Pwyntiau Gweddi yn Erbyn Gwallau Gweinidogol

0
533

Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi yn erbyn gwallau gweinidogol. Mae gwallau gweinidogol yn gamgymeriadau y mae arweinwyr eglwysig p'un a ydynt yn Weinidog, yn Efengylydd neu'n Broffwyd yn eu gwneud sy'n arwain at bobl i ddamnio. Un o'r ffyrdd y mae'r gelyn yn ymosod ar weinidogaeth Crist yw trwy fewnblannu camgymeriadau yn nwylo arweinwyr y weinidogaeth. Gwneir hyn weithiau trwy daflu dryswch ym maes cyfathrebu rhwng arweinwyr yr eglwys a Duw. Mae cymaint o Fugeiliaid ac Apostolion nad ydyn nhw bellach yn clywed gan Dduw. Yr hyn maen nhw'n ei alw'n broffwydoliaeth yw antics y diafol i'w gwneud nhw'n cwympo'n ddwfn i bechod a chamarwain y bobl sydd oddi tanyn nhw.

Yn y byd heddiw, mae cymaint o wallau gweinidogol. Llawer eglwys mae goer wedi cael eu harwain i bechod a damnedigaeth fawr gan y bobl maen nhw'n eu hystyried yn arweinwyr yr eglwys. Mae'r gelyn ar gynddaredd llawn i ddinistrio efengyl Crist. Mae hyn oherwydd bod y diafol yn deall hanfod yr efengyl ac mae'n gwybod os dylai'r efengyl ffynnu bydd poblogaeth uffern yn cael ei lleihau'n fawr. Rhaid i bob arweinydd eglwys ac arweinydd crefyddol weddïo'r weddi hon yn ffyrnig. Rhaid dod â diwedd yn erbyn pob math o wallau gweinidogol.

Sut Mae Gwallau Gweinidogol yn Digwydd


Sin

Pan fydd arweinydd ysbrydol yn syrthio i bechod, mae'n rhoi cyfle i'r diafol fynd i weinidogaeth o'r fath. Ni all madfall fynd i mewn i wal oni bai bod crac. Ni all y gelyn ddod o hyd i ffordd i mewn i le oni bai bod pechod. Pan ddaw pechod yn gyffredin, daw camgymeriadau yn anochel.

Dechreuodd y Brenin Dafydd gyflawni gwallau y diwrnod y syrthiodd i bechod. Pan fydd dyn yn ymglymu mewn pechod, mae gwallau yn sicr o ddigwydd.

Dehongliad Anghywir o'r Gair

Mae hyn yn digwydd pan fydd ysbrydol yn dibynnu'n llwyr ar ei wybodaeth farwol ei hun. Dywed yr ysgrythur fod mynediad y gair yn dod â goleuni a dealltwriaeth. Ac fe wnaeth yr ysgrythur inni ddeall nad oes gwybodaeth am y gair y tu allan i ysbryd Duw.

Fodd bynnag, pan fydd arweinwyr Ysbrydol yn meddwl eu bod yn gwybod mwy am Dduw ac yn teimlo nad oes angen ceisio cyngor gan yr ysbryd sanctaidd, mae dehongliad anghywir o'r gair yn sicr o ddigwydd.

Anghyfrydedd

Peth arall a all beri i wall ddigwydd yw anufudd-dod ar ran arweinwyr. Gwnaeth y Brenin Saul wallt a gostiodd orsedd Isreal iddo'r foment y mae'n anufuddhau i gyfarwyddyd syml gan y Proffwyd Samuel. Rhaid i arweinwyr ysbrydol ymdrechu i ufuddhau i Dduw bob amser. Mae hyn oherwydd pan fyddant yn cwympo, nid ydynt yn cwympo ar eu pennau eu hunain. Maen nhw'n cwympo ynghyd â channoedd o bobl y mae Duw wedi'u hymrwymo i'w dwylo.

Effaith Gwallau Gweinidogol ar Eglwys neu Weinidogaeth


Bydd Pobl yn cael eu harwain ar gyfeiliorn

Mae gwallau gweinidogol yn digwydd pan fydd diffyg gwybodaeth am y dyn o'r enw Duw. Cofiwch fod yr ysgrythur yn dweud bod fy mhobl yn darfod oherwydd nad oes ganddyn nhw wybodaeth. Bydd pobl yn cael eu harwain i'r llwyn gan wallau gan weinidogion Duw.

Mae Ysbryd Duw yn Mynd Yn Bellach

Pan fydd gweinidogion Duw yn cwympo’n ddwfn i gamgymeriadau ac na allant ddod o hyd i’w ffordd allan ohono bellach, daw pechod yn anochel. Pan ddaw pechod yn anochel, daw ysbryd Duw yn anhygyrch. Dywed yr ysgrythur am fod wyneb yr arglwydd yn rhy gyfiawn i weld pechod. Ni all Duw drigo mewn man lle mae pechod yn ffynnu. Bydd ysbryd Duw yn gadael y lle ac yn dyfalu beth? Ni all bywyd neu weinidogaeth unrhyw weinidogaeth fod yn wag.
Pan nad yw ysbryd Duw yn gweithredu mewn gweinidogaeth, mae'r diafol yn cymryd drosodd yn awtomatig.

