Pwyntiau Gweddi I Rwyddhau Poen

1
1476

Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi i leddfu poen. Pan ofynnir i lawer o bobl gredu y daw poen dim ond pan fyddwch yn sâl neu pan fyddwch yn cael anaf. Nid yw llawer o bobl yn gwybod bod rhywbeth o'r enw poen emosiynol, poen seicolegol a phoen ysbrydol. Pan fydd y poenau hyn yn ffynnu am gyfnod rhy hir mewn dyn, gallai rhywun o'r fath gael ei ddigalonni ynghylch nerth Duw ac amau ​​a yw Duw yn ddigonol i dynnu ei boen.

Mae poen yn fath o demtasiwn y mae'r gelyn yn ei ddefnyddio i roi cynnig arnom fel credinwyr. Gall y boen hon ddod o golli rhywun neu rywbeth hanfodol iawn neu'n agos atoch chi. Gallai fod o ganlyniad i salwch na fydd yn diflannu, gallai fod o ganlyniad i dorcalon. Pa bynnag boen ydyw a beth bynnag yw achos y boen honno, rhaid i chi wybod bod Duw yn ddigon pwerus a digonol i wella unrhyw fath o boen. Roedd y diafol yn poenydio bywyd Job â phoen difrifol. Am flynyddoedd mae Job yn ymglymu yn wenwynig salwch a gwrthod gan bobl. Collodd bron popeth yr oedd wedi'i gronni a gadawyd ef â dim byd ond poen difrifol o salwch na fydd yn diflannu.

Fe gyrhaeddodd amser pan ddywedodd gwraig Job hyd yn oed wrtho am felltithio Duw a marw. Credai ei bod yn well na byw mewn poen difrifol. Dyma beth sy'n digwydd pan fyddwn ni mewn poen difrifol. Hyd yn oed pan fydd ein ffydd yn yr arglwydd yn dal yn gryf, nid yw llawer o bobl o'n cwmpas yn rhannu ffydd debyg. Byddai amser yn dod y byddent yn cynghori eich bod yn edrych mewn man arall am ddatrysiad. Maen nhw wedi anghofio mai'r Duw rydyn ni'n ei wasanaethu yw Duw pob cnawd ac nid oes unrhyw beth amhosib iddo wneud fel yr eglurir yn llyfr Jeremeia 32:27 “Wele, myfi yw'r ARGLWYDD, Duw pob cnawd; a oes unrhyw beth yn rhy anodd i mi? ” Mae Duw yn gallu gwneud yn llawer uwch na llawer yr ydym yn ei ofyn neu'n ei feddwl, yn ôl y pŵer sy'n gweithio ynom ni.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Nid wyf yn poeni pa fath o boen sy'n effeithio arnoch chi, nid wyf hyd yn oed eisiau gwybod beth yw achos y boen, yr hyn rwy'n ei wybod yw bod iachawr mawr yn Seion sy'n gallu lleddfu poen o bob math. a gwella salwch o bob math. Os ydych chi'n teimlo bod angen gweddïo, gadewch i ni weddïo gyda'n gilydd.

Pwyntiau Gweddi:

