybod nad yw ei holl ymdrechion dros y teulu yn ddisylw.

Gorchmynnodd y Beibl i ddynion garu eu gwragedd. Gwr, carwch eich gwragedd, yn union fel yr oedd Crist yn caru’r eglwys ac wedi rhoi ei hun i fyny iddi ei gwneud yn sanctaidd, gan ei glanhau trwy olchi â dŵr drwy’r gair, a’i chyflwyno iddi’i hun fel eglwys belydrol, heb staen na chrychau na unrhyw ddiffygion eraill, ond sanctaidd a di-fai. Yn yr un modd, dylai gwŷr garu eu gwragedd fel eu cyrff. Mae'r sawl sy'n caru ei wraig yn caru ei hun. Wedi'r cyfan, nid oedd neb erioed yn casáu ei gorff ei hun, ond mae'n bwydo ac yn gofalu amdano, yn yr un modd ag y mae Crist yn gwneud yr eglwys - oherwydd rydyn ni'n aelodau o'i gorff. 'Am y rheswm hwn, bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn unedig â'i wraig, a bydd y ddau yn dod yn un cnawd.' Mae hyn yn ddirgelwch dwys - ond rwy'n siarad am Grist a'r eglwys. Fodd bynnag, rhaid i bob un ohonoch hefyd garu ei wraig gan ei fod yn caru ei hun, a rhaid i'r wraig barchu ei gŵr. ”

Rhaid i'r gŵr amddiffyn a darparu ar gyfer y teulu tra bod y fenyw wedi'i chyfryngu â'r cyfrifoldeb o ofalu am y teulu a hefyd helpu'r dyn. Dyma'r safon yn ôl yr ysgrythur. Fodd bynnag, nid yw gwŷr yn cael eu gwerthfawrogi cymaint ag y dylent fod. Nid yw dynion yn cael eu dathlu cymaint ag y dylent fod. Mae hyn yn esbonio pam mae mwy o ddiwrnodau wedi'u dyrannu ar gyfer dathlu menywod nag sydd i ddynion. Yn yr un modd, nid yw gwŷr yn cael anrhegion cymaint â'u gwragedd. Dyna pam fel gwraig Gristnogol, rhaid i chi geisio synnu'ch gŵr gydag anrheg y Nadolig hwn.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Oherwydd y gallech chi gael eich drysu â pha rodd i'w rhoi i'ch gŵr yn ystod y tymor hwn, byddwn yn tynnu sylw at 5 syniad am anrhegion y gallwch chi ddewis ohonynt. Mae'r Nadolig yn dymor o gariad. Carodd Crist ni, rhoddodd y rhodd gyfalaf inni, aberthodd ei fywyd er ein prynedigaeth. Mae coffadwriaeth y tymor hwn yn ymwneud â chariad. Dyma bum syniad anrheg i'ch gŵr y Nadolig hwn.


5 Syniad Rhodd i'ch Gŵr Y Nadolig hwn

Gwneud Rhywbeth Sy'n Atgoffa Ei Werthiannau Yn Cael Eu Gwerthfawrogi

Y gŵr yw'r darparwr. Gan amlaf, mae'n ymdrechu'n galed i sicrhau bod ei deulu'n cael gofal da trwy ddarparu amwynderau sylfaenol. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd yn brin o rai o'r pethau y mae'n ymdrechu'n galed i'w darparu i'w deulu, onid yw'n ddoniol sut y cynlluniodd Duw ddyn? Efallai na fyddai gan y dyn ddigon o ddillad, ond ni fyddai am i'w blant a'i wraig fynd yn brin o ffrog. Dyna pam mae cwpwrdd dillad y mwyafrif o ddynion yn edrych yn brin.

Pan fyddwch chi eisiau cael anrheg, gofynnwch iddo rywbeth a fydd yn gadael iddo wybod bod ei ymdrechion yn cael eu sylwi a'u gwerthfawrogi'n dda. Trwy wneud hyn, gallwch gael fflasg neu fwg bwyd wedi'i addasu iddo. Gadewch i'r dyluniad wedi'i addasu gyfleu'ch neges o werthfawrogiad iddo. Mae'n gwybod mai cyflawni ar gyfer y teulu yw ei ddyletswydd, serch hynny, diolch iddo am gyflawni ei ddyletswyddau yw'r math gorau o gymhelliant iddo wneud mwy. A byddwch yn ei weld yn gwenu trwy gydol y dydd wrth iddo addurno'r anrheg.

