Pwyntiau Gweddi I Wraig sy'n ofni Duw

0
1122

Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi ar gyfer gwraig sy'n ofni Duw. Yn yr un modd â phob merch i setlo i lawr gyda dynes sy'n ofni Duw, felly hefyd breuddwyd pob dyn i ymgartrefu â gwraig sy'n ofni Duw. Mae brwydr dyn a dynes yn dra gwahanol mewn priodas. Tra bod menyw eisiau dyn a fydd yn ffyddlon i'w haddunedau priodas, darparwch ar gyfer y teulu a pheidiwch byth â throi ei gefn ar ei deulu. Mae dyn hefyd eisiau menyw na fydd yn ei gadael pan fydd y llongau i lawr, menyw y mae ei thafod yn cael ei gwarchod ac y mae ei chymeriad yn dangos Duw.

Mae priodas yn undeb blissful pan rydych chi gyda'r partner iawn. Fodd bynnag, gall fod yn uffern ar y ddaear i bobl eraill pan fyddant yn mynd i mewn iddo gyda'r bobl anghywir. Ymhlith yr holl bartneriaid, y math o bartner na ddylai unrhyw un setlo yw un nad oes arno ofn Duw. Pan nad oes gan fenyw ofn Duw, daw drwg yn ganiataol. Mae hyn yn esbonio pam ei bod yn angenrheidiol i bob dyn setlo gyda dynes sy'n ofni Duw. Mae yna bethau y mae'n rhaid i ddyn eu gwneud wrth chwilio am wraig sy'n ofni Duw, gadewch inni dynnu sylw'n gyflym at rai o'r pethau hyn cyn i ni fynd ymlaen i weddi.

3 Peth i'w Gwneud I Gael Gwraig sy'n ofni Duw


Rhowch Eich Bywyd I Grist
Y cam cyntaf i'w gymryd yw dod yn gredwr. Ni allwch fod yn chwilio am drysor mewn eil nad ydych yn perthyn iddi. Y cam cyntaf tuag at gael gwraig sy'n ofni Duw yw rhoi eich bywyd i Grist Iesu. Rhaid i chi ildio'ch popeth i oruchafiaeth Crist Iesu, dim ond wedyn y byddwch chi'n adnabod y dyn o'r enw Duw yn well.

Nid oes unrhyw wybodaeth am Dduw y tu allan i Grist Iesu. Y porth yr ydych chi'n gwybod pethau dwfn Duw iddo yw trwy gredu mai Crist yw'r ffordd at y tad. Ar ôl i chi roi bywyd i chi fyw ac i chi gael edifeirwch dilys, rydych chi wedi dod yn gymwys i gychwyn eich chwiliad a'ch gweddi am wraig sy'n ofni Duw.

Ymunwch ag Eglwys
Efallai bod hyn yn swnio'n ddoniol, ond dyna ydyw. Nid ydych chi'n mynd i chwilio am wraig sy'n ofni Duw yn y clwb neu'r bar. Y lle gorau i ddod o hyd i fenyw y mae ei bywyd a'i bod wedi'i chanoli tuag at Dduw yw yn yr Eglwys. Byddai o ddiddordeb ichi wybod mai'r rhyw fwyaf o bobl sy'n mynd i'r eglwys yw'r rhyw fenywaidd.

Pan ydych chi'n gweddïo am wraig sy'n ofni Duw, nid ydych chi'n eistedd yn ôl gartref bob dydd gan gynnwys dydd Sul yn aros i'r fenyw ddod i guro wrth eich drws. Dywed yr ysgrythur yn llyfr Diarhebion 18:22 Mae'r sawl sy'n dod o hyd i wraig yn dod o hyd i beth da, Ac yn cael ffafr gan yr ARGLWYDD. Mae yna le i chwilio. Rhaid i chi fynd allan i gyd i chwilio am y fenyw. Ar ôl i chi roi eich bywyd i Grist, byddwch chi'n dechrau tyfu yng Nghrist. Mae lle cynyddol yn mynnu eich bod chi'n bwydo'ch hun â gair Duw. Un o'r ffyrdd gorau o gael gair Duw yw trwy fynychu Eglwys sy'n credu yn y Beibl.

Byddwch yn Ddyn sy'n ofni Duw
Byddwch chi'n denu'r math o berson ydych chi. Os ydych chi'n ddyn sy'n ofni Duw, byddwch chi'n denu menyw sy'n ofni Duw yn wraig. Dywed y Beibl fod ofn yr arglwydd yn ddechrau doethineb. Un rydych chi'n ofni Duw, bydd gennych chi'r doethineb i nodi'r math o fenyw sy'n ofni Duw hefyd.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

 

Pwyntiau Gweddi:

 

  • Dad Arglwydd, diolchaf ichi am ddiwrnod blêr fel yr un hwn. Diolchaf ichi am y gras yr ydych wedi'i roi imi ei weld heddiw, diolchaf ichi am roi cyfle arall imi, cyfle arall i'ch gwasanaethu mwy, cyfle arall i unioni fy nghamweddau, cyfle arall i'ch dilyn a'ch adnabod yn well, Arglwydd, bydded dy enw yn ddyrchafedig iawn.Lord, atolwg heddiw y byddwch yn fy mendithio â gŵr da. Rwy'n gwrthod setlo am lai. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n anfon fy ffordd at y dyn rydych chi wedi'i baratoi, y dyn rydych chi wedi'i gyfarparu i fod yn offeiriad y teulu, yr un a fydd yn sefyll ar yr wylfa dros y teulu, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n anfon fy ffordd ato yn enw Iesu.

