Pwyntiau Gweddi Er Iachawdwriaeth

0
4184

 

Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi dros Iachawdwriaeth. Mae iachawdwriaeth pob dyn yn fusnes pwysig. Nid yw Duw yn teganu ag iachawdwriaeth dyn, felly mae'n rhaid i ddyn geisio ei ddal yn annwyl. Roedd yn rhaid i Grist ddod i'r ddaear ar ffurf ddynol, yn destun newyn a phoen, yn annwyl gan ychydig ac yn gas gan lawer. Cafodd ei wawdio, ei gymryd, ei guro a'i ladd. Pe na bai iachawdwriaeth yn bwysig ni fyddai Duw wedi peri i'w uniganedig Fab ddioddef cymaint. Pe na bai'n bwysig, ni fyddai hyd yn oed Crist wedi caniatáu iddo gael ei fychanu yn fawr i'r graddau hynny.

Mae iachawdwriaeth yn golygu cael eich achub rhag pŵer pechod a chaethwasiaeth. Mae'n cymryd ymdrech ymwybodol gan ddyn i gael ei achub rhag pechod. Mae hyn oherwydd y bydd y diafol yn gwneud popeth posibl i sicrhau bod dyn yn parhau i aros yn gaethwas i bechod fel y gellir colli enaid dyn. Fodd bynnag, rydyn ni'n rhoi gogoniant i dad yn y nefoedd am roi rhodd werthfawr Crist inni na ddylai pwy bynnag sy'n credu ynddo ddifetha ond cael bywyd tragwyddol.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Dywed yr ysgrythur yn llyfr Ioan 3: 16-17 Oherwydd bod Duw wedi caru’r byd felly nes iddo roi ei unig Fab, fel na fydd y sawl sy’n credu ynddo yn difetha ond yn cael bywyd tragwyddol. Oherwydd nid anfonodd Duw ei Fab i'r byd i gondemnio'r byd, ond i achub y byd trwyddo. Daethpwyd ag iachawdwriaeth i ddynolryw o gariad anfesuradwy Duw. Oherwydd nid oedd Duw eisiau i'r dyn ddifetha dyna pam yr anfonodd Ei fab i farw dros bechod dyn.

Er mwyn inni gael iachawdwriaeth, rhaid inni gyfaddef Crist fel ein Harglwydd personol a'n gwaredwr. Rhaid inni gredu yng ngrym ei ailddatganiad a rhaid inni ymatal rhag ein pechod. Nid yw iachawdwriaeth yn beth un-amser, mae'n rhywbeth y mae'n rhaid ei gynnal trwy'r amser. Nid yw'r ffaith eich bod chi'n cael eich achub heddiw yn golygu eich bod chi'n cael eich achub am byth. Dyna pam mae'r ysgrythur yn dweud yn llyfr 1 Corinthiaid 10:12 Felly, bydded i'r sawl sy'n meddwl ei fod yn sefyll gymryd sylw rhag iddo gwympo. Dyna pam mae'n rhaid i ni wirio ein hunain bob amser i sicrhau ein bod ni'n dal i sefyll gyda Duw.

Byddwn yn cynnig y pwyntiau gweddi hyn i gynifer sydd wedi ei fethu, i gynifer sydd wedi cael eu siglo i ffwrdd gan demtasiynau bywyd. Nawr yw'r amser i ddychwelyd at Dduw o'r diwedd. Dywedwch y gweddïau canlynol am eich iachawdwriaeth.

Pwyntiau Gweddi:

