Sut I Weddïo Salm 23 Am Courage Pan Ti'n Ofn

0
9606

Heddiw, byddwn yn delio â sut i weddïo Salm 23 am ddewrder a phan mae ofn arnoch chi. Mae llyfr y Salm yn un o'r rhannau enwocaf yn yr ysgrythur. Mae'n gartref i eiriau amrywiol o fawl ac addoliad i Dduw wedi'u chwyddo'n ysbrydol. Ar wahân i hynny, mae ganddo benodau heb eu cadw y gellir eu defnyddio ar gyfer gweddïau. Un o benodau o'r fath yw Salm 23.

Nid yw'r llyfr Salm hwn yn rhyfedd i lawer o gredinwyr. Fodd bynnag, dim ond ychydig o gredinwyr sy'n gwybod effeithiolrwydd yr ysgrythur hon a sut i'w defnyddio. Un peth am air Duw yw ei fod yn cario pŵer ac awdurdod. Mae'r awdurdod hwn yn ein harfogi â'r dewrder i wynebu unrhyw ofn.

Sut I Weddïo Salm 23 Am Courage Pan Ti'n Ofn

Mae'n anodd dysgu sut i weddïo Salm 23 heb ddadansoddi'r ysgrythur yn gyntaf.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Yr Arglwydd yw fy mugail; Ni fyddaf eisiau.

Iesu yw ein bugail. Mae hyn yn golygu na allwn ni ddiffygio unrhyw beth da oherwydd bod yr ysgrythur yn dweud, A bydd fy Nuw yn cyflenwi'ch holl angen yn ôl Ei gyfoeth mewn gogoniant gan Grist Iesu. Bydd ein holl anghenion yn cael eu cyflenwi trwy Grist Iesu.


Llyfrau Gweddi Grymus 
by Pastor Ikechukwu. 
Nawr ar gael ar amazonYdych chi'n ofni oherwydd eich bod mewn dyled fawr? Gall Duw gyflenwi'r adnoddau a fydd yn mynd â chi allan o ddyled. Ydych chi mewn salwch mawr, ac mae'n ymddangos na allwch gael eich iacháu? Mae balm iachaol yn Gilead, ac mae Duw yn gallu dod ag ef atoch chi.

Mae e'n fy ngwneud i orwedd mewn porfeydd gwyrdd: mae'n fy arwain wrth ymyl y dyfroedd llonydd.

Mae gorwedd i lawr yn y borfa werdd yn golygu cysur a heddwch. Mae'r dŵr llonydd yn lle llonyddwch mawr. Os ydych chi'n gythryblus neu mewn poen, bydd yr Arglwydd yn rhoi cysur i chi ac yn dod â heddwch i'ch meddwl. Mae'n addewid gan Dduw. Ac nid yw Duw byth yn mynd yn ôl ar Ei eiriau.

Mae'n adfer fy enaid: mae'n fy arwain yn llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw.

Nid yw cariad diysgog Duw yn dod i ben. Nid yw ei drugareddau byth yn dod i ben. Mae'r Arglwydd wedi addo adfer eich enaid a'ch arwain yn llwybr cyfiawnder er mwyn ei enw. Mae'n achubwr a'r un trugarog, a bydd yn adfer i chi'r gogoniant coll.

Ie, er fy mod yn rhodio trwy ddyffryn cysgod angau, nid ofnaf ddim drwg: canys yr wyt ti gyda mi; dy wialen a'th staff maen nhw'n fy nghysuro.

Nawr, dyma'r rhan sydd ei hangen arnoch chi am ddewrder. Wrth adrodd y rhan hon, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ei bersonoli. Byddwch yn fwriadol yn ei gylch. Cyhoeddwch ef. Yr Arglwydd yw eich bugail, ac ni ellir trechu dim dan wyliadwriaeth Duw.

Er eich bod yn cerdded trwy ddyffryn cysgod marwolaeth, ni fyddwch yn ofni dim drwg oherwydd bod Duw gyda chi. Pan fydd yr Arglwydd gyda chi, ni all unrhyw niwed ddod eich ffordd. Bydd gwialen yr Arglwydd, sef ysbryd y Duw byw, yn eich cysuro.

