Pwyntiau Gweddi I Wella'ch Bywyd Gweddi

0
2744

Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi i wella'ch bywyd gweddi. Rydyn ni'n fodau ysbrydol a'r unig ffordd rydyn ni'n cyfathrebu â thir yr ysbryd yw trwy weddïau. Mae hyn yn esbonio pam mae bywyd gweddi Cristion yn bwysig iawn. Y peth cyntaf y mae'r diafol yn ymosod arno mewn credadun yw eu bywyd gweddi. Ar ôl i'r gelyn drechu bywyd gweddi Cristion, mae'n cymryd gras Duw i gael y fath berson allan o gaethiwed caethwasiaeth.

Gan amlaf, mae'r diafol yn defnyddio cyhoeddi a diogi i ddinistrio bywyd gweddi Cristion. Cofiwch fod yr ysgrythur yn ceryddu ein bod ni'n gweddïo heb ddod i ben. Mae hyn oherwydd bod Duw yn deall nad yw'r gelyn byth yn gorffwys. Disgrifiodd yr ysgrythur ef fel Llew rhuo yn mynd o gwmpas yn edrych am bwy i'w ysbeilio. Pan effeithir ar fywyd gweddi credadun, daw ef neu hi'n agored i ymosodiad y diafol.

Byddwn yn crio at Dduw am help. I gynifer ohonom fod ein bywyd gweddi eisoes yn profi newid yn ôl, mae hyn yn arwydd bod y gelyn wrth ei waith dros ein bywyd. Rwy'n dyfarnu trwy awdurdod y nefoedd, bydd ysbryd Duw Hollalluog yn dod arnoch chi yn enw Iesu. Ni fydd gan y gelyn unrhyw bwer dros eich bywyd gweddi yn enw Iesu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Beth sy'n digwydd pan fydd bywyd gweddi Cristion wedi'i ddifrodi?

Diffyg Cyfathrebu Gwael â Duw

Gweddi yw'r sianel gyfathrebu rhwng dyn a Duw. Y ffordd orau y gallwn glywed gan Dduw yw trwy weddi. Mae ysbryd Duw yn siarad trwy'r amser, mae'n ddyletswydd arnom i gael ein halinio â'r ysbryd i glywed yr hyn y mae'n ei ddweud bob tro. A gellir cyflawni hyn trwy weddi gyson.

Unwaith y byddwn yn caniatáu aflonyddu ar ein bywyd gweddi, ni fyddwn yn cael cyfeiriad gan Dduw mwyach ac mae hyn yn ein gwneud yn agored i ymosodiad y gelyn.

Yn agored i niwed rhag diafol

Mae cymaint o broblemau wedi'u setlo yn y man gweddi. Mae cymaint o ymosodiadau yn cael eu gwyrdroi gan allu Duw trwy weddïau. Pan ddown yn weddi llai Cristnogol, rydyn ni'n dod yn ddi-rym ac rydyn ni'n dod yn agored i niwed i'r gelyn. Bydd saeth y gelyn yn drech na gweddi llai Cristnogol.

Diffyg Cyfeiriad

Rydyn ni'n cael cyfeiriad gan Dduw wrth weddïo. Mae gweddi yn datgloi porth y datguddiad inni fanteisio arno. Pan ddown yn weddi, dechreuwn ddiffyg cyfeiriad gan Dduw. A phan nad oes gennym gyfarwyddyd gan Dduw, mae'r ysbryd dryswch yn cael ei ryddhau.

Pwyntiau Gweddi:

