Pwyntiau Gweddi Ar gyfer Gwr sy'n ofni Duw

5
1321

Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi ar gyfer Duw sy'n ofni gwr. Mae sefydliad priodas fel y'i trefnwyd gan Dduw yn gyfryw a fyddai'n para am oes. Byddwch yn cytuno â mi fod am byth yn rhy hir i'w dreulio gyda'r dyn anghywir. Un o'r nifer o nodweddion neu bethau y mae menyw yn gweddïo amdanynt yn y dyn y maent am setlo i lawr ag ef yw ofn Duw. Y rheswm am hyn yw eu bod yn credu pan fydd ganddo ofn Duw, na fyddai'n ymroi i unrhyw weithgareddau drwg a fyddai'n brifo'r teulu.

Mae pob dynes eisiau dyn a fyddai'n ei thrin fel hi yw'r unig fenyw yn y byd. Dyn a fydd gyda hi mewn eiliad drwchus a thenau, dyn a fydd yn gweithredu fel offeiriad a phroffwyd y tŷ. Fodd bynnag, dim ond ychydig sy'n barod i wneud yr hyn sydd ei angen i gael y math hwnnw o ddyn. Un peth sy'n bwysig ei wybod yw bod popeth am fywyd yn aberth. Os ydych chi eisiau rhywbeth mor ddrwg rhaid i chi fod yn barod i aberthu rhywbeth yn ôl. Byddai o ddiddordeb ichi wybod nad yw'r mwyafrif o ferched sydd eisiau gŵr sy'n ofni Duw hyd yn oed yn annwyl gan Dduw hefyd. Maent yn methu â deall bod y dwfn yn galw'r dyfnder.

Yn y rhan fwyaf o achosion, rydym yn denu pobl sy'n rhannu bron yr un priodoleddau neu nodweddion tebyg â ni. Ychydig cyn i ni ymchwilio i bwyntiau gweddi, gadewch inni dynnu sylw'n gyflym at rai o'r pethau i'w gwneud i gael gŵr sy'n ofni Duw fel menyw.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Pethau i'w Gwneud I Gael Gwr sy'n ofni Duw

Rhowch Eich Bywyd I Grist

Y cam cyntaf tuag at gael gŵr sy'n ofni Duw yw rhoi eich bywyd i Grist fel menyw. Ni allwch gael unrhyw beth o'r deyrnas pan nad ydych yn aelod o'r deyrnas. Rhaid i chi nodi bod Crist yn Arglwydd ac yn achubwr. Rhaid i chi gydnabod y ffaith bod Crist wedi ei anfon gan Dduw i luosogi iachawdwriaeth dyn. Mae gwybod hyn a'i dderbyn yn eich gwneud chi'n aelod o'r deyrnas.

Yna mae'n rhaid i chi gael eich torri, cefnu ar eich hen ffyrdd a glynu wrth y groes.

Byddwch yn Fenyw Dduwiol

Nid yw'n ddigon i chi eistedd yn ôl a gweddïo dros ŵr sy'n ofni Duw pan mai prin eich bod chi'n adnabod Duw eich hun. Y peth cyntaf sy'n rhaid i chi ei wneud yw dod yn fenyw Dduwiol hefyd. Mae bod yn fenyw Dduwiol yn mynd y tu hwnt i gael ei galw'n Gristion er mwyn enw. Rhaid i'ch cymeriad, eich priodoleddau a phopeth amdanoch chi bortreadu Crist Iesu.

Byddwch yn Fenyw sy'n ofni Duw

Un peth y mae'n rhaid i ni i gyd ei ddeall yw ein bod ni'n replica perffaith o'r bobl rydyn ni'n setlo gyda nhw. Pan fyddwch chi'n ofni Duw fel menyw, mae gweithredoedd yr Arglwydd wedi'u cynllunio yn y fath fodd fel mai dim ond dynion sydd bron fel chi y byddwch chi'n eu denu. Pan fydd gennych chi gamp Duw, bydd gennych chi'r wybodaeth i adnabod dyn sydd ag ofn Duw pan fydd y rhai sy'n siwio yn dechrau dod. Gyda hyn, ni fyddech yn setlo am lai oherwydd eich bod yn gwybod pwy ydych chi yng Nghrist Iesu.