  • Iachawdwr mawr y Nefoedd, rydw i'n credu mai'r Duw oedd, pwy sydd a phwy sydd i ddod. Rwy'n cymryd cysur mewn gwirionedd eich bod chi'n ddigon mawr a phwerus sy'n ddigonol i wella salwch o bob math. Rwy'n gweddïo y byddwch chi, trwy nerth eich llaw dde, yn ysgafnhau'r boen hon o'r corff. Rwy’n gweddïo y bydd eich pŵer y byddwch yn ei gyffwrdd â phob rhan o fy nghorff y mae angen ei gyffwrdd a byddwch yn fy ngwaredu rhag poenydio’r boen hon sy’n effeithio ar fy mywyd yn enw Iesu.Arglwydd Iesu, dywed yr ysgrythur fod Crist wedi cymryd arno ein hunain ein holl wendidau ac mae wedi iacháu ein holl afiechydon. Rwy'n gweddïo trwy'r pŵer yn enw Iesu, mae pob poen yn fy nghalon a meddwl yn cael ei dynnu i ffwrdd yn enw Iesu. Mae pob poenydiad o salwch yn fy nghalon yn cael ei ddinistrio yn enw Iesu. Gofynnaf i gysur Duw Hollalluog fy lleoli heddiw a chymryd ymaith bob math o boen yn fy nghalon yn enw Iesu.Arglwydd, ti yw'r un sy'n iacháu'r galon doredig, chi sy'n trwsio pob rhan sydd wedi torri. Yn raslon gadewch i belydr o'ch goleuni dreiddio i dywyllwch fy mhoen. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n dileu'r boen hon ac yn rhoi tawelwch meddwl i mi. Gofynnaf, trwy eich trugaredd, y byddwch yn fy nysgu sut i ddelio â'r boen hon. Yn lle ing, gweddïaf y byddwch yn dysgu eich cariad imi. Gadewch imi wybod eich bod yn fy ngharu ac yn coleddu fi, yn enw Iesu.Arglwydd, gwrthodaf gael fy digalonni neu wedi blino gan y boen hon. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n dangos eich hun yn gryf yn y sefyllfa hon yn enw Iesu. Rwy’n gweddïo y byddwch chi, trwy eich pŵer, yn cael gwared ar y boen hon yn fy nghalon ac yn rhoi heddwch i mi yn enw Iesu. Arglwydd, pob poen sy'n cael ei achosi gan salwch. Dywed yr ysgrythur trwy Ei streip ein bod wedi ein hiacháu, atolwg y byddwch yn fy iacháu yn enw Iesu.Arglwydd Iesu, atolwg y byddwch yn helpu fy anghrediniaeth wrth imi edrych at y groes am iachâd. Gofynnaf i'r gras fod yn gadarn yn fy sefyll, oherwydd gwn nad yw'r boen a'r ing presennol yn ddim o'i gymharu â'r gogoniant a fydd yn esblygu'n fuan. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n rhoi'r gras i mi sefyll gyda chi i'r eithaf. Gofynnaf i'ch trugaredd, byddwch yn dangos trugaredd fawr tuag ataf, byddwch yn dangos i mi eich cariadusrwydd a'ch mawredd, yn enw Iesu.Arglwydd, mae'r ysgrythur yn dweud bod dy ras yn ddigonol i mi a bod dy nerth yn berffaith yn fy ngwendid. Arglwydd Iesu, atolwg y bydd dy ras yn ddigonol imi yn ystod yr amser anodd hwn yn enw Iesu. Rwy’n gweddïo y bydd eich cryfder yn helpu fy ngwendid yn enw Iesu.Arglwydd, diolchaf ichi am ateb fy ngweddïau. Diolchaf ichi oherwydd gwn eich bod wedi dileu'r boen hon. Diolchaf ichi oherwydd gwn y byddaf yn dod o hyd yn lle'r boen hon heddwch a llonyddwch, diolchaf ichi am fod dy ras yn ddigonol i mi. Diolchaf ichi am eich bod wedi fy iacháu rhag pob math o boen emosiynol, seicolegol a meddyliol yn fy mhoenydio, gadewch i'ch enw gael ei ddyrchafu am byth. Amen.