  • Arglwydd Iesu, diolchaf ichi am y gras a roddaist imi i weld diwrnod newydd. Diolchaf i chi am eich trugaredd a'ch darpariaeth dros fy mywyd, bydded i'ch enw gael ei ddyrchafu'n fawr yn enw Iesu.
  • Arglwydd, atolwg am faddeuant fy mhechod. Gofynnaf, oherwydd rheswm y gwaed a dywalltwyd ar groes Calfaria, eich bod yn golchi fy mhechodau ac anwireddau yn enw Iesu. Oherwydd y mae wedi ei ysgrifennu, os yw fy mhechod mor goch ag ysgarlad, fe'u gwneir yn wynnach na'r eira, os ydynt mor goch â rhuddgoch, fe'u gwneir yn wynnach na gwlân. Arglwydd, gofynnaf ichi trwy dy drugaredd fy ngolhau yn drylwyr oddi wrth fy mhechodau.
  • Arglwydd Iesu, rwy'n cyfaddef heddiw mai chi yw fy arglwydd personol a gwaredwr. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n dod i mewn i'm bywyd. Heddiw, fe wnes i ailddosbarthu fy mywyd i chi. Dewch i mewn i fy mywyd. Rwy'n gwneud mynedfa fy mywyd yn hygyrch i chi arglwydd Iesu, gofynnaf ichi wneud fy mywyd yn gartref i chi.
  • Rwy'n eich gwahodd i mewn i'm cartref, rwy'n gweddïo eich bod chi'n dod i fod yn gyfrifol am fy nghartref heddiw. Gofynnaf ichi breswylio yn fy nghartref a'ch bod yn mynd ar ôl pob ysbryd negyddol, pob ysbryd demonig sydd wedi bod yn byw gyda mi i'm gyrru i uffern, gweddïaf y byddwch yn mynd ar eu holau yn enw Iesu.
  • Arglwydd Iesu, atolwg y byddwch yn ymweld â mi heddiw gyda nerth yr ysbryd sanctaidd. Rwy’n gweddïo y bydd pŵer yr ysbryd Sanctaidd o heddiw ymlaen yn trigo yn fy nghalon. Rwy'n gwrthod parhau i fyw fy mywyd ar sail fy ngwybodaeth farwol. Gofynnaf, trwy eich trugaredd, y gwnewch fy mywyd yn gartref newydd yr ysbryd sanctaidd. Ysbryd yr arglwydd a fydd yn fy arwain ac yn fy nghyfarwyddo ar ba ffordd i fynd, gofynnaf iddo aros yn fy mywyd heddiw yn enw Iesu.
  • Arglwydd, Oherwydd y mae wedi ei ysgrifennu Sefwch yn gyflym felly yn y rhyddid y mae Crist wedi ein gwneud ni'n rhydd, a pheidiwch â chael ein clymu eto ag iau o gaethiwed. Rwy'n gwrthod bod yn gaethwas i bechu mwyach. Rwy’n gweddïo y bydd ysbryd yr arglwydd a fydd yn fy arwain ac yn fy meithrin yn y rhan iawn i fynd yn trigo ynof o heddiw ymlaen. Rwy'n gwrthod byw bywyd ar fy mhen fy hun. Rwyf am gael fy arwain gan ysbryd Duw.
  • Dywed yr ysgrythur Am gynifer ag sy'n cael eu harwain gan Ysbryd Duw, mae'r rhain yn feibion ​​i Dduw. Rwyf am fod yn fab ichi. Rwy'n gweddïo y bydd eich ysbryd yn fy arwain o heddiw ymlaen. Byddaf yn mynd dim ond lle rydych chi'n gofyn imi fynd, nid wyf am ddychwelyd i gaethwasiaeth eto. Mae pob pŵer a thywysogaeth sy'n bwriadu dwyn yr anrheg newydd hon oddi wrthyf, yn cwympo i farwolaeth yn enw Iesu.
  • Arglwydd Iesu, dwi'n dod yn erbyn pob math o demtasiwn a allai fod eisiau mynd â mi yn ôl i bechod. Oherwydd mae wedi ei ysgrifennu yn llyfr 1 Corinthiaid 10:13 Nid oes unrhyw demtasiwn wedi eich goddiweddyd heblaw'r rhai sy'n gyffredin i ddyn; ond mae Duw yn ffyddlon, na fydd yn caniatáu ichi gael eich temtio y tu hwnt i'r hyn rydych chi'n gallu, ond gyda'r demtasiwn bydd hefyd yn gwneud y ffordd o ddianc, er mwyn i chi allu ei dwyn. Rydych wedi addo na fyddwch yn caniatáu i unrhyw demtasiwn fy goresgyn, gofynnaf am gyflawniad y gair hwn trwy drugaredd Crist.
  • Arglwydd, wrth imi barhau i dyfu yng Nghrist Iesu, gadewch imi ddechrau profi lefel impeccable o berthynas â chi. Pob rhan o fy mywyd y mae'r gelyn wedi dinistrio'r berthynas sy'n bodoli rhyngom, rwy'n trwsio'r ardaloedd hynny yn enw Iesu.

 


erthygl flaenorolPwyntiau Gweddi Pwerus Ar gyfer Cwsg Nos Da
erthygl nesafPwyntiau Gweddi Am Fisoedd Ember
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Dyn Duw ydw i, Sy'n angerddol am symud Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd o ras i amlygu pŵer yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddïau a'r Gair. Am wybodaeth bellach neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi ar chinedumadmob@gmail.com neu Sgwrsiwch fi ar WhatsApp A Telegram yn +2347032533703. Hefyd, byddaf wrth fy modd yn eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bendith Duw di.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.