Pwyntiau Gweddi:

 • Dad Arglwydd, diolchaf ichi am ddiwrnod blêr fel yr un hwn. Diolchaf ichi am y gras yr ydych wedi'i roi imi ei weld heddiw, diolchaf ichi am roi cyfle arall imi, cyfle arall i'ch gwasanaethu mwy, cyfle arall i unioni fy nghamweddau, cyfle arall i'ch dilyn a'ch adnabod yn well, Arglwydd, bydded eich enw yn ddyrchafedig iawn.Arglwydd, atolwg heddiw y byddwch yn fy mendithio â gŵr da. Rwy'n gwrthod setlo am lai. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n anfon fy ffordd at y dyn rydych chi wedi'i baratoi, y dyn rydych chi wedi'i gyfarparu i fod yn offeiriad y teulu, yr un a fydd yn sefyll ar yr wylfa dros y teulu, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n anfon fy ffordd ato yn enw Iesu.

 • Arglwydd, yn union fel y dywed yr ysgrythur, mae ofn yr Arglwydd yn ddechrau doethineb. Rwy'n gweddïo dros y dyn iawn gyda'r doethineb iawn y mae ei ffynhonnell oddi wrth Dduw. Rwy'n gweddïo dros ddyn a fydd yn eich adnabod chi'n fwy nag ydw i, dyn a fydd yn eich ofni chi nag ydw i, dyn a fydd yn gwasanaethu ac yn caru pethau Duw yn well. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n anfon fy ffordd ato yn enw Iesu.

 • Arglwydd Iesu, dwi'n dod yn erbyn pob math o dwyll, pob math o guddwisg y mae'r gelyn wedi'i baratoi i ddod fy ffordd. Rwy’n gweddïo y bydd pŵer Duw Hollalluog yn datgelu hunaniaeth pob creadur twyllodrus y gallai’r gelyn anfon fy ffordd i wastraffu fy amser a dangos poenydio uffern i mi ar y ddaear, rwy’n gweddïo na fydd ganddo le yn fy nghalon yn yr enw o Iesu.

 • Arglwydd Dduw, atolwg y byddwch yn fy nysgu ar bethau i'w gwneud. Rwy’n gweddïo y byddwch yn cyfarwyddo fy nghamau, rwy’n gweddïo am gysylltiad dwyfol rhyngof fi a’r dyn hwnnw, rwy’n gweddïo y byddwch yn achosi i un ddigwydd rhyngom yn enw Iesu. Arglwydd Dduw, atolwg y byddwch yn rhoi’r math cywir o ddoethineb imi ddelio â’r dyn yr ydych wedi ei fwriadu ar fy nghyfer. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n dysgu'r math iawn o ymateb i mi i'w roi, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n gwarchod fy nhafod gyda phob tramgwydd, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n llenwi fy ngheg gyda'r doethineb sydd ei angen i roi'r ymateb cywir yn enw Iesu.

 • Arglwydd, atolwg y byddwch yn arfogi'r dyn hwn sy'n ofni Duw â'r math cywir o ddoethineb sydd ei angen arno i fod yn ŵr mawr. Rwy'n goresgyn ysbryd dicter ynddo, rwy'n ceryddu ysbryd trais ynddo gan yr awdurdod yn enw Iesu.

 • Arglwydd, atolwg heddiw y byddwch yn fy mendithio â gŵr da. Rwy'n gwrthod setlo am lai. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n anfon fy ffordd at y dyn rydych chi wedi'i baratoi, y dyn rydych chi wedi'i gyfarparu i fod yn offeiriad y teulu, yr un a fydd yn sefyll ar yr wylfa dros y teulu, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n anfon fy ffordd ato yn enw Iesu. Arglwydd, yn union fel y dywed yr ysgrythur, mae ofn yr Arglwydd yn ddechrau doethineb. Rwy'n gweddïo dros y dyn iawn gyda'r doethineb iawn y mae ei ffynhonnell oddi wrth Dduw. Rwy'n gweddïo dros ddyn a fydd yn eich adnabod chi'n fwy nag ydw i, dyn a fydd yn eich ofni chi nag ydw i, dyn a fydd yn gwasanaethu ac yn caru pethau Duw yn well. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n anfon fy ffordd ato yn enw Iesu.