Yn y cyfamser, dylech chi wybod efallai na fydd yr adnod benodol hon yn gweithio i chi oni bai eich bod chi'n gwybod ac yn meddu ar ffydd yn y Duw rydych chi'n ei wasanaethu. Dywed llyfr Daniel y bydd y rhai sy'n adnabod eu Duw yn gryf, a byddant yn manteisio'n fawr. Pan fyddwch chi'n adnabod eich Duw, ni allwch brofi gwendid.

Yr wyt yn paratoi bwrdd ger fy mron ym mhresenoldeb fy ngelynion: yr wyt yn eneinio fy mhen ag olew; mae fy nghwpan yn rhedeg drosodd.

Dyma'r addewid o orlif o fendith a ffafr. I'r dde o flaen y gelyn hwnnw yn poenydio'ch bywyd, bydd yr Arglwydd yn paratoi bwrdd. Bydd eich pen yn cael ei eneinio ag olew, a bydd eich cwpan yn profi gorlif o fendithion a thorri tir newydd.

Diau y bydd daioni a thrugaredd yn fy nilyn holl ddyddiau fy mywyd: a byddaf yn preswylio yn nhŷ'r Arglwydd am byth.

Cyhoeddiad arall yw hwn. Siawns na fydd daioni a thrugaredd yn eich dilyn. Siawns nad yw hyn yn golygu ei fod yn sicr. Byddwch yn trigo yn nhŷ'r Arglwydd holl ddyddiau eich bywyd.

Pwyntiau Gweddi

  • Dad Arglwydd, diolchaf ichi am i'r gras fod yn fyw er fy mod yn mynd trwy stormydd bywyd. Diolch i chi am eich amddiffyniad dros fy mywyd; bydded i'ch enw gael ei ddyrchafu yn enw Iesu.
  • Dad, mae wedi cael ei ysgrifennu, er fy mod i'n cerdded trwy ddyffryn cysgod marwolaeth, ni fyddaf yn ofni dim drwg oherwydd eich bod gyda mi. Dad, atolwg y bydd eich presenoldeb gyda mi bob amser yn enw Iesu.
  • Arglwydd, atolwg ym mhobman ar yr wyneb planed hon y byddaf yn camu fy nhroed, y bydd eich pŵer a'ch presenoldeb yn mynd gyda mi yn enw Iesu.
  • Oherwydd ei fod wedi'i ysgrifennu, mae eich gwialen a'ch staff yn fy nghysuro. Dad Arglwydd, atolwg, wrth imi gerdded trwy storm bywyd, yr wyf yn gweddïo y bydd yr ysbryd sanctaidd yn fy nghysuro. Rwy'n gweddïo y bydd yr ysbryd sanctaidd yn cael ei arwain yn enw Iesu.
  • Dad, mae fy enaid yn gythryblus; mae fy nghalon mewn poen. Yr wyf yn gweddïo y cymerwch i'r dŵr llonydd. Rwy'n gweddïo am dawelwch meddwl, Arglwydd, rhyddhewch ef i mi yn enw Iesu Grist. Dywed yr ysgrythur, fy heddwch a roddais ichi, nid fel y rhoddodd y byd i chwi. Rwy'n dyfarnu y bydd eich heddwch yn llenwi fy nghalonnau yn enw Iesu.
  • Dad Arglwydd, mae'r ysgrythur yn dweud y bydd y rhai sy'n adnabod eu Duw yn gryf, ac y byddan nhw'n gwneud campau mawr. Arglwydd, atolwg am nerth oherwydd fy mod yn dy adnabod. Rwy'n dod yn erbyn pob pŵer gwendid yn fy mywyd yn enw Iesu.
  • Arglwydd, oherwydd ei fod wedi ei ysgrifennu, ni roddwyd ysbryd ofn inni ond Sonship i wylo tad Ahba. Ni fydd arnaf ofn yn enw Iesu. Arglwydd, y dewrder sydd ei angen arnaf i oresgyn helbul fy mywyd, atolwg eich bod yn ei roi imi yn enw Iesu.
  • Dad, pob gelyn sydd wedi addo na fyddaf yn ffynnu, atolwg i chi baratoi bwrdd ger fy mron yn eu presenoldeb. Dad, gwarthwch nhw gyda fy llwyddiant yn enw Iesu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.