  • Arglwydd Iesu, dywed yr ysgrythur fod Crist wedi cymryd arno ein hunain ein holl wendidau ac mae wedi iacháu ein holl afiechydon. Rwy'n gweddïo trwy'r pŵer yn enw Iesu, mae pob poen yn fy nghalon a meddwl yn cael ei dynnu i ffwrdd yn enw Iesu. Mae pob poenydiad o salwch yn fy nghalon yn cael ei ddinistrio yn enw Iesu. Gofynnaf i gysur Duw Hollalluog fy lleoli heddiw a chymryd ymaith bob math o boen yn fy nghalon yn enw Iesu.Arglwydd, ti yw'r un sy'n iacháu'r galon doredig, chi sy'n trwsio pob rhan sydd wedi torri. Yn raslon gadewch i belydr o'ch goleuni dreiddio i dywyllwch fy mhoen. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n dileu'r boen hon ac yn rhoi tawelwch meddwl i mi. Gofynnaf, trwy eich trugaredd, y byddwch yn fy nysgu sut i ddelio â'r boen hon. Yn lle ing, gweddïaf y byddwch yn dysgu eich cariad imi. Gadewch imi wybod eich bod yn fy ngharu ac yn coleddu fi, yn enw Iesu.Arglwydd, gwrthodaf gael fy digalonni neu wedi blino gan y boen hon. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n dangos eich hun yn gryf yn y sefyllfa hon yn enw Iesu. Rwy’n gweddïo y byddwch chi, trwy eich pŵer, yn cael gwared ar y boen hon yn fy nghalon ac yn rhoi heddwch i mi yn enw Iesu. Arglwydd, pob poen sy'n cael ei achosi gan salwch. Dywed yr ysgrythur trwy Ei streip ein bod wedi ein hiacháu, atolwg y byddwch yn fy iacháu yn enw Iesu.Arglwydd Iesu, atolwg y byddwch yn helpu fy anghrediniaeth wrth imi edrych at y groes am iachâd. Gofynnaf i'r gras fod yn gadarn yn fy sefyll, oherwydd gwn nad yw'r boen a'r ing presennol yn ddim o'i gymharu â'r gogoniant a fydd yn esblygu'n fuan. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n rhoi'r gras i mi sefyll gyda chi i'r eithaf. Gofynnaf i'ch trugaredd, byddwch yn dangos trugaredd fawr tuag ataf, byddwch yn dangos i mi eich cariadusrwydd a'ch mawredd, yn enw Iesu.Arglwydd, mae'r ysgrythur yn dweud bod dy ras yn ddigonol i mi a bod dy nerth yn berffaith yn fy ngwendid. Arglwydd Iesu, atolwg y bydd dy ras yn ddigonol imi yn ystod yr amser anodd hwn yn enw Iesu. Rwy’n gweddïo y bydd eich cryfder yn helpu fy ngwendid yn enw Iesu.Arglwydd, diolchaf ichi am ateb fy ngweddïau. Diolchaf ichi oherwydd gwn eich bod wedi dileu'r boen hon. Diolchaf ichi oherwydd gwn y byddaf yn dod o hyd yn lle'r boen hon heddwch a llonyddwch, diolchaf ichi am fod dy ras yn ddigonol i mi. Diolchaf ichi am eich bod wedi fy iacháu rhag pob math o boen emosiynol, seicolegol a meddyliol yn fy mhoenydio, gadewch i'ch enw gael ei ddyrchafu am byth. Amen.

 


erthygl flaenorolPwyntiau Gweddi I Wraig sy'n ofni Duw
erthygl nesafPwyntiau Gweddi yn Erbyn Gwallau Gweinidogol
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Dyn Duw ydw i, Sy'n angerddol am symud Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd o ras i amlygu pŵer yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddïau a'r Gair. Am wybodaeth bellach neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi ar chinedumadmob@gmail.com neu Sgwrsiwch fi ar WhatsApp A Telegram yn +2347032533703. Hefyd, byddaf wrth fy modd yn eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bendith Duw di.

1 SYLW

  1. Obrigado amcangyfrifado senhor Pastor, fel orações que tem enviado fel recebo semper, estou muito grato por este teu louvável gesto.
    Deus lhe abênçoe com muita sabedoria, amor, proteção divina, saúde, paz e muita luz.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.