 • Arglwydd Iesu, dwi'n dod yn erbyn pob math o dwyll, pob math o guddwisg y mae'r gelyn wedi'i baratoi i ddod fy ffordd. Rwy’n gweddïo y bydd pŵer Duw Hollalluog yn datgelu hunaniaeth pob creadur twyllodrus y gallai’r gelyn anfon fy ffordd i wastraffu fy amser a dangos poenydio uffern i mi ar y ddaear, rwy’n gweddïo na fydd ganddo le yn fy nghalon yn yr enw o Iesu.

 • Arglwydd Dduw, atolwg y byddwch yn fy nysgu ar bethau i'w gwneud. Rwy’n gweddïo y byddwch yn cyfarwyddo fy nghamau, rwy’n gweddïo am gysylltiad dwyfol rhyngof fi a’r dyn hwnnw, rwy’n gweddïo y byddwch yn achosi i un ddigwydd rhyngom yn enw Iesu. 

 • Arglwydd Dduw, atolwg y byddwch yn rhoi’r math cywir o ddoethineb imi ddelio â’r dyn yr ydych wedi ei fwriadu ar fy nghyfer. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n dysgu'r math iawn o ymateb i mi i'w roi, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n gwarchod fy nhafod gyda phob tramgwydd, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n llenwi fy ngheg gyda'r doethineb sydd ei angen i roi'r ymateb cywir yn enw Iesu.

 • Arglwydd, atolwg y byddwch yn arfogi'r dyn hwn sy'n ofni Duw â'r math cywir o ddoethineb sydd ei angen arno i fod yn ŵr mawr. Rwy'n goresgyn ysbryd dicter ynddo, rwy'n ceryddu ysbryd trais ynddo gan yr awdurdod yn enw Iesu.

 • Arglwydd Iesu, rwy’n ceryddu pob math o ŵr ysbryd a allai geisio poenydio fy mhriodas hyd yn oed ar ôl imi gael y dyn iawn yr ydych chi wedi ei dynghedu i mi. Rwy’n ceryddu pob ffiaidd ddrwg y gallai gŵr o’r fath ysbryd fod eisiau ei defnyddio i fragu’r briodas yn enw Iesu.

 


erthygl flaenorolPwyntiau Gweddi yn Erbyn Proffwydoliaeth Ddrygionus
erthygl nesafPwyntiau Gweddi I Wraig sy'n ofni Duw
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Dyn Duw ydw i, Sy'n angerddol am symud Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd o ras i amlygu pŵer yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddïau a'r Gair. Am wybodaeth bellach neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi ar chinedumadmob@gmail.com neu Sgwrsiwch fi ar WhatsApp A Telegram yn +2347032533703. Hefyd, byddaf wrth fy modd yn eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bendith Duw di.

SYLWADAU 5

  • Oherwydd ysgrifennwyd os bydd unrhyw un yn siarad, gadewch iddo siarad fel oracl Duw. Rwy'n gorchymyn yn ôl awdurdod y nefoedd bod popeth rydych chi wedi'i golli yn cael ei adfer yn enw Iesu.

   Pan ddaeth yr ARGLWYDD â chaethiwed Seion yn ôl, Roeddem fel y rhai sy'n breuddwydio, rwy'n cyhoeddi adferiad o'r holl bethau rydych chi wedi'u colli yn enw Iesu. Byddwch yn rhannu eich tystiolaeth yn fuan.

   Amen.

 1. Diolch i ti Dad Dduw yn y nefoedd ac Iesu dy fab. Rwy'n derbyn popeth yn enw nerthol Iesu amen amen amen! Gofynnaf i Dduw fy mendithio â gŵr Duwiol. Rwy'n Gristion

 2. Gweddïwch dros fy mhlant a fy nheulu cyfan gan gynnwys tad fy maban ronnie Joseph kids- Mendoza mab Alexander Mendoza Adam Mendoza gwerthfawr Garcia Anthony Morales Lilly Mendoza fy hun Lluvia cornelio o ddarllen meddwl gan achosi dryswch tynnu sylw diffyg ymddiriedaeth a dicter dim mwy o gariad bondio teulu yn ein herbyn yn unig oherwydd bod menyw eisiau cyflawni ei dymuniadau ei hun â blackmagic yn unig, nid oes gennyf unrhyw reolaeth, mae'n parhau i newid tad fy maban i fod yn berson oer sy'n tynnu sylw mawr yn ddig am ddim rheswm ond yn talu sylw i'r fenyw hon wneud beth bynnag y mae hi eisiau ei fod yn anghofio ei deulu

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.