Sicrhewch rodd iddo y gall ei ddefnyddio yn ystod hamdden

Dim ond esbonio ddoe y dylai'r gŵr roi anrheg i'w gwragedd a fydd yn eu helpu i wneud eu hobïau. Fe ddylech chi fel y wraig hefyd geisio cael anrheg iddo y gall ei ddefnyddio bob amser i basio amser. Os yw'n hoff o gemau fideo, gallwch chi benderfynu cael y PS4 diweddaraf iddo.

Y peth doniol am ddynion yw nad yw eu ceg byth ar gau pan gânt anrheg annisgwyl gan eu gwragedd. Byddant yn dweud wrth unrhyw un sy'n gofalu gwrando bod yr anrheg gan eu gwraig. Pryd bynnag y daw ei ffrindiau drosodd, byddwch chi'n ei glywed yn dweud wrthyn nhw fod yr anrheg gan ei wraig. Os yw'n hoff o ffilmiau, gallwch gael dyfais ffrydio iddo i'w alluogi i gael mynediad at ugeiniau o gynnwys fideo ar-lein.

Cael iddo rywbeth y gall pobl ei weld arno

Fel y dywedwyd yn gynharach, nid yw dynion byth yn stopio siarad pan gânt roddion gan eu gwragedd. Wrth ddewis anrheg, efallai y byddwch hefyd yn penderfynu cael anrheg iddo y bydd pobl yn ei weld arno. Gallai fod yn frethyn, esgid, gwylio arddwrn neu glymu. Bob tro y bydd yn eu defnyddio, bydd yn dweud wrth bawb fod hyn gan ei wraig.

Mae dynion yn ymddangos yn galed, ond maen nhw'n feddalach nag maen nhw'n edrych. Ac yn gyfrinachol, maen nhw'n coleddu anrhegion efallai oherwydd nad ydyn nhw'n ei gael trwy'r amser. Mae cael anrheg iddo yn un ffordd sicr o gryfhau ei gariad a'i barch tuag atoch chi.

Ewch ag Ef Allan ar Bob Dyddiad a Dalwyd Treuliau

Rhodd arall y gallwch ei rhoi iddo yn ystod y Nadolig yw dyddiad â thâl am bob cost. Ydy, mae'n wybodaeth gyffredin bod dynion yn troedio'r bil bron bob dyddiad. Yn ystod y tymor hwn, gallwch benderfynu newid y llanw trwy fynd â'ch gŵr allan ar daith â thâl cost gennych chi.

Gallai hyn fod yn eithaf drud i'w ymarfer, fodd bynnag, rydyn ni'n gwybod y bydd mwy na hanner yr arian yn dal i ddod yn anuniongyrchol gan eich gŵr. Ond y syniad yw nad ydych chi'n cymryd dime sengl oddi arno yn uniongyrchol. Gadewch iddo gael unrhyw bryd y mae ei eisiau, gadewch iddo chwarae unrhyw gêm y mae ei eisiau. Ei drin ar ddyddiad braf. Mae dynion yn eithaf cyfrifiannell mewn pethau fel y rhain. Bydd ganddo amcangyfrif bras o'r swm a wariwyd ar y dyddiad. Peidiwch â synnu os yw'n credydu'ch cyfrif gyda rhywfaint wedi hynny.

Helpwch Ef i Wneud Somethings

Yn dibynnu ar natur ei swydd, gallwch benderfynu ei helpu. Hefyd, nid yw newid rolau am ddiwrnod yn syniad drwg. Gallwch ddewis talu'r holl filiau sydd i fod i gael gofal ganddo. Gallwch dalu'r bil nwy a thrydan, neu dalu'r rhent. Gallwch chi benderfynu talu ffi’r plant. Gwnewch hyn a gweld ei ymateb.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.