Pum Ffordd i Weddïo Mewn Rhyfela Ysbrydol

0
3653

Heddiw, byddwn yn dysgu'r pum ffordd i weddïo Rhyfela Ysbrydol. Mae bywyd yn warzone. Rhyfelwyr ydyn ni. Rhaid inni beidio ag arddangos llacrwydd. Mae'r ysgrythur yn ein ceryddu yn llyfr Effesiaid 6: 11-12-13 Gwisgwch arfwisg gyfan Duw er mwyn i chi allu sefyll yn erbyn gwragedd y diafol neu nid ydym yn ymgodymu yn erbyn cnawd a gwaed, ond yn erbyn tywysogaethau, yn erbyn pwerau, yn erbyn llywodraethwyr y tywyllwch yr oes hon, yn erbyn lluoedd ysbrydol drygioni yn y lleoedd nefol. Felly cymerwch arfwisg gyfan Duw, er mwyn i chi allu gwrthsefyll yn y dydd drwg, ac wedi gwneud popeth, i sefyll.

Mae'r rhan hon o'r ysgrythur wedi egluro ein math o ryfela. Nid yw ein brwydr yn gorfforol oherwydd nid ydym yn ymgodymu yn erbyn cnawd a gwaed ond llywodraethwyr, tywysogaethau, a phwerau mewn lleoedd uchel. A barnu yn ôl y math hwn o ymladd, rhaid inni beidio â dangos unrhyw fath o wendid. Rhaid inni fod yn barod trwy'r amser. Da gwybod, mae Duw wedi addo buddugoliaeth inni dros bob pŵer a thywyllwch trwy'r pŵer yn enw Iesu. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu nad oes ymladd. Rhaid inni ddal i gymryd rhan mewn rhyfela ysbrydol.

Mae gwybod sut i weddïo mewn rhyfela ysbrydol yn mynd yn bell o ran sicrhau bod buddugoliaeth yn cael ei darganfod. Nid yw rhyfela ysbryd yn debyg i'r weddi reolaidd. Gweddïau dros ryddid, goruchafiaeth, adferiad yw'r rhain. Nid nhw yw'r math o weddi sy'n cael ei gweddïo'n ddifrifol. Gan fod y gweddïau hyn yn hanfodol, mae peidio â gwybod y ffyrdd gorau i'w gweddïo yn eu gwneud yn aneffeithiol. Wrth weddïo, rhaid i chi ei wneud gyda dealltwriaeth gydag ymwybyddiaeth.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Pum Ffordd i Weddïo Mewn Rhyfela Ysbrydol

1. Gweddïwch Yn Yr Ysbryd

Nid gweddïo mewn tafodau yn ystod gweddi yn unig yw gweddïo yn yr ysbryd. Er bod siarad yn yr ysbryd sanctaidd yn un ffordd gyffredin o weddïo yn yr ysbryd, fodd bynnag, mae mwy iddo. Daw gweddïo yn yr ysbryd gyda gwybod a deall y gair.

Pan fyddwch chi'n astudio'r gair, mae dehongliad trwy nerth yr ysbryd sanctaidd. Pan ddaw'r dehongliad, fe'ch tanir yn eich ysbryd i weddïo gan ddefnyddio'r gair. Cleddyf yw gair Duw. Llyfr yr Hebreaid 4:12 Oherwydd mae gair Duw yn fyw ac yn bwerus, ac yn fwy craff nag unrhyw gleddyf daufiniog, yn tyllu hyd yn oed i raniad enaid ac ysbryd, a chymalau a mêr, ac mae'n ddirnad y meddyliau a'r bwriadau o'r galon.

Nid yw gweddïo mewn rhyfela ysbrydol byth yn gyflawn heb weddïo yn yr ysbryd. Nid yw gweddïo yn yr ysbryd yn effeithiol nes anfon y gair allan. Wrth weddïo yn yr ysbryd, mae'n bwysig gweddïo yn yr ysbryd sanctaidd hefyd. Mae'r rhain yn dafodau anhysbys sy'n amlwg i Dduw. Pan fyddwch chi'n siarad yn yr ysbryd sanctaidd, rydych chi'n dod yn bennaeth tiriogaethol ym myd yr ysbryd. Rydych chi'n gwneud geiriau â geiriau sydd y tu hwnt i ddealltwriaeth dyn.

2. Gweddïwch Heb Beidio

Ni ddylech lansio i weddi dim ond pan fyddwch mewn trafferth. Dysgwch weddïo hyd yn oed pan fydd pethau'n ymddangos yn normal. Yn y dyddiau o drafferth, nid ydych chi'n cael digon o nerth i ymladd yn ôl. Er enghraifft, nid oes gennych yr holl nerth i weddïo'n ffyrnig pan fydd salwch ofnadwy yn eich taro i lawr. Felly hefyd a fyddwch chi'n colli pob gafael o nerth i weddïo pan fyddwch chi'n gythryblus. Bydd eich gras achubol yn ystod yr amser hwn yn flynyddoedd o amser gweddïo ffrwythlon rydych chi wedi llafurio.

