Pwyntiau Gweddi Pwerus Ar gyfer Cwsg Nos Da

2
5658

Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi pwerus ar gyfer cysgu nos da. I lawer o bobl, mae cysgu nos da yn anrheg arbennig gan y gwneuthurwr i ddiweddu diwrnod llawn straen. Fodd bynnag, os yw'ch cwsg nos erioed wedi cael ei boenydio â breuddwydion ofnadwy, byddwch chi bob amser yn dychryn pan fydd hi'n tywyllu. Mae Duw ar fin newid y stori honno heddiw.

Waeth bynnag y straen yr aethoch drwyddo yn ystod y dydd, mae cysgu nos da yn gallu ailgyflenwi'r egni coll a'ch cadw'n frwdfrydig ar gyfer y diwrnod canlynol. I bawb sydd ag ofn cau eich llygaid yn y nos oherwydd cyson breuddwydion ofnadwy, Rwy'n dyfarnu gan awdurdod y nefoedd bod y pwerau hynny sy'n dinistrio'ch cwsg yn cael eu dinistrio heddiw yn enw Iesu.

Pwyntiau Gweddi:

 • Dad nefol, diolchaf ichi am eich gras a'ch amddiffyniad dros fy mywyd heddiw. Diolchaf ichi oherwydd bod llygaid arnaf wrth imi deithio ledled y byd heddiw a daeth eich trugaredd â heddwch imi ac nid mewn darnau, a fydd eich enw yn cael ei ddyrchafu'n fawr. 
 • Arglwydd Dduw, rwy'n ceisio am faddeuant pechod yr wyf wedi'i ymrwymo heddiw tra roeddwn allan. Dywed yr ysgrythur na allwn barhau i fyw mewn pechod a gofyn i ras helaethu. Arglwydd, atolwg i ti faddau i mi fy holl bechodau heddiw yn enw Iesu. Gofynnaf, trwy waed gwerthfawr Crist a daflwyd ar groes Calfaria, y byddwch yn golchi fy mhechodau yn llwyr yn enw Iesu. 
 • Arglwydd Iesu, gan fy mod i'n mynd i'r gwely heno, rwy'n gweddïo eich bod chi'n caniatáu gorffwys da i mi. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n caniatáu cysgu nos da i mi. Gwnaeth eich gair i mi ddeall fy mod i fel dafad ac rydych chi'n fy ngwarchod fel bugail. Rwy'n gosod fy mhen yn eich bosom heno heno, gadewch i'ch angylion weinidogaethu i'm hysbryd heno. Rwy'n dod yn erbyn pob pŵer sy'n difetha cysgu gyda breuddwydion drwg, gadewch iddyn nhw gael eu dinistrio ger fy mron heddiw yn enw Iesu. 
 • Arglwydd, atolwg y rhoddwch gwsg nos ysblennydd imi er mwyn adfywio fy egni ar gyfer busnes yfory. Rwy'n ceryddu pob cythraul sy'n poenydio fy nghwsg gyda masquerade. Arglwydd, pan fyddaf yn deffro o gwsg cwsg, llenwch fy nghalon â llawenydd a llawenydd i gwrdd â diwrnod newydd yr ydych wedi'i wneud. Helpa fi i fod â gobaith a chynorthwywch fi i adeiladu ffydd y bydd tommorow yn well na heddiw. Oherwydd dywed yr ysgrythur y bydd gogoniant yr olaf yn rhagori ar y cyntaf, gweddïaf y bydd yfory yn well ac yn fwy na heddiw yn enw Iesu. 
 • Arglwydd, atolwg y bydd eich heddwch sy'n rhagori ar ddealltwriaeth dynion arnaf wrth imi gysgu heno. Rwy'n dod yn erbyn pob ysbryd ofn. Oherwydd iddo gael ei ysgrifennu, nid yw Duw wedi rhoi ysbryd ofn inni ond mabwysiadu i wylo tad Ahba. Rwy'n proffwydo na fydd arnaf ofn yn enw Iesu. 
 • Mae wedi cael ei ysgrifennu, Ni fydd arnoch chi ofn y braw gyda'r nos, na'r saeth sy'n hedfan yn ystod y dydd, na'r pla sy'n cerdded mewn tywyllwch, na'r dinistr sy'n gosod gwastraff am hanner dydd. Arglwydd, bydd eich angylion yn fy nghysuro wrth i mi gysgu heno. Ni fydd braw'r nos yn fy aflonyddu, nid gan y pla sy'n cerdded mewn tywyllwch. Rwy’n gweddïo bod pedair cornel fy nhŷ yn cael eu gwarchod yn enw Iesu. 
