Pwyntiau Gweddi Pwerus I Wella Canser

0
761

Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau Gweddi pwerus i wella canser. Canser yw un o'r afiechydon mwyaf marwol yn y byd. Ar gyfartaledd, roedd gan ddim llai na 18 miliwn o bobl ganser fel yn 2018 a disgwylir i'r ystadegau fod wedi cynyddu y tu hwnt i'r ffigur hwnnw. Yn anffodus, ar hyn o bryd, nid oes iachâd uniongyrchol ar gyfer canser. Dim ond yn ddigon cynnar y byddai rhywun yn ffodus i fod yn fyw ohono. Yn drist gwybod, ni all byd gwyddoniaeth ddarparu iachâd i'r afiechyd marwol hwn gan gymryd bywyd pobl bob dydd.

Yn ffodus, mae parth yr ysbrydol wedi gwella i bob math o afiechydon ac afiechydon. Gwnaeth yr ysgrythur inni ddeall bod Crist wedi cymryd arno ein hunain ein holl wendidau ac mae wedi gwella ein holl afiechydon. Duw yw'r iachawr mawr, ac mae'n barod i wella pobl o'r afiechyd canser marwol. Gwnaeth byd gwyddoniaeth i ni ddeall bod yna wahanol fathau o ganser ac mae yna wahanol lefelau ohono hefyd. Ond rydyn ni'n poeni llai am y math neu'r lefel y mae wedi cyrraedd, oherwydd mae gennym iachawr mawr yn Seion sy'n gallu gwella pob math o afiechydon neu afiechydon.

Cyhoeddodd yr ysgrythur ein bod wedi cael enw sydd uwchlaw pob enw arall, wrth grybwyll yr enw Iesu, rhaid i bob pen-glin ymgrymu a bydd pob tafod yn cyfaddef mai Duw ydyw. Hefyd, gwnaeth yr ysgrythur imi ddeall y bydd unrhyw goeden nad yw'r Tad wedi'i phlannu yn cael ei dadwreiddio o'r gwreiddyn. Ni phlannodd Duw ganser yn eich bywyd, siawns nad yw'r gelyn wedi gwneud hyn. Byddwn yn siarad â'r afiechydon yn yr iaith y mae'n ei deall, byddwn yn cyfathrebu â chanser â gwaed gwerthfawr Crist a daflwyd ar groes Calfaria. Rwy'n dyfarnu yn ôl awdurdod y nefoedd, bod pob math o glefyd sy'n gysylltiedig â chanser sy'n effeithio ar eich iechyd yn cael ei iacháu heddiw yn enw Iesu.

 

Pwyntiau Gweddi:

 