Diafol Yn Dod Yr Arglwydd

Mae ysbryd yr arglwydd yn olau disglair sy'n dileu tywyllwch diafol. Pan fydd y golau hwnnw'n diflannu, daw tywyllwch ar yr wyneb. Pan fydd ysbryd Duw yn gadael lle penodol, daw'r gelyn yn arglwydd newydd y lle. Nid oddi wrth Dduw y mae'r pŵer a fydd yn dechrau gweithredu neu amlygu yn y fath le bellach ond oddi wrth y diafol.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

 

Pwyntiau Gweddi:

  • Arglwydd, diolchaf ichi am y gras sydd wedi fy ngalw allan o'r tywyllwch i olau rhyfeddol Crist Iesu. Diolch am eich prynedigaeth o fy enaid a'r iachawdwriaeth yr wyf wedi'i hennill trwy waed Crist. Dyrchafir eich enw yn enw Iesu.
  • Arglwydd Iesu, ti yw pennaeth yr eglwys, ti yw sylfaen pob gweinidogaeth. Rwy'n gweddïo y byddwch chi, trwy eich pŵer, yn hyrwyddo cwrs y weinidogaeth hon. Rwy'n ceryddu pob math o wall neu gamgymeriadau y mae'r gelyn wedi'u gosod yn fy ffordd i beri i bobl gwympo, rwy'n ceryddu camgymeriadau o'r fath yn enw Iesu.
  • Dad Arglwydd, atolwg am ddealltwriaeth wirioneddol o Grist Iesu. Rwy'n gweddïo am ddealltwriaeth bendant o'r Ysbryd Glân. Na chefais fy nrysu gan wyntoedd diafol, fel na fyddaf yn ddryslyd pan siaradwch â mi, yr wyf yn gweddïo y byddwch yn rhoi dealltwriaeth wirioneddol imi o'r dyn o'r enw Crist Iesu. Fel yr Apostol dywedodd Paul Paul y byddaf efallai yn eich adnabod chi a phwer eich ailddatganiad. Rwy’n gweddïo y byddwch yn caniatáu imi ddatguddiad dyfnach ohonoch eich hun yn enw Iesu.
  • Arglwydd Dduw, atolwg am ras. Dywed yr ysgrythur mai trwy drugaredd yr arglwydd nad ydym yn cael ein difa. Rwy’n gweddïo am ras i beidio ag arwain y bobl yr ydych chi wedi ymrwymo i’w bywyd a’u hiachawdwriaeth yn fy mywyd ar gyfeiliorn, rwy’n gweddïo y byddwch yn caniatáu’r gras hwn imi yn enw Iesu. Rwy’n gweddïo y byddwch yn fy helpu yn erbyn pob math o gamgymeriadau a gwallau yn fy ngweinidogaeth a fydd yn peri i’r gelyn ganu cân fuddugoliaeth dros fy mywyd a gweinidogaeth yn enw Iesu.
  • Dad Arglwydd, atolwg y byddwch yn fy arfogi ag ysbryd ufudd-dod. Y gras i ufuddhau i chi ym mhob ffordd. Gofynnaf trwy drugaredd yr Arglwydd y byddwch yn fy helpu i ufuddhau i'ch cyfarwyddiadau hyd yn oed pan fydd yn swnio'n dwp. Gofynnaf am yr arglwydd gras hwn Iesu, ei roi i mi yn enw Iesu.
  • Arglwydd, atolwg y rhoddwch imi ddehongliadau dilys eich gair. Rwy'n gwrthod dibynnu ar fy ngwybodaeth farwol, gofynnaf i'ch ysbryd ddatgelu pethau dwfn i mi yn enw Iesu.
  • Arglwydd, dywed yr ysgrythur pan fydd ysbryd yr hwn a gododd Iesu Grist o Nasareth oddi wrth y meirw yn trigo ynoch chi, bydd yn cyflymu eich corff marwol. Rwy'n gweddïo am ysbryd Duw a fydd yn fy arfogi yn erbyn gweithredoedd y cnawd, rwy'n gweddïo eich bod chi'n ei roi i mi yn enw Iesu.
  • Rwy’n gweddïo i’r gras fod yn y dde iawn yn sefyll gyda chi ynghyd â’r bobl yr ydych chi wedi ymrwymo i’w iachawdwriaeth a’u twf ysbrydol yn fy nwylo. Rwy’n gweddïo y byddwch yn caniatáu inni’r holl ras i deyrnasu gyda chi yn y diwedd yn enw Iesu.

 

 


GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.