10 Ysgrythur I Ddechrau Eich Dydd

1
375

Heddiw, byddwn yn delio â 10 ysgrythur i ddechrau'ch diwrnod. Nid oes ffordd well i ddechrau'r diwrnod na gyda gair Duw. Gair Duw sy'n cario pŵer mae hynny'n ddigonol i wneud i'n diwrnod fynd yn llyfn. Cofiwch fod y Beibl wedi cofnodi bod pob dydd yn llawn drygioni, felly hefyd y mae bendith yn cael ei mewnblannu bob dydd. Bydd gair iawn Duw yn ein helpu i unioni ein diwrnod.

P'un a ydych chi'n weithiwr swyddfa neu'n berson busnes, mae angen y gair iawn arnoch i wneud eich diwrnod yn llyfn ac yn rhydd o unrhyw ddigwyddiad drwg. Gair yr Arglwydd yw cadarnhad ac atgoffa bod Duw yn ein caru ni ac mae'n gwylio droson ni. Rydym wedi cydymffurfio â 10 ysgrythur y gallwch eu defnyddio bob amser i ddechrau'ch diwrnod.

10 Ysgrythur I Ddechreu Eich Dydd

Salm 118: 24 “Dyma’r diwrnod a wnaeth yr Arglwydd; byddwn yn llawenhau ac yn falch ohono. ”

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Gallwch ddefnyddio'r ysgrythur hon i broffwydo i'r dydd. Dywed yr ysgrythur datgan rhywbeth a bydd yn cael ei sefydlu. Datganwch mai'r diwrnod yw'r diwrnod y mae'r arglwydd wedi'i wneud a byddwch yn llawenhau ac yn falch ohono. Mae hyn yn golygu na ddaw unrhyw ddrwg eich ffordd yn y diwrnod newydd hwn, ni fyddwch yn dioddef unrhyw un drwg amgylchiadau yn enw Iesu.

Salm 88:13 “Ond atat ti yr wyf wedi gweiddi, O Arglwydd; ac yn y bore y bydd fy ngweddi yn dy rwystro. ”

Mae rhywbeth am alw Duw yn y bore. Sut mae llyfr y Salm yn dweud y byddaf yn galw arnoch chi yn gynnar yn y bore. Cofiwch fod yr ysgrythur yn ceryddu ein bod yn edrych am Dduw pan ellir dod o hyd iddo, dylem alw arno pan fydd yn agos. Mae'r weddi hon yn golygu bod presenoldeb Duw bob amser yn agos ac yn brydlon yn gynnar yn y bore. Darllenwch yr ysgrythur hon, gweddïwch ar Dduw a chredwch fod eich gweddi wedi'i hateb.

Salm 90:14 “O ein bodloni yn gynnar â’th drugaredd; er mwyn inni lawenhau a bod yn llawen ar hyd ein dyddiau. ”

Gweddi i Dduw yw hon i'n bendithio gyda'i drugaredd. Cofiwch fod yr ysgrythur yn dweud y byddaf yn trugarhau wrth yr wyf yn trugarhau ac yn tosturio wrth bwy y byddaf yn ei gael. Dyma ysgrythur cerydd y dylai Duw ein bendithio â thrugaredd y gallwn fod yn llawen trwy gydol y dydd. Pan fydd trugaredd Duw gyda ni, bydd protocolau yn cael eu torri a bydd pethau'n cwympo i'w lle heb straen.

Salm 5: 3 “Fy llais a glywch yn y bore, O Arglwydd; yn y bore y cyfeiriaf fy ngweddi atat, ac edrychaf i fyny. "

Pwrpas yr ysgrythur hon yw pwysleisio ymhellach y ffaith bod Duw yn clywed ac yn ateb gweddïau yn fwy yn y bore. Nid yw hyn i ddweud nad yw Duw yn ateb gweddïau yn ystod amser arall o'r dydd. Mae Duw yn ateb gweddi bob amser. Fodd bynnag, mae'n bwysig ein bod yn cyfeirio ein gweddïau at Dduw yn gynnar yn y bore cyn camu allan o'r tŷ.

