Pwyntiau Gweddi yn Erbyn Masquerades Mewn Breuddwydion

1
1697

Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi yn erbyn masquerades yn breuddwydion. Mae gan masquerades gythreuliaid pwerus y mae'n rhaid eu trechu yn gorfforol ac yn ysbrydol. Pan welwch masquerade yn y freuddwyd, mae'n arwydd perffaith bod gan eich teulu gyfamod â masquerade neu eu bod yn arfer addoli'r duwdod hwn.

Oftentimes rwyf wedi clywed pobl yn dweud eu bod yn cael eu herlid gan eu masquerade. Mae rhai pobl yn gweld masquerade yn sydyn yn eu cwsg ac mae'n dod mor ddychrynllyd nad ydyn nhw am gau eu llygaid i gysgu mwyach. Cyn i ni fynd yn ddwfn i'r pwnc hwn, gadewch imi dynnu sylw'n gyflym at rai o'r pethau sy'n digwydd pan welwch masquerade yn eich cwsg.

Pethau Sy'n Digwydd Pan Ti'n Gweld Masquerade yn Eich Cwsg


Lwc drwg priodasol
Un o'r pethau niferus a allai ddigwydd i chi pan welwch masquerade yn mynd ar eich ôl yn eich cwsg yw anlwc priodasol yn enwedig os ydych chi'n briod. Pan welwch masquerade yn y freuddwyd, ni allwch ei gofleidio o bosibl, yr hyn y byddwch yn ei wneud yw rhedeg a pheidiwch byth â chael gorffwys.
Gallai hyn ddynodi aflonyddwch priodasol i unigolyn o'r fath oni bai ei fod yn gweddïo'n galed ar Dduw i ddinistrio pob cyfamod a oedd yn bodoli rhyngddo a masquerade.

Marweidd-dra
Peth arall y gallai arwain ato yw marweidd-dra. Gallai unrhyw un sy'n gweld masquerade yn y cwsg gael ei boenydio gan bŵer marweidd-dra. Mae'n achosi i ddyn fod yn ddisymud mewn bywyd. Ni fyddai pethau'n symud ymlaen i unrhyw un sy'n cael ei boenydio gan gythraul masquerade yn y freuddwyd.

Aflonyddwch
Dywed yr ysgrythur nad yw Duw wedi rhoi ysbryd ofn inni ond pŵer, meddwl cadarn a chariad. Fodd bynnag, bydd y diafol yn ceisio cymaint ag y gall i atal credadun rhag bod â ffydd gref yn yr Arglwydd.
Un o'r ffyrdd y mae'r diafol yn gwneud hyn yw ennyn ofn ym meddwl credadun trwy eu poenydio â masquerade yn eu breuddwyd. Pan ddaw hyn mor ddwys, gall credwr fod mor ofnus fel na fyddai ef / hi hyd yn oed eisiau cysgu mwyach. A'r hyn sy'n llygru ffydd yw ofn.

Marwolaeth Gynamserol
Peth arall y gall y math hwn o freuddwyd arwain ato yw marwolaeth gynamserol. Efallai bod y gelyn yn ceisio ymosod ar dynged unigolyn. Un o'r ffyrdd y mae'r gelyn yn rhwystro unigolyn rhag cyrraedd ei botensial yw trwy farwolaeth annhymig.

 

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Sut Mynd i'r Afael â Masquerade


Cyfanswm Edifeirwch
Fel y dywedwyd yn gynharach, un o'r rhesymau rydyn ni'n gweld masquerades yn ein breuddwyd yw oherwydd bod gan ein llinach gysylltiad â'r masquerade. Y ffordd orau i atal hyn yw gwir edifeirwch.
Dywed yr ysgrythur fod y sawl sydd yng Nghrist yn greadur newydd a bod hen bethau wedi marw. Rhaid i chi ganiatáu i Grist gymryd drosodd eich bodolaeth. Nid yw'r bywyd rydych chi'n dechrau byw ar ôl i chi roi eich bywyd i Grist yn eiddo i chi mwyach ond Crist.