 • Arglwydd Iesu, diolchaf ichi am y rhodd bywyd a roesoch imi weld diwrnod newydd yr ydych wedi'i wneud. Diolchaf ichi am fy nghyfrif ymhlith y byw a fyddai’n eich gwasanaethu heddiw, gadewch i’ch enw gael ei ddyrchafu yn enw Iesu.
 • Arglwydd, rwy'n ymrwymo fy mywyd yn eich dwylo, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n fy helpu i aros yn sefyll gyda chi yn enw Iesu.
 • Dad Arglwydd, dwi'n dod yn erbyn pob ysbryd cyhoeddi a allai rwystro fy mywyd gweddi rhag tyfu, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n fy helpu i ei ddinistrio yn enw Iesu.
 • Arglwydd Iesu, atolwg, trwy dy nerth, ym mhob ffordd y mae'r gelyn wedi bwriadu darostwng fy mywyd gweddi, atolwg y byddwch yn ei ddinistrio yn enw Iesu.
 • Arglwydd Iesu, rwy'n gweddïo am nerth ysbrydol i ddal ati, rwy'n gweddïo am gyflymiad ysbrydol yn enw Iesu.
 • Dad Arglwydd, atolwg y rhoddwch y gras imi beidio â digalonni na blino yn fy mywyd gweddi yn enw Iesu.
 • Rwy'n dod yn erbyn pob ymosodiad o y gelyn dros fywyd ysbrydol, atolwg i chi ei ddinistrio yn enw Iesu.
 • Dad Arglwydd, pob saeth ddrwg a anfonir ataf gan y gelyn i ddinistrio fy mywyd gweddi, yr wyf yn ei dinistrio gan dân yr ysbryd sanctaidd.
 • Arglwydd, dwi'n dod yn erbyn pob ysbryd diogi sy'n effeithio ar fy mywyd ysbrydol yn enw Iesu.
 • Dad Arglwydd, rwy'n bwrw allan bob cythraul drwg sydd wedi'i anfon i ddinistrio fy nyfiant ysbrydol, gadewch iddyn nhw fynd ar dân yn enw Iesu.
 • Dad Arglwydd, rwy'n ymdrin â phob rhan lle mae'r gelyn eisiau ei ddefnyddio fel cofnod i dreiddio i'm bywyd ysbrydol i'w ddinistrio.
 • Arglwydd Iesu, gweddïaf am gyflymiad ysbrydol ar gyfer fy mywyd gweddi, gadewch iddo barhau i dyfu o nerth i nerth yn enw Iesu.
 • Arglwydd, atolwg y bydd eich ysbryd sanctaidd yn fy arwain ac yn fy meithrin yn enw Iesu. Gadewch i'ch ysbryd a'ch pŵer sanctaidd fy nysgu pryd i weddïo, dywedwch wrthyf bethau i weddïo amdanynt a dehongli pethau o'r ysbryd i mi yn enw Iesu.
 • Arglwydd Iesu, dwi'n dod yn erbyn pob anifail demonig sydd wedi'i anfon i ymosod ar fy mywyd gweddi, gadewch i dân yr ysbryd sanctaidd eu bwyta yn enw Iesu.
 • Pob neidr a chrwban demonig a anfonir i ddal fy mywyd gweddi yn ôl, galwaf dân yr ysbryd Sanctaidd arnoch heddiw yn enw Iesu.
 • Arglwydd Iesu, pob dyn cryf yn nhŷ fy nhad neu fy mam y mae'r gelyn eisiau ei ddefnyddio i ddinistrio fy mywyd gweddi, gadewch i'r person hwnnw syrthio i farwolaeth yn enw Iesu.
 • Rwy'n dod yn erbyn pob math o dynnu sylw y mae'r gelyn eisiau ei ddefnyddio yn fy erbyn i ddinistrio fy mywyd gweddi, gadewch iddo gael ei ddinistrio yn enw Iesu.
 • Mae pob merch ddemonig sydd wedi cael ei hanfon gan y gelyn i ddal fy mywyd gweddi i fan a'r lle, yn achosi atafaelu rhyngom heddiw yn enw Iesu.
 • Arglwydd, rwyf am i chi chwilio mi yn drylwyr. Popeth yn fy mywyd sy'n arafu fy mywyd gweddi, ewch â nhw oddi wrthyf yn enw Iesu.
 • Arglwydd Dduw, gofynnaf y byddwch yn achosi cipio rhyngof fi ac unrhyw gydnabod a fyddai’n creu problem ar gyfer fy mywyd gweddi. Yn union fel yr ydych chi'n achosi cipio dwyfol rhwng Abraham a Lot, rwy'n gweddïo eich bod chi'n gwahanu pob ffrind drwg oddi wrthyf yn enw Iesu.

 


GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.