5 Ffordd i Wybod Pan Fydd Rhywbeth Gan Dduw

0
9179

Heddiw, byddwn yn delio â'r 5 Ffordd i wybod pryd mae rhywbeth gan Dduw.

Mae Duw wedi rhoi llawer o bethau da inni i'n cynnal ni yma ar y ddaear. Mae Duw wedi ein bendithio ym mhob maes y gallwn ni byth feddwl amdano, dyna pam mae'r llyfr y Salmau meddai Rwy'n ddiolchgar am eich trugareddau sydd mor ddi-rif â thywod y môr. Mae wedi gwneud cymaint o bethau i ni fel na adawodd unrhyw fendithion. Mae yna rai anrhegion rydyn ni'n eu cael gan Dduw nad oes raid i ni amau ​​mai Duw yw'r un sy'n gyfrifol am y bendithion. Er enghraifft, fe roddodd i ni

  • Buddugoliaeth dros ein gelynion
  • Wedi creu mynediad iddo
  • Anfon yr ysbryd sanctaidd atom i'n cysuro
  • Maddeuant
  • Iachawdwriaeth

Enghreifftiau o bethau da y mae Duw yn ein bendithio â nhw;

  • Bendithion Deunydd, teuluoedd cariadus, ffrindiau gwych, tai, ceir, adeiladau godidog, digon o Arian
  • Bendithion priodasol
  • Datblygiad ariannol
  • Hoff ym mhob ramification ac ati

Rydyn ni'n mynd i fod yn trafod pum arwydd i wybod bod y pethau rydyn ni'n eu cael gan Dduw.

Rydych chi'n teimlo'n dda ac yn hapus pan fyddwch chi'n gwybod eich bod chi'n cael eich bendithion gan Dduw. Dywed y Beibl a fydd fy mhobl yn credu os nad oes unrhyw arwyddion a rhyfeddodau, dyna sut rydyn ni'n gwybod bod rhywbeth gan Dduw yn enwedig pan fydd rhywbeth rydych chi wedi bod yn ei ofyn gan Dduw ers amser hir iawn yn cael ei ateb.

Felly, sut byddwch chi'n gwybod a yw Duw yn wirioneddol eich bendithio? , Gadewch i ni ddarllen y paragraff isod;

5 Ffordd i Wybod Pan Fydd Rhywbeth Gan Dduw

 1. Atebir Eich Gweddïau

Gadewch i ni ddweud eich bod wedi bod yn gofyn i Dduw am amser hir am gontract a fydd yn eich catapwltio i fwy o ogoniant oherwydd ei fod yn werth llawer o arian, yn sydyn fe gewch alwad bod y contract wedi'i ddyfarnu i chi, byddwch mor hapus iawn ? Ac awr y cyfle nesaf fydd diolch Iesu. Mae hyn yn arwydd bod Duw yn dal i fod yn y busnes o ateb gweddïau ac nad yw byth yn mynd i fethu Ei blant ei hun.

Ydych chi'n gweddïo bob dydd? Ers pryd ydych chi wedi bod yn gofyn i Dduw am anrheg? Ydych chi wedi bod yn gweddïo am amser hir iawn? Os ydych, beth ydych chi'n ei wneud pan sylweddolwch fod eich gweddïau wedi'u hateb? Mae'n siŵr bod gweddïau wedi'u hateb yn arwydd o gael eu bendithio. Mae Duw yn gwrando ar weddïau Ei blant annwyl. Pan atebir eich gweddïau rydym yn dechrau cael rhai pethau gan Dduw yr ydym yn gwybod heb amheuaeth iddo anfon Ei fendithion atom er efallai na fyddai mewn ffordd yr oeddem yn ei disgwyl. Y peth pwysicaf i'w wybod yw y dylem weddïo ar Dduw yn ôl ei ewyllys a'i bwrpas dros ein bywydau.

Mae gweddi yn ôl ewyllys Duw yn golygu bod yn rhaid i chi ofyn am y rhai nad ydyn nhw yn erbyn ei Air. Hefyd, rhaid i'ch cymhellion fod yn bur ac yn ogoneddus i Dduw. Rwy'n amau ​​y bydd Duw yn ateb eich gweddi i niweidio'r bobl sydd wedi eich troseddu. Ond, ar y llaw arall, bydd yn falch os gweddïwch dros y rhai sy'n eich erlid yn lle. Dychmygwch ofyn i Dduw eich bendithio â char fel y gallwch ormesu eich cymdogion, yn ddoniol iawn, mae'n debyg na fydd Duw yn eich bendithio â char oherwydd eich bod yn ceisio cael Duw i'ch bendithio i'w ddefnyddio ar gyfer eich ewyllys a'ch cynllun gwael eich hun . Wrth weddïo gadewch i ni ofyn am yr hyn rydyn ni ei eisiau yn unol â chynlluniau ac ewyllys Duw.

