5 Amser Gallwch Ddefnyddio Salm 20

1
1140

Heddiw, byddwn yn dysgu bum gwaith y gallwch ddefnyddio Salm 20. Mae llyfr y Salm yn un o'r penodau enwocaf yn yr ysgrythur. Mae llyfr y Salm yn cynnwys ceisiadau gweddi enfawr a deisyfiadau i Dduw. Salm 20 yw un o'r Salmau y mae pobl yn eu defnyddio ar gyfer gweddïau.

Salm 20: 1-9 Bydded i'r Arglwydd eich ateb pan fyddwch mewn trallod; bydded i Dduw Duw Jacob diogelu ti. Boed iddo anfon help atoch o'r cysegr a rhoi cefnogaeth i chi gan Seion. Boed iddo gofio'ch holl aberthau a derbyn eich poethoffrymau. Boed iddo roi dymuniad eich calon ichi a gwneud i'ch holl gynlluniau lwyddo. Boed inni weiddi am lawenydd dros eich buddugoliaeth a chodi ein baneri yn Enw ein Duw.

Bydded i'r Arglwydd ganiatáu eich holl geisiadau. Nawr hyn rwy'n gwybod: Mae'r Arglwydd yn rhoi buddugoliaeth i'w Eneiniog. Mae'n ei ateb o'i gysegr Nefol gyda nerth buddugol Ei ddeheulaw. Mae rhai yn ymddiried mewn cerbydau a rhai mewn ceffylau, ond rydyn ni'n ymddiried yn Enw'r Arglwydd ein Duw. Fe'u dygir i'w pengliniau a chwympo, ond rydym yn codi i fyny ac yn sefyll yn gadarn. Arglwydd, rho fuddugoliaeth i'r brenin!
Atebwch ni pan rydyn ni'n galw!

Gan amlaf, defnyddir y Salm hon yn helaeth ar gyfer gweddïau pan fyddwn mewn trallod. Fodd bynnag, ar adegau eraill yn ein bywydau mae'r Salm hon yn hynod effeithiol. Yn yr adolygiad hwn, byddwn yn tynnu sylw bum gwaith y gallwch ddefnyddio Salm 20 yn y man gweddi gydag enghreifftiau perthnasol.

Pan Ti'n Trafferth


Dyma'r amser gorau i'r rhan fwyaf o gredinwyr ddefnyddio'r Salm hon i weddïo. Dywed pennill cyntaf y Salm: Bydded i'r Arglwydd eich clywed yn nyddiau helbul, bydded enw Duw Jacob yn dy amddiffyn.

Dyma weddi am gymorth i Dduw yn eiliad y trallod. Gwnaeth yr ysgrythur inni ddeall mai Duw yw ein lloches a'n cryfder, Cymorth presennol iawn mewn helbul. Pan rydyn ni yn storm bywyd, rydyn ni angen help Duw. Hynny 's pam rydyn ni'n crio ato yn ein moment o angen. Mae pennill cyntaf y Salm hon yn nodi gweddi yr ydym yn aml yn ei hystyried yn hanfodol. Mae'n dweud, Bydded i Dduw eich clywed yn nydd helbul, bydded enw Duw Jacob yn dy amddiffyn.

Ar gyfer y cofnodion, nid pawb mewn angen yw bod Duw yn gwrandos i. Mae yna adegau pan fydd presenoldeb Duw ymhell o le gweddi pan rydyn ni mewn angen. Mae rhai pobl wedi galw ar enw'r arglwydd, eto ni chawsant eu hachub. Un weddi y mae'n rhaid i ni ei dweud bob amser yw na ddylai Duw ein cefnu pan fyddwn mewn trafferth. Pan fyddwn yn mynd i drafferth, heb os, mae hyn yn eithriadellent Salm i'w defnyddio ar gyfer gweddi.


Pan fydd Angen Help arnoch chi


Mae ail bennill y Salm yn nodi hynny Boed iddo anfon help atoch o'r cysegr a rhoi cefnogaeth i chi gan Seion. Dywed yr ysgrythur y byddaf yn codi fy llygaid i'r bryniau o ble y daw fy nghymorth; daw fy nghymorth gan yr Arglwydd, gwneuthurwr nefoedd a daear.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR


Amser arall y gallwn ddefnyddio'r Salm hon ar gyfer gweddïau yw pan fydd angen Cymorth arnom. Nid oes unrhyw ddyn yn derbyns unrhyw beth oni bai ei fod yn cael ei roi oddi uchod. Nid yw'n ddigon neidio o'r piler i'r post pan fyddwn mewn angen. Dyna'r amser gorau i weddïo ar Dduw. Ewch ar eich pengliniau a galw ar enw Duw Jacob, defnyddiwch y Salm hon i weddïo, a derbyn dy wyrth.

