10 Pwynt Gweddi Am Gryfder A Chanllawiau

0
17013

Heddiw, byddwn yn delio â 10 pwynt Gweddi ar gyfer cryfder ac arweiniad. Ar gyfer taith esmwyth a llwyddiannus mewn bywyd, mae angen cryfder ar ddyn i ddal i symud hyd yn oed pan fo ods yn ei erbyn ac arweiniad i wybod ble i fynd a ble i beidio â mynd. Pan nad oes gan nerth nerth, ni fydd yn gyfystyr â dim mewn bywyd. A phan mae cyfeiriad ar goll, mae dyn yn treulio holl flynyddoedd ei fywyd yn ceisio dod o hyd i ffordd. Does ryfedd fod yr ysgrythur yn dweud yn llyfr diarhebion 29:18 Lle nad oes datguddiad, mae'r bobl yn bwrw ataliaeth; Ond hapus yw'r hwn sy'n cadw'r gyfraith.

Mae stori'r Isrealiaid yn enghraifft barhaus o gryfder ac arweiniad. Cofnododd yr ysgrythur eu bod wedi teithio deugain mlynedd heb i wadn eu troed gael ei dinistrio. Fe'u harweiniwyd allan o'r Aifft gan broffwyd o'r enw Moses. Byddai wedi bod yn anodd iawn i Moses arwain plant Isreal allan o gaethiwed heb arweiniad Duw. Cofnododd yr ysgrythur y piler tân a'u harweiniodd yn y nos ac ni wnaeth ysbryd yr arglwydd byth ymadael â Moses.

Yn yr un modd yn ein byw, mae angen cryfder ac arweiniad Duw arnom. Mae cymaint ohonom a ddylai fod wedi cyflawni nodau gwych, ond oherwydd nad oes gennym y nerth i ddal ati, gwrthodwyd y bendithion hynny inni. Rhai pobl eraill sydd â phroblem yw'r diffyg gweledigaeth. Pan nad oes arweiniad gan Dduw, nid oes gweledigaeth a phan fydd gweledigaeth ar goll, ni fyddai golwg ar waith. Sut felly y gall dyn deithio heb olwg? Ni fyddai Samson wedi gweddïo i farw gyda'i elyn pe bai ei olwg yn dal yn gyfan. Er mwyn inni ragori y tu hwnt i derfyn, mae'n bwysig ein bod yn gweddïo am nerth ac arweiniad Duw Hollalluog.


Llyfr Newydd gan y Pastor Ikechukwu. 
Ar gael nawr ar amazon

Pwyntiau Gweddi Am Gryfder

 • Arglwydd Iesu, diolchaf ichi am y gras yr ydych wedi'i roi imi i weld diwrnod newydd, gadewch i'ch enw gael ei ddyrchafu yn enw Iesu.
 • Arglwydd Iesu, atolwg am nerth oddi uchod. Rwy'n gwrthod dibynnu ar fy nerth marwol i gyflawni nodau mewn bywyd. Rwy'n cydnabod mai chi yw rhoddwr bywyd, a chodwr dynion. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n fy nerthu yn enw Iesu. Gofynnaf i bŵer y Goruchaf orffwys arnaf ym mhob rhan o fy mywyd bod angen cryfder, arglwydd gadewch imi ddod o hyd i nerth yn enw Iesu.
 • Dad Arglwydd, heb dy allu rwy'n berson gwan. Ac rwy'n deall nad oes gan berson gwan le yn y byd hwn. Nid wyf am gael fy nhrysu gan wyntoedd gorthrymderau. Nid wyf am gael fy mhoenydio gan ddwylo dioddefiadau. Gweddïaf am y nerth i ryddhau fy hun o bob math o ofidiau a dioddefiadau, arglwydd ganiatáu'r fath gryfderau i mi yn enw Iesu.
 • Arglwydd Iesu, gwn fy mod yn bechadur. Arglwydd gweddïaf y byddwch yn rhoi’r nerth imi wrthsefyll pechod ac anwiredd yn enw Iesu. Rwy'n gweddïo am i'r nerth ymladd yn erbyn antics y diafol, y nerth i oresgyn fy ngwendid, arglwydd, gadewch i'ch nerth ddod arnaf yn enw Iesu.
 • Dad Arglwydd, atolwg am y nerth i gyflawni nodau gwych mewn bywyd. Rwy'n dyfarnu trwy drugaredd y Goruchaf, yn rhoi'r nerth imi beidio byth â cheisio ceisio. Rwy’n deall nad yw bywyd yn cael ei adeiladu ar wely o rosod, ond arglwydd rwy’n gweddïo y byddwch yn rhoi’r nerth imi nodi dyddiau gwael, rhoi’r gras imi beidio byth â rhoi’r gorau i ymddiried ynoch a rhoi’r nerth imi wthio ymlaen pan fydd yr amser iawn. yn dod yn enw Iesu.
 • Arglwydd Iesu, atolwg am i'r nerth beidio byth â blino wrth fynd ar ôl pethau ysbrydol. Arglwydd, atolwg am i'r nerth beidio byth â blino wrth fynd ar drywydd eich adnabod mwy. Dywedodd yr Apostol Paul efallai fy mod yn eich adnabod chi a phwer eich ailddatganiad. Arglwydd, rhoddwch y nerth imi beidio byth â stopio syched, rhowch y nerth imi beidio byth â bod yn chwilfrydig i'ch adnabod, rhowch y nerth imi am y newyn i chi beidio byth â diffodd y tu mewn i mi, yn enw Iesu.