Rydych chi bob amser yn hapus ac yn hapus

Daw bendithion Duw heb unrhyw amodau. Os gwnaeth eich bendithio, byddwch chi ddim ond yn sylwi bod yna bethau nad oes angen i chi ofyn amdanynt eto, er enghraifft, bendithiwyd ein tad Abraham mewn ardaloedd, roedd mor fendigedig nes i Dduw hyd yn oed ei wneud yn dad i lawer o genhedloedd, a dyfalu yr hyn yr oedd yn byw bywyd hir hefyd ac yn hapus gyda Sarah. Mae'r hapusrwydd sy'n dod gyda bendithion Duw yn ddigon i ddweud wrthym fod yr hyn rydyn ni'n ei fwynhau ar hyn o bryd yn bendant gan Dduw ac nid gan bobl. Hyd yn oed pan fydd Duw yn anfon Ei fendithion trwy ddynol, bydd yn dal i wneud yn hysbys i ni. Pan rydyn ni'n cael ein bendithio gan Dduw y cyfan sydd ei angen arno yw ein calon ddiolchgar, Mae bod yn berson ddiolchgar yn adlewyrchu bywyd bendigedig. Mae'n dangos bod gennych chi gymaint i fod yn ddiolchgar amdano bob dydd ac rydych chi'n ymwybodol o'r ffafr honno. Dyna pam mae calon ddiolchgar yn arwydd o gael ei bendithio'n gyson.

Hefyd nid oes angen i chi fod yn gyfoethog, yn enwog, na chael popeth rydych chi am fod yn ddiolchgar i'r Arglwydd. Yr hyn sy'n gwneud unigolyn yn ddiolchgar yw cael ymdeimlad o foddhad. Rydych chi'n sylwi pan fyddwch chi'n cael eich bendithio gan Dduw neu pan fyddwch chi'n derbyn rhywbeth da gan Dduw, rydych chi'n sylwi bod system eich corff cyfan yn hapus a byddwch chi'n dal i wenu o glust i glust.

Rydych chi'n derbyn bendithion sy'n gorlifo

Nid yw llawer ohonom yn gwybod y breintiau rydyn ni'n eu mwynhau gan Dduw. Os ydych chi a'ch teulu bob dydd yn cael bwyta o leiaf dair gwaith y dydd, rydych chi'n fendigedig. Oes gennych chi dŷ hefyd lle rydych chi'n teimlo'n ddiogel, yn ddiogel ac yn gyffyrddus? Os ydych, yna rydych chi'n fendigedig yn wir.

Hyd yn oed os nad oes gennych gyfoeth mawr, ond bod eich anghenion bob amser yn cael eu diwallu, mae'n golygu bod Duw yn wir yn gofalu amdanoch chi. Faint mwy os ydych chi'n derbyn mwy o fendithion na'r hyn sydd ei angen arnoch chi yn gyson? Mae cael adnoddau sydd y tu hwnt i'ch anghenion yn arwydd o fendithion. Rydych chi wedi'ch bendithio oddi wrth Dduw pan nad ydych chi'n cardota i fwydo, gallwch chi fforddio bwyta tri phryd y dydd. Mae gennych chi'r gallu i gynnal eich hun yn ariannol ac mewn rhai meysydd eraill, nid ydych chi'n gwybod am beth mae Duw wedi gwneud ti.

4. Rydych chi'n Llwyddiannus ym Mhopeth a Wnewch

Pan fyddwch chi'n cael eich bendithio'n gyfoethog, gan Dduw mae popeth rydych chi'n ei wneud yn dod yn hawdd iddo, mae pethau sy'n edrych mor anodd i eraill bob amser yn hawdd i chi ddelio â nhw. Os yw'n ymddangos bod popeth rydych chi'n ei wneud yn troi allan yn rhagorol, mae'n golygu bod Duw yn bendithio gweithredoedd eich dwylo. Gall fod yn eich ysgol, gwaith, cartref, neu yn y gymuned, gall eraill weld bod popeth rydych chi'n ei wneud yn ei geisio. Os mai chi yw hwn, yna rydych yn wirioneddol fendigedig.

5. Rydych chi'n Profi'r Hoff Lle bynnag yr ewch

Mae cael eich ffafrio yn arwydd arall o gael eich bendithio gan Dduw. Y ffafr gyntaf a phwysicaf a gawsoch ganddo yw rhodd bywyd tragwyddol trwy ffydd yng Nghrist. Dywed Effesiaid 2: 8-9, “Oherwydd trwy ras y cawsoch eich achub trwy ffydd, ac nid ohonoch eich hunain; rhodd Duw ydyw, nid gweithredoedd, rhag i unrhyw un frolio. ”Enghraifft arall o gael ei ffafrio yw cael cefnogaeth eraill i'ch cynlluniau neu'ch anghenion. Er enghraifft, byddai rhywun yn cael taith am ddim pan fyddai'n rhaid i chi gerdded adref mewn tywydd rhewllyd. Neu fe allech chi fod wedi derbyn ysgoloriaeth i'r brifysgol neu gael eich enwebu am ddyrchafiad yn y gwaith.

erthygl flaenorol5 Ffordd Gall Credinwyr Ymdopi â Phobl Anodd
erthygl nesafSut I Weddïo Salm 23 Am Gyfarwyddyd
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Rwy'n Ddyn Duw, Sy'n angerddol am symudiad Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd ras i amlygu nerth yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddi a'r Gair. Am ragor o wybodaeth neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi yn dailyprayerguide@gmail.com neu Sgwrsiwch â mi ar WhatsApp And Telegram yn +2347032533703. Hefyd byddaf wrth fy modd yn Eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Dduw bendithia chi.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.