Rhaid i chi wybod nad yw ymladdwr yn hyrwyddwr yn rhinwedd yr hyn a ddigwyddodd yn y cylch ymladd. Mae'n hyrwyddwr trwy'r oriau paratoi. Dim ond i arddangos popeth sydd wedi'i ymarfer y bydd yn mynd i mewn i'r cylch. Felly hefyd rhyfela ysbrydol. Nid ydych chi'n dod yn fuddugol pan ddaw trafferth; rydych chi'n dod yn fuddugol trwy'r blynyddoedd neu'r dyddiau o baratoadau rydych chi wedi'u gwneud. Dyna fydd yn eich cadw i fynd mewn eiliadau o drafferth.

3. Cyflym a Gweddïwch

Mathew 17:21 Fodd bynnag, nid yw’r math hwn yn mynd allan ac eithrio trwy weddi ac ympryd. ”

Nid oes unrhyw beth yn symud ar ei ben ei hun oni bai bod grym allanol. Rhaid i chi beidio â negyddu man aberth wrth ymladd rhyfela ysbrydol. Nid yw'r gwrthwynebwr yn gorffwys ddydd a nos; pam ddylech chi aros fel credwr? Dylech ddwysau eich bywyd gweddi gydag ympryd.

Dyma oedd ymateb Crist pan ofynnodd yr apostolion pam na allent gyflawni rhai gwyrthiau fel Iesu. Ni fydd gwyrth yn digwydd oni bai bod ymprydio a gweddi. Roedd hyd yn oed Crist y goruchaf yn cael ei glymu am ddeugain diwrnod a nos cyn iddo ddechrau ar ei waith yma arno. Rhaid i chi ddysgu sut i ymprydio fel Cristion. Ni ddaw rhai buddugoliaethau oni bai eich bod wedi ymprydio.

Tra bod gweddi yn rym sy'n gyrru atebion, ymprydio yw'r egni sy'n gwneud y grym yn gymhellol.

4. Gweddïwch Gyda Ffydd

Hebreaid 11: 6 Ond heb ffydd, mae'n amhosibl ei blesio, oherwydd mae'n rhaid i'r sawl sy'n dod at Dduw gredu ei fod Ef a'i fod yn wobr i'r rhai sy'n ei geisio'n ddiwyd.

Rydych chi'n gweddïo ar Dduw, ond does gennych chi ddim ffydd ynddo. Er mwyn i chi dderbyn gan y Tad, rhaid i chi gredu yng nerth ei allu. Rhaid i chi gredu bod hynny'n bodoli, ac mae'n ddigon pwerus i droi'r sefyllfa honno.

Rhaid i'ch ffydd fod yn gryf; rhaid i chi gael argyhoeddiad yn eich calon y gall Duw roi buddugoliaeth i chi. Dynion o olwg anhygoel ydyn ni. Mae ein golwg yn ein ffydd bod ein tad nefol yn bwerus a'i fod wedi goresgyn y byd. Yn gyntaf rhaid i chi allweddi i'r ffydd hon, ac yna daw buddugoliaeth.

5. Gweddïwch Gyda Gwaed Crist

Datguddiad 12: 11 A dyma nhw'n ei oresgyn gan waed yr Oen a thrwy air eu tystiolaeth, ac nid oedden nhw'n caru eu bywydau hyd at y farwolaeth.

Mae gwaed Crist yn drosoledd i ni gredinwyr. Er mwyn i'r prynedigaeth ddod, rhaid taflu'r gwaed. Er buddugoliaeth dros bechod, bu’n rhaid i Grist daflu ei waed. Yn yr un modd, ar gyfer rhyfela ysbrydol, mae'r gwaed yn dal i fod yn ddigonol i ddarganfod buddugoliaeth.

Dywed yr ysgrythur, a gorchfygasant ef gan waed yr oen. Pan fyddwch chi'n gweddïo rhyfela ysbrydol, pwysleisiwch y gwaed bob amser. Mae gwaed Crist wedi cael ei dywallt, ac mae'n parhau i lifo yng Nghalfaria. Mae hyn yn dweud wrthym fod nerth y gwaed yn dragwyddol.

 

 


erthygl flaenorolPwyntiau Gweddi Am Fendith Ddyddiol
erthygl nesafPwyntiau Gweddi Pwerus Ar gyfer Cwsg Nos Da
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Dyn Duw ydw i, Sy'n angerddol am symud Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd o ras i amlygu pŵer yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddïau a'r Gair. Am wybodaeth bellach neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi ar chinedumadmob@gmail.com neu Sgwrsiwch fi ar WhatsApp A Telegram yn +2347032533703. Hefyd, byddaf wrth fy modd yn eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bendith Duw di.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.