Pan Mae Angen Duw I Gofio Ei Addewid


Gwnaeth yr ysgrythur inni ddeall bod Duw yn wobrwyo'r rhai sy'n ei geisio'n ddiwyd. Rhaid i'ch blynyddoedd o wasanaeth ac aberthau beidio â mynd yn wastraff. Un o'r pethau sy'n symud Duw yw aberth dyn. Nid yw aberth yn y cyd-destun hwn yn golygu poethoffrwm a gwaed dafad. Mae'n golygu ein gwasanaeth di-baid iddo.

Mae pennill yn llyfr Salm 20 yn nodi hynny Boed iddo gofio'ch holl aberthau a derbyn eich poethoffrymau. Bydded iddo roi dymuniad eich calon ichi a gwneud i'ch holl gynlluniau lwyddo. Pan ddywedodd Duw wrth y Proffwyd Eseia am hysbysu Heseceia i baratoi ei dŷ oherwydd bod marwolaeth yn dod amdano. Aeth Heseceia i lawr ar ei liniau a gweddïo'n ffyrnig ar Dduw. Dywedodd wrth Dduw am gofio ei wasanaeth a'i holl aberthau i Dduw, ac yn iawn yno, Dywedodd Duw wrth Eseia am hysbysu Heseceia fod ei weddïau have wedi ei ateb a mwy o flynyddoedd have wedi ei ychwanegu at ei fywyd.

Mae aberth i Dduw fel cyfamod, ac nid yw Duw yn anghofio Ei gyfamod. Dywedodd Duw dros blant Isreal oherwydd Jacob, fy mab, Rwy'n would peidiwch byth ag anghofio fy nghyfamod ag Isreal. Mae Duw yn addo rhoi diwedd disgwyliedig inni. Dyna pam mae'n rhaid i ni weddïo ar Dduw bob amser iddo gofio'i holl addewidion.

Pan Ti Eisiau Buddugoliaeth


Gallwch ddefnyddio Salm 20 ar gyfer a gweddi buddugoliaeth dros heriau neu sefyllfaoedd dyrys. Nododd rhyw ran o'r Salm hynny Boed inni weiddi am lawenydd dros eich buddugoliaeth a chodi ein baneri yn Enw ein Duw. Bydded i'r Arglwydd ganiatáu eich holl geisiadau. Nawr hyn rwy'n gwybod: Mae'r Arglwydd yn rhoi buddugoliaeth i'w Eneiniog.

Mae'r rhan hon o'r ysgrythur yn pwysleisios bod Duw yn caniatáus buddugoliaeth i'w Eneiniog. Pan fydd angen buddugoliaeth arnoch dros sefyllfa, gallwch ddefnyddio'r Salm hon ar gyfer gweddïau.


Pan Ti'n Ymddiried yn Nuw


Er eich bod mewn trafferth, nid ydych yn siomediged, efallai y bydd y storm yn cynddeiriog arnoch chi, ond ni fydd aflonyddwch arnoch chi oherwydd eich bod wedi ymddiried yn yr Arglwydd. Dywed yr ysgrythur Mae rhai yn ymddiried mewn cerbydau a rhai mewn ceffylau, ond rydyn ni'n ymddiried yn Enw'r Arglwydd ein Duw. Fe'u dygir i'w pengliniau a chwympo, ond rydym yn codi i fyny ac yn sefyll yn gadarn. Arglwydd, rho fuddugoliaeth i'r brenin! Atebwch ni pan rydyn ni'n galw!

Gyda'ch llygaid, rydych chi'n gweld y wobr sy'n rhoi eu hymddiriedaeth mewn duwiau eraill. Byddwch yn eu gwylio yn sgamper am help. Ond bydd yr Arglwydd yn eich helpu chi oherwydd eich bod chi wedi ymddiried ynoch chi.

 

 


erthygl flaenorolSalm 2 Ystyr Adnod gan Adnod
erthygl nesafGwers i'w Dysgu O Salm 150
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Dyn Duw ydw i, Sy'n angerddol am symud Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd o ras i amlygu pŵer yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddïau a'r Gair. Am wybodaeth bellach neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi ar chinedumadmob@gmail.com neu Sgwrsiwch fi ar WhatsApp A Telegram yn +2347032533703. Hefyd, byddaf wrth fy modd yn eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bendith Duw di.

1 SYLW

  1. Wyddwn i erioed fod Duw yn agosach ataf nag yr oeddwn i'n meddwl. Mae popeth sydd ei angen arnaf yn y Beibl. O hyn ymlaen, ni fyddaf yn rhedeg o bileri i Post eto i chwilio am yr hyn nad yw'n cael ei golli. Diolch am eich arweiniad ysbrydol.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.