Pwyntiau Gweddi i'w Ddweud Yn y Canol Nos

2
1049

Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi i'w dweud yn y hanner nos. Ydych chi wedi bod yn ymddiried yn Nuw am beth penodol ac nid yw'n dod eto. Ydych chi wedi cael eich poenydio’n wael gan y gelyn ac rydych chi wedi bod yn gweddïo ar Dduw am drugaredd ond mae’n ymddangos bod Duw wedi mynd ymhell i ffwrdd y gall Ef eich clywed chi?

Weithiau pan fyddwch chi'n parhau i wneud yr un peth â'r un patrwm, mae'r canlyniadau'n gyfyngedig. Ydych chi wedi ceisio gweddïo ganol nos? Mae'n rhaid eich bod wedi clywed y gân boblogaidd honno sy'n dweud Sanctaidd Sanctaidd Sanctaidd, Arglwydd Dduw Hollalluog, Yn gynnar yn y bore bydd ein henaid yn codi atat. Cafwyd nifer o brofion i gyfiawnhau'r ffaith bod gweddïau'n cael eu hateb yn bennaf ganol nos. Llyfr o Salm 5: 3 Yn y bore, O Arglwydd, byddwch yn clywed fy llais; Yn y bore, byddaf yn archebu fy ngweddi i Chi ac yn gwylio'n eiddgar. Pam y mynnodd y Salmydd y bydd yr Arglwydd yn y bore yn clywed ei weddïau. Mae hyn oherwydd ei fod yn deall bod Duw yn agosach yn cŵl y bore.

Cafodd llawer o'r llwyddiannau rydyn ni'n eu dathlu yn y dydd eu selio a'u cadarnhau ganol nos. Felly os ydych chi wedi bod yn treulio'ch holl nosweithiau i gysgu, nid ydych chi wedi bod yn gwneud yn dda. Yn y hanner nos, nid oes toriad mewn cyfathrebu rhwng y deyrnas gynnar a'r deyrnas ysbrydol. Does ryfedd fod Satan a'i gythreuliaid yn streicio yn bennaf ganol nos pan mae dyn yn cysgu. Dwyn i gof bod yr ysgrythur yn dweud yn llyfr Mathew 13:25 ond tra roedd dynion yn cysgu, daeth ei elyn a hau tarau ymhlith y gwenith a mynd ei ffordd. Mae'r amser o'r dydd rydyn ni'n cysgu yn y nos. Anaml y bydd y gelyn yn streicio yn ystod y dydd pan fydd dyn yn dal i fod yn weithgar iawn, mae'n aros nes bod meirw'r nos wedi cyrraedd cyn iddo daro. Yn yr un modd, rhaid i ni fod yn grefftus fel y sarff yn ein ysbrydol yn gweithio hefyd, ni ddylem dreulio'r nos i gyd yn chwyrnu ac yn rholio o un ymyl i'r gwely i'r llall.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Yn dwyn i gof yn gyflym, cafodd Jacob gyfarfyddiad ag angel yr Arglwydd ganol nos. Yn y cyfamser, roedd Jacob wedi siomi ei warchod i ddechrau pan gysgodd i ffwrdd a heb sylweddoli bod ysbryd Duw yno oherwydd ei fod yn cysgu'n ddwfn. Fodd bynnag, pan gafodd gyfle arall, fe'i defnyddiodd i sicrhau ei fod yn cael cyfarfyddiad newidiol â Duw. Er mwyn i chi ddeall pam mae angen i chi weddïo ganol nos, gadewch inni dynnu sylw'n gyflym at rywfaint o bwysigrwydd gweddïau hanner nos.

Pwysigrwydd Gweddïau Canol Nos

Mae'n Helpu Terfynu Ymosodiad Demonig

Oherwydd bod y rhan fwyaf o ymosodiadau'r gelyn yn cael eu gwneud ganol nos, pan arhoswn i fyny i weddïo, mae ein bywiogrwydd ysbrydol yn cael ei ddwysáu. Mae hyn yn lleihau llwyddiant ymosodiad y gelyn arnom. Y rheswm pam y bydd lleidr yn dod yn y nos oherwydd eu bod yn credu, yn naturiol mae dyn yn wan yn y nos. Mae'r corff yn galw am orffwys yn ystod yr amser hwn. Felly byddan nhw'n gelyn yn manteisio ar angen y corff i daro dyn.

Mae'n Ein Gwneud Yn Aeddfed yn Ysbrydol

Mae ysbryd Duw yn siarad bob amser. Mae'n chwith inni leoli ein hunain i glywed ganddo. Os ydych chi'n meddwl bod gweddi hanner nos yn hawdd iawn ceisiwch ddechrau un heddiw. Mae'n cymryd ymdrech ymwybodol a bwriadol i amddifadu'r corff y gweddill sydd ei angen arno. A’r rhan fwyaf o weithiau, hyd yn oed wrth i ni gysgu, mae ysbryd Duw eisiau cymuno â ni.