Amddiffyn Eich Hun Gyda'r Ysbryd Glân
Mae pŵer yn enw Iesu. Un o'r ffyrdd y gall credwr fynd i'r afael ag unrhyw broblem ysbrydol yw trwy amddiffyn ei hun ag arfwisg lawn Duw. Llyfr o Effesiaid 6:11 Gwisgwch arfwisg gyfan Duw, er mwyn i chi allu sefyll yn erbyn gwragedd y diafol. Un o'r ffyrdd i ymgymryd ag arfwisg lawn Duw yw trwy nerth yr ysbryd sanctaidd.

Dwyn i gof bod yr ysgrythur yn dweud pan fydd dyn yn cysgu mae ei elyn yn dod ac yn hau tares gyda gwenith ac wedi mynd ei ffordd. Mae'r diafol yn deall bod dyn yn wan pan mae'n cysgu. Ond mae pŵer yr ysbryd sanctaidd yn ein hamddiffyn hyd yn oed pan nad ydym yn ymwybodol.

Pwyntiau Gweddi:

 • Arglwydd Iesu, atolwg i ti droi fy nghywilydd yn llawenydd, atolwg, trwy dy drugaredd, y trowch fy ngwarth yn ogoniant yn enw Iesu.
 • Arglwydd, ym mhob ffordd yr wyf wedi profi siom, atolwg y byddaf, trwy dy ras, yn cael fy nyrchafu yn enw Iesu.
 • Rwy'n dod yn erbyn ysbryd ofn y mae cythraul masquerade eisiau ei feithrin y tu mewn i mi, rwy'n disodli ofn â dewrder yn enw Iesu.
 • Arglwydd, bob pwynt yn fy mywyd y mae pŵer y tywyllwch eisiau ei gymryd drosodd, rwy'n gorchymyn yn ôl awdurdod y nefoedd sydd wedi'i rwystro yn enw Iesu.
 • Arglwydd, mae'r ysgrythur yn dweud, Oherwydd bydd yn rhoi i'w angylion ofal amdanoch chi, I'ch cadw yn eich holl ffyrdd. Rwy'n dyfarnu trwy awdurdod y nefoedd y bydd angel yr Arglwydd hyd yn oed yn fy nghwsg yn fy arwain.
 • Mae pob cadarnle tywyllwch yn nhŷ fy nheulu sy'n gweithio yn fy erbyn yn cael ei ddinistrio yn enw Iesu.
 • Pob cyfamod sydd gan fy nheulu â masquerade sy'n ei gwneud hi'n berthnasol bod y cythraul yn poenydio yn fy mreuddwydion trwy'r amser, oherwydd rheswm y gwaed a dywalltwyd ar groes Calfaria, rwy'n canslo cyfamodau o'r fath yn enw Iesu.
 • Arglwydd Iesu, rwy'n dinistrio pob ysbryd marweidd-dra a etifeddwyd o'm llinach, rwy'n ei dorri gan y pŵer yn enw Iesu.
 • Rwy'n dyfarnu yn ôl awdurdod y nefoedd, pob pŵer cyfyngol sy'n ymddangos i mi yn fy mreuddwyd ar ffurf masquerade, rwy'n eich dinistrio gan dân yr Ysbryd Glân.
 • Mae pob Calderon o dywyllwch sy'n gweithio yn erbyn fy mywyd, yn torri heddiw yn enw Iesu.
 • Pob agenda gan y gelyn i'm lladd yn anamserol, rwy'n eich dinistrio gan dân yr ysbryd sanctaidd yn enw Iesu.
 • O ti gythraul sy'n troi'n masquerade ac yn ymddangos i mi yn fy nghwsg, yn clywed gair yr Arglwydd, mae'r Beibl yn dweud yn llyfr Obadiah 1:17 Ond ar Fynydd Seion bydd gwaredigaeth, A bydd sancteiddrwydd; Bydd tŷ Jacob yn meddu ar eu heiddo. Rwy'n siarad fy ymwared yn realiti yn enw Iesu.
 • Mae pob math o anlwc priodasol yn cael ei ddinistrio gan dân yr ysbryd sanctaidd. Rwy’n ceryddu pob cynllun ac agenda i ddinistrio fy mherthynas yn enw Iesu.

 


1 SYLW

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.