Salm 143: 8 “Achos imi glywed dy gariad yn y bore; oblegid ynot ti yr wyf yn ymddiried: peri imi wybod y ffordd y dylwn gerdded; canys yr wyf yn codi fy enaid atat. ”

Mae'r Salm o weddi i'n diwrnod fynd yn dda ac yn llyfn. Gweddi yw i gariadusrwydd Duw ddod arnom yn gynnar yn y bore. Hefyd, mae angen cyfeiriad arnom ar gyfer pob diwrnod. Pan fydd ein bywyd yn ddi-rym cyfeiriad, mae camgymeriad yn anochel. Dyma Salm gweddi y mae Duw yn cyfarwyddo ein coes ym mha ffordd i fynd.

1 Pedr 5: 7 “Bwrw dy holl ofal arno; oherwydd mae'n gofalu amdanoch chi. ”

Os ydych chi'n poeni gormod, os yw'ch calon wedi'i llenwi â chymaint o bryder fel nad ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Dyma'r ysgrythur orau i ddechrau'ch diwrnod. Ydych chi'n ofni wynebu eich bod chi'n fos drwg heddiw? Neu rydych chi'n amheus na fydd eich diwrnod yn mynd yn ôl y bwriad, yn bryderus. Mae Duw wedi addo gofalu amdanon ni trwy dynnu ein holl bryderon a phryderon allan.

Eseia 45: 2 Af o'ch blaen A gwneud y lleoedd cam yn syth; Torraf y gatiau efydd yn ddarnau A thorri'r bariau haearn.

Nid oes angen i chi boeni. Dyma addewid gan Dduw. Mae wedi addo mynd o'ch blaen bob dydd a lefelu lleoedd dyrchafedig. Mae hyn yn golygu y bydd pŵer Duw Hollalluog yn mynd o'ch blaen ac yn mynd i'r afael â'r holl broblemau neu heriau a allai godi yn eich erbyn ar y ffordd. 'Ch jyst angen i chi astudio'r ysgrythur hon gyda ffydd yn eich calon, fel y mae wedi ei ysgrifennu, felly y bydd.
Bydd pob drws o haearn sydd wedi'i gau yn eich erbyn i ohirio'ch bendith yn cael ei dorri gan nerth Duw Hollalluog.

Philipiaid 4:19 A bydd fy Nuw yn cyflenwi'ch holl angen yn ôl Ei gyfoeth mewn gogoniant gan Grist Iesu.


Dyma ysgrythur sicrwydd y bydd Duw yn cyflenwi popeth sydd ei angen arnom. Ni ellir gor-bwysleisio cyfoeth Duw Dad. Dywed yr ysgrythur yn ôl Ei gyfoeth mewn gogoniant trwy Grist Iesu. Mae hyn yn golygu nad diffyg ac eisiau fydd ein cyfran ni bob dydd o'n bywydau.

Iago 1: 5 “Os oes unrhyw un ohonoch yn brin o ddoethineb, gadewch iddo ofyn gan Dduw, mae hynny'n rhoi i bob dyn yn rhyddfrydol, ac nid yw'n upbraideth; a rhoddir iddo. ”

Ar gyfer pob dydd mae angen lefel benodol o ddoethineb arnom i deithio trwy fywyd. Does ryfedd fod yr ysgrythur yn ein ceryddu y dylem ofyn oddi wrth Dduw sy'n rhoi rhyddfrydol heb nam. Doethineb Duw a fydd yn eich dysgu sut i ymateb i bob sgwrs y byddwch yn ymroi iddi trwy gydol y dydd.

Bydd doethineb Duw yn eich helpu i ddatrys sefyllfaoedd cymhleth fel nad yw'n ddim.

Mae Jeremeia 29:11 “Oherwydd rwy’n gwybod y cynlluniau sydd gen i ar eich cyfer chi,” meddai’r Arglwydd, “mae cynlluniau i ffynnu arnoch chi ac i beidio â’ch niweidio, yn bwriadu rhoi gobaith a dyfodol i chi.”

Defnyddiwch y rhan hon o'r ysgrythur i hawlio ffyniant am y dydd. Dywedodd Ei gynlluniau ar ein cyfer ni yw ffynnu ac nid ein niweidio. Mae hyn yn golygu y bydd pob perygl yn ein ffordd yn cael ei dynnu allan gan y pŵer yn enw Iesu.

 

 


1 SYLW

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.