 • Dad Arglwydd, yr wyf yn ceryddu pob math o freuddwyd ddrwg a allai ddinistrio'r nos. Pob pŵer demonig sy'n ymddangos yn y freuddwyd i'w chwalu, rwy'n eich bwyta gan dân yr ysbryd sanctaidd. Rwy’n gweddïo bod yr arglwydd yn gosod piler o dân o amgylch fy nghartref ac yn gwneud fy amgylchedd yn anghyfforddus i unrhyw bŵer drwg yn enw Iesu. 
 • Rwy'n dod yn erbyn pob llofruddiaeth ddrwg a gyflawnir yn y nos. Gwrthodaf bob ymgais ar fy mywyd gan deyrnas y tywyllwch. Rwy'n gweddïo y bydd amddiffyniad yr arglwydd arnaf. Dywed yr ysgrythur, am gario marc Crist, na fydded i neb fy mhoeni. Rwy'n dyfarnu na fyddaf yn poeni yn enw Iesu. 
 • Arglwydd, atolwg y byddwch yn amgylchynu fy mywyd gyda heddwch a chariad. Peidiwch â gadael i fy enaid drafferthu, peidiwch â gadael i'm cythryblus. Gadewch imi orffwys heno gyda gobaith ynoch chi. Waeth bynnag y drafferth neu'r broblem sy'n fy wynebu, credaf yn gryf mai Duw ydych chi a'ch bod yn bwerus i'w cymryd i ffwrdd. Felly y noson hon byddaf yn cysgu fel hyrwyddwr, fel dyn heb drafferth. A thommorow pan fyddaf yn deffro, rwy’n gweddïo am y gallu i dderbyn diwrnod newydd gyda phosibiliadau enfawr yn enw Iesu. 
 • Dad Arglwydd, yn lle breuddwydion ofnadwy, rwy'n gweddïo am gyfarfyddiad, fel na fyddaf byth yn anghofio ar frys. Rwy’n gweddïo i chi wneud iddo ddigwydd heno yn enw Iesu. Rwy’n gweddïo pan fyddaf yn cysgu heno, gadewch imi weld angylion yr arglwydd, gadewch iddynt weinidogaethu imi. 
 • Dad Arglwydd, rwy'n bwrw fy holl ofalon ac yn poeni arnoch chi. Heno byddaf yn cysgu heb drafferth. Dywed eich geiriau, Dewch ataf fi, bob un ohonoch sy'n llafurio ac yn cael eich gorlwytho, a rhoddaf orffwys ichi. Ysgwydd fy iau a dysgu oddi wrthyf, oherwydd yr wyf yn dyner ac yn ostyngedig fy nghalon, a chewch orffwys i'ch eneidiau. Ydy, mae fy iau yn hawdd ac mae fy maich yn ysgafn. ' Arglwydd, gosodais fy mhroblemau i'r groes. Pob problem a allai fod eisiau tarfu arnaf i gysgu heno, rwy'n eu gosod wrth y groes heno yn enw Iesu.
 • Arglwydd Yn union fel y dywed y Salmydd Mewn heddwch byddaf yn gorwedd i lawr ac yn cysgu, i chi yn unig, ARGLWYDD, gwna i mi drigo mewn diogelwch. Arglwydd, credaf na chyfaddawdwyd fy diogelwch gyda chi. Am y rheswm hwn, byddaf yn gorwedd i lawr ac yn cysgu yn fy mhrofiad mai fi yw eich plentyn a byddwch yn gofalu amdanaf, byddwch yn fy nghysuro ac yn rhoi trugaredd imi. 

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

 


erthygl flaenorolPum Ffordd i Weddïo Mewn Rhyfela Ysbrydol
erthygl nesafPwyntiau Gweddi Er Iachawdwriaeth
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Dyn Duw ydw i, Sy'n angerddol am symud Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd o ras i amlygu pŵer yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddïau a'r Gair. Am wybodaeth bellach neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi ar chinedumadmob@gmail.com neu Sgwrsiwch fi ar WhatsApp A Telegram yn +2347032533703. Hefyd, byddaf wrth fy modd yn eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bendith Duw di.

SYLWADAU 2

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.