Y foment y gallwn ufuddhau i arwain yr ysbryd pan fydd yn galw am weddi ganol nos, mae lefel ein hysbrydolrwydd yn cynyddu ac mae hyn yn golygu y gallwn ufuddhau i bron unrhyw beth a orchmynnir gan Dduw.

Rydym yn Canolbwyntio Mwy

Nid dim ond gweithgareddau y gellir eu gwneud beth bynnag yw gweddi. Mae'n gyfathrebu rhwng y meidrolion a'r anfarwolion, rhwng dyn a Duw. Mae'n gofyn am ryw lefel o ganolbwyntio. Yn ystod y dydd mae cymaint o bethau a fyddai’n mynnu ein sylw, felly efallai na fydd yn bosibl canolbwyntio yn lle gweddi.

Fodd bynnag, mae gweddïau hanner nos yn ein helpu i ganolbwyntio mwy. Dim sŵn o'r tu mewn neu'r cyffiniau, dim ymyrraeth, dim ond chi a'r tad. Mae lefel y crynodiad yn uwch.

Mae'n Hanfodol ar gyfer Cyfarfyddiad sy'n Newid Bywyd

Mae ysbryd Duw ar gael bob amser. Pan weddïwn ganol nos, fe wnaeth ein rhoi ar fin cael cyfarfyddiad newidiol gyda'r tad. Roedd Jacob yn ysbrydol sensitif i wybod nad yw'r dyn hwn yn beth cyffredin. Mae'n rhaid ei fod yn myfyrio yn ei galon cyn i'r angel gyrraedd. Dyna pam y gallai nodi nad yw hyn yn ddynol.

Pan weddïwn yn y nos, mae gennym well siawns o gael cyfarfod â'r tad.

Pwyntiau Gweddi:

 • Arglwydd Dduw, rwy'n gweddïo bod pob pŵer sy'n cynllwynio ymosodiad arna i a fy nheulu yn eu dinistrio ar hyn o bryd yn enw Iesu.
 • Pob ymosodiad demonig ar fy iechyd, deuaf yn eich erbyn gan dân yr ysbryd sanctaidd. Rwy'n rhyddhau fy Iechyd o gaethiwed y tywyllwch, gan ei ddal i lawr yn enw Iesu.
 • Dad Arglwydd, mae pob cynllwyn o'r gelyn i ddinistrio fy mhriodas yn cael ei ddinistrio gan dân. Rwy'n cipio fy nheulu o ddwylo'r diafol. O heddiw ni fydd gennych bwer dros fy nheulu mwyach yn enw Iesu.
 • Arglwydd Dduw, rwy'n dyfarnu bod tân yr Ysbryd Glân yn dinistrio pob gwastraffwr tynged yn fy mywyd. Mae unrhyw ddyn neu fenyw sydd wedi canfod ei ffordd i mewn i fy mywyd i ddinistrio fy nhynged yn cwympo i farwolaeth ar hyn o bryd yn enw Iesu.
 • Rwy'n chwalu pob wal o farweidd-dra yn fy mywyd. Mae pob dilledyn satanaidd o dlodi a roddir arnaf i a fy nheulu yn mynd ar dân yn enw Iesu.
 • Oherwydd ei fod wedi'i ysgrifennu, ni fydd unrhyw ffasiwn arf yn fy erbyn yn ffynnu. Saethodd pob saeth ddemonig ataf i'm lladd; Rwy'n eich anfon yn ôl at yr anfonwr yn saith gwaith yn enw Iesu.
 • Arglwydd Dduw, deuaf fy niwrnod yn alluog, bydd yn llyfn yn enw Iesu. Bydd fy niwrnod yn rhydd o drafferth yn enw Iesu. Gofynnaf i'ch ysbryd arwain a dysgu imi pa ffordd i fynd yn enw Iesu.
 • Dad Arglwydd, rwy'n torri pob Jericho o oedi a methiant yn fy mywyd yn ddarnau yn enw Iesu. Rwy'n gweddïo bod pob rhwystr ar fy ffordd i lwyddiant yn cael ei gymryd i ffwrdd yn enw Iesu.
 • Arglwydd Dduw, mae pob anifail demonig a anfonir i'm monitro yn marw heddiw yn enw Iesu. Mae pob neidr annuwiol, pob masquerade yn aseinio i'm poenydio yn fy nghwsg, yn marw yn enw Iesu.
 • Arglwydd, dwi'n derbyn y pŵer i wneud campau mawr yn y gwaith yn enw Iesu. O heddiw ymlaen, rydw i'n dod yn ddi-rwystr yn enw Iesu. O heddiw ymlaen, rydw i'n dod yn ddiderfyn yn enw Iesu

 


SYLWADAU 2

 1. mae hyn mor bwerus, byddaf yn ymarfer hyn yn fy mywyd…. Rwy'n teimlo gras ysgubol Duw .. diolch gymaint y gallwch chi aros yn fendigedig yn enw jesws

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.