  • Arglwydd, yn union fel y dywed yr ysgrythur, ofn doethineb yr Arglwydd yw dechrau doethineb. Rwy'n gweddïo dros y fenyw iawn gyda'r doethineb iawn y mae ei ffynhonnell oddi wrth Dduw. Rwy'n gweddïo dros fenyw a fydd yn eich adnabod chi'n fwy nag ydw i, menyw fel Deborah, dynes fel Ruth. Yr un a fydd yn eich ofni na mi, menyw a fydd yn gwasanaethu ac yn caru pethau Duw yn well, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n anfon fy ffordd yn enw Iesu.

  • Arglwydd Iesu, dwi'n dod yn erbyn pob math o dwyll, pob math o Jesebel y mae'r gelyn wedi'i gynllunio i anfon fy ffordd, rwy'n eu ceryddu yn enw Iesu. Rwy’n gweddïo y bydd pŵer Duw Hollalluog yn datgelu hunaniaeth pob creadur twyllodrus y gallai’r gelyn anfon fy ffordd i wastraffu fy amser a dangos poenydio uffern i mi ar y ddaear, rwy’n gweddïo y bydd yn nmae gen i le yn fy nghalon yn enw Iesu.

  • Arglwydd Dduw, atolwg am fenyw sy'n ffrwythlon i mi ac yn llestr i anrhydedd i chi. Gofynnaf y byddwch yn fy nghysylltu'n ddwyfol â'r fenyw yr ydych wedi'i bwriadu ar gyfer fy mywyd. Arglwydd Dduw, atolwg y byddwch yn rhoi’r math cywir o ddoethineb imi ddelio â’r fenyw yr ydych wedi ei chyrchu i mi. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n dysgu'r math iawn o ymateb i mi i'w roi, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n gwarchod fy nhafod gyda phob danteithfwyd, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n llenwi fy ngheg â'r doethineb sydd ei angen i roi'r ymateb cywir yn enw Iesu.

  • Arglwydd, atolwg y byddwch yn arfogi'r fenyw hon sy'n ofni Duw â'r math cywir o ddoethineb y mae angen iddo fod yn wraig wych. Rwy'n goresgyn ysbryd dicter ynddo, rwy'n ceryddu ysbryd trais ynddo gan yr awdurdod yn enw Jesus.

  • Arglwydd, atolwg heddiw y byddwch yn fy mendithio â gŵr da. Rwy'n gwrthod setlo am lai. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n anfon fy ffordd at y fenyw rydych chi wedi'i pharatoi, y fenyw rydych chi wedi'i chyfarparu i fod yn offeiriad y teulu, yr un a fydd yn sefyll ar yr wylfa dros y teulu, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n anfon fy ffordd ato yn enw Iesu. Arglwydd, yn union fel y dywed yr ysgrythur, ofn doethineb yr Arglwydd yw dechrau doethineb. Rwy'n gweddïo dros y fenyw iawn gyda'r doethineb iawn y mae ei ffynhonnell oddi wrth Dduw. Rwy’n gweddïo dros fenyw a fydd yn eich adnabod yn fwy nag yr wyf fi, dyn a fydd yn eich ofni nag yr wyf fi, menyw a fydd yn gwasanaethu ac yn caru pethau Duw yn well, rwy’n gweddïo y byddwch yn anfon fy ffordd ato yn enw Jesus.

  • Arglwydd Iesu, dwi'n dod yn erbyn pob math o dwyll, pob math o guddwisg y mae'r gelyn wedi'i baratoi i ddod fy ffordd. Rwy’n gweddïo y bydd pŵer Duw Hollalluog yn datgelu hunaniaeth pob creadur twyllodrus y gallai’r gelyn anfon fy ffordd i wastraffu fy amser a dangos poenydio uffern i mi ar y ddaear, rwy’n gweddïo na fydd ganddo le yn fy nghalon yn yr enw o Iesu.

  • Arglwydd Dduw, atolwg y byddwch yn fy nysgu ar bethau i'w gwneud. Rwy’n gweddïo y byddwch yn cyfarwyddo fy nghamau, rwy’n gweddïo am gysylltiad dwyfol rhyngof fi a’r dyn hwnnw, rwy’n gweddïo y byddwch yn achosi i un ddigwydd rhyngom yn enw Iesu. 

  • Arglwydd Dduw, atolwg y byddwch yn rhoi’r math cywir o ddoethineb imi ddelio â’r fenyw yr ydych wedi ei chyrchu i mi. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n dysgu'r math iawn o ymateb i mi i'w roi, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n gwarchod fy nhafod gyda phob danteithfwyd, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n llenwi fy ngheg â'r doethineb sydd ei angen i roi'r ymateb cywir yn enw Iesu.

 


erthygl flaenorolPwyntiau Gweddi Ar gyfer Gwr sy'n ofni Duw
erthygl nesafPwyntiau Gweddi I Rwyddhau Poen
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Dyn Duw ydw i, Sy'n angerddol am symud Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd o ras i amlygu pŵer yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddïau a'r Gair. Am wybodaeth bellach neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi ar chinedumadmob@gmail.com neu Sgwrsiwch fi ar WhatsApp A Telegram yn +2347032533703. Hefyd, byddaf wrth fy modd yn eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bendith Duw di.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.