Pwyntiau Gweddi Am Arweiniad

 • Arglwydd Iesu, atolwg am arweiniad ysbrydol gennych chi. Rwy’n gweddïo y byddwch yn fy arwain yn y rhan iawn i fynd yn enw Iesu. Arglwydd, os na ewch gyda mi gwrthodaf symud modfedd, dad, atolwg y bydd eich ysbryd a'ch presenoldeb yn mynd gyda mi yn enw Iesu.
 • Arglwydd Iesu, dros fy mywyd priodasol, cyfeiriwch fi ar beth i'w wneud. Arglwydd, gwrthodaf adael fy mywyd i dynged mwyach. Rwy’n gweddïo y bydd eich ysbryd a’ch pŵer yn fy arwain ar bwy i briodi yn enw Iesu. Arglwydd Iesu, dw i wedi dy wneud di'n gapten fy mywyd, dwi'n gweddïo y byddwch chi'n llywio llong fy mywyd o'r eiliad hon yn enw Iesu.
 • Arglwydd Dduw, mae arnaf angen eich arweiniad dros fy ngyrfa. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n fy arwain ar beth i'w wneud. Rwy'n deall pan fydd cyfeiriad, mae taith bywyd yn dod yn llai o straen. Rwyf am i daith fy mywyd fod yn llai o straen, Arglwydd, tywyswch ar fy ngyrfa yn enw Iesu.
 • Dad Arglwydd, atolwg am eich arweiniad ar bopeth sy'n fy mhryderu. Rwy'n deall nad oes unrhyw wybodaeth o'ch blaen, ac ar eich ôl chi, nid oes unrhyw wybodaeth sy'n fwy na'ch un chi. Rwy’n gweddïo o hyn ymlaen, y bydd eich ysbryd yn dechrau fy arwain ar bethau i’w gwneud, pryd i siarad a phryd i aros yn dawel, a hyd yn oed pan fyddaf yn agor fy ngheg i siarad, byddant yn cael eu llenwi â’ch geiriau yn enw Iesu. 
 • Arglwydd, nid wyf am deithio trwy'r byd hwn fel dyn dall. Rwyf am deithio gyda golwg perffaith. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n rhoi'r gras i mi weld gweledigaeth. Rwy'n gweddïo y bydd eich Ysbryd Glân a'ch pŵer yn dod arnaf a byddwch yn agor fy holl synhwyrau i glywed gennych. Rwy'n gweddïo i'r gras fod yn ymostyngar i arwain, Arglwydd, caniatâ i mi yn enw Iesu. 

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR
erthygl flaenorolDeg Rheswm Pam Ddylech chi Weddïo Gyda'r Ysgrythur
erthygl nesafPwyntiau Gweddi i Fethu Pwrpas
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Rwy'n Ddyn Duw, Sy'n angerddol am symudiad Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd ras i amlygu nerth yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddi a'r Gair. Am ragor o wybodaeth neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi yn dailyprayerguide@gmail.com neu Sgwrsiwch â mi ar WhatsApp And Telegram yn +2347032533703. Hefyd byddaf wrth fy modd yn Eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Dduw bendithia chi.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.