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR
  • Arglwydd Iesu, ti yw iachawr mawr Seion, yr un sy'n estyn ei law ac yn iacháu'r cleifion. Yr un sy'n achub Ei bobl â chryfder ei law dde, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n estyn eich dwylo ac yn fy iacháu o'r afiechyd canser hwn, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n tynnu'r boen i ffwrdd ac yn gwneud i'r salwch fynd i ffwrdd yn enw Iesu.
  • Arglwydd, oherwydd ysgrifennwyd ein bod wedi cael enw sydd ymhell uwchlaw pob enw arall, wrth grybwyll yr enw Iesu, rhaid i bob pen-glin ymgrymu a rhaid i bob tafod gyfaddef mai Duw ydyw. Rwy'n siarad â chi ganser yn enw, gadewch fy mywyd heddiw, rwy'n rhydd oddi wrthych heddiw yn enw Iesu.
  • Arglwydd, deallaf nad oes enw arall trwy yr hwn a roddir i ddyn y dygir iachawdwriaeth trwyddo i bob dyn caredig, yn enw yr Hwn sy'n iacháu, yr hwn sy'n traddodi a'r hwn sy'n dod yn ôl eto, yr wyf yn dyfarnu yn yr enw o Iesu, mae canser yn cael ei drechu dros fy mywyd yn enw Iesu.
  • O chi ganser, clywch air yr Arglwydd, ysgrifennwyd fod Crist wedi cymryd arno ein hunain ein holl wendidau ac mae wedi iacháu ein holl afiechydon. Rwy'n dyfarnu yn ôl awdurdod y nefoedd, mae canser yn gadael fy asgwrn heddiw yn enw Iesu.
  • Rwy'n cyhoeddi canser i chi heddiw fy nghorff yw teml y Duw byw felly does gennych chi ddim lle yn fy nghorff. Rwy'n dyfarnu y bydd tân Duw Hollalluog yn mynd allan nawr ac yn cael gwared ar had canser yn fy ngwaed. Rwy'n dyfarnu y bydd pŵer Duw Hollalluog yn mynd allan ac yn cael gwared ar had canser yn fy bara, rwy'n dyfarnu y bydd pŵer Duw yn mynd allan ac yn cael gwared ar had canser yn fy ymennydd, yn enw Iesu.
  • Oherwydd mae wedi ei ysgrifennu yn y llyfr Jeremiah 30: 17 I yn adfer eich iechyd, a byddaf yn gwella'ch clwyfau, 'meddai'r Arglwydd. " Rwy'n dyfarnu bod fy iechyd yn cael ei adfer gan y pŵer yn enw Iesu.
  • Mae gair yr arglwydd wedi dweud oherwydd rwy'n gwybod y meddyliau sydd gen i tuag atoch chi, meddai arglwydd y llu, meddyliau da a drwg ydyn nhw i roi diwedd disgwyliedig i chi. Dywedasoch fod eich meddyliau tuag ataf yn dda ac nid yn ddrwg i roi diwedd disgwyliedig imi a gwn hefyd nad ydych yn ddyn i ddweud celwydd, ac nid ydych chwaith yn fab i edifarhau ar eich geiriau. Rwy’n gweddïo y byddwch yn gwneud y gair hwn yn amlwg yn fy mywyd, gofynnaf am iachâd llwyr yn enw Iesu.
  • Salmau 107: 19-21 Felly dyma nhw'n gweiddi ar yr Arglwydd yn eu trallod, ac fe wnaeth Duw eu hachub o'u hamgylchiadau enbyd. Rhoddodd Duw y drefn a'u hiacháu; fe'u hachubodd o'u pwll. Gadewch iddyn nhw ddiolch i'r Arglwydd am ei gariad ffyddlon a'i weithredoedd rhyfeddol i bawb. ” Arglwydd rydw i hefyd eisiau rhannu fy nhystiolaeth o'ch gweithredoedd mawr. Rwyf am gyhoeddi i'r ddaear gyfan nerth eich dwylo, gofynnaf y byddwch yn wyrthiol yn tynnu canser oddi ar fy nghorff ac yn fy ngwneud yn gyfan eto yn enw Iesu.
  • Dywed yr ysgrythur yn llyfr Salm 146: 8 Yr Arglwydd: sy'n gwneud i'r deillion weld. Yr Arglwydd: sy'n sythu i fyny'r rhai sy'n plygu'n isel. Yr Arglwydd: sy'n caru'r cyfiawn. ” Arglwydd, rydych chi'n gallu adfer golwg y deillion, rydych chi'n gallu sythu'r un sy'n plygu'n isel, rwy'n siŵr eich bod chi'n gallu fy iacháu rhag canser hefyd. Rwy’n gweddïo y byddwch yn codi heddiw ac yn gwneud yr hyn na all ond ei wneud yn enw Iesu. Rwyf am i chi Dduw drugarhau wrthyf, dywedwch y byddwch yn trugarhau wrth bwy y byddwch yn trugarhau ac yn tosturio wrth bwy y byddwch yn ei gael. Gofynnaf y byddwch yn trugarhau wrthyf ac yn fy achub rhag canser trwy nerth eich dwylo. 

 

 

 


GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.