Pwyntiau Gweddi I Wybod ac Ildio I Ewyllys Duw

3
1402

Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi i wybod ac Ildio i ewyllys Duw. Llyfr o Eseia 55: 8 Oherwydd nid fy meddyliau mo fy meddyliau i, Ac nid eich ffyrdd chwaith yw fy ffyrdd i, ”meddai'r ARGLWYDD. Mae gan ddyn gynlluniau bob amser ar gyfer ei fywyd ac yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw'n poeni am y cynllun o Dduw am ei fywyd. Mae'n bwysig ein bod ni'n gwybod meddwl Duw am ein bywydau. Os oes rhaid i ni lwyddo a manteisio'n fawr, rhaid i ni wybod Ewyllys Duw am ein bywydau.

Yn aml na pheidio, rydyn ni'n cystadlu â Duw. Mae dyn wrth ei fodd yn dominyddu, mae bob amser eisiau rheoli pethau a byddai bob amser eisiau i bethau gael eu gwneud yn ei ffordd. Gadewch i ni gymryd bywyd Jona er enghraifft. Gorchmynnodd Duw iddo fynd ar aseiniad a gwrthododd ei wneud. Hanes ffermio yw diwedd y stori. Pan fyddwn yn methu â gwneud ewyllys Duw, bydd pethau'n mynd y ffordd galed. Roedd bywyd yr Isrealiaid yn enghraifft nodweddiadol. Ewyllys y tad ar eu cyfer yw cael eu rhyddhau o gaethiwed a allant ei wasanaethu. Fodd bynnag, pan ryddhawyd yr Isrealiaid o gaethiwed, roeddent yn gyflym i ddychwelyd at eu heilunod. Wrth gosbi hynny, gwnaed iddynt deithio am ddeugain mlynedd.

Er mwyn inni ddeall sut i weddïo’n dda, gadewch inni dynnu sylw’n gyflym at rai o’r pethau sy’n digwydd pan fyddwn yn gwrthod ildio i ewyllys y tad.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Peryglon peidio ag ildio i Ewyllys Duw

Mae'n Rhwystro Cyflawni Bendith

Am bob cyfarwyddyd, mae yna lawer o fendithion ynghlwm wrtho. Pan fyddwn yn methu ag ymostwng i ewyllys Duw, mae yna nifer o fendithion a fyddai’n cael eu rhwystro.

Mae'n Rhoi Pwer y Diafol droson Ni

Pan fydd dyn yn methu â gwybod ac ildio i ewyllys y tad, mae'n rhoi pŵer i'r diafol ein poenydio. Duw yw awdur ein bywydau, nes i ni ildio olwyn ein bywyd iddo, byddwn ni'n cael ein poenydio'n wael gan y gelyn.

Mae'n Arafu'r Daith i Lwyddiant 

Dywed yr ysgrythur nad yw ffordd yr arglwydd yr un peth â'n un ni. Gan amlaf, rydyn ni wrth ein bodd yn gwneud pethau yn ein ffordd ni. Yn y cyfamser, mae'r ysgrythur yn dweud fy mod i'n gwybod y meddyliau sydd gen i tuag atoch chi, nhw yw'r meddwl am dda ac nid o ddrwg i roi diwedd disgwyliedig i chi. Cyrraedd y diben disgwyliedig hwnnw yw'r broblem sydd gan ddyn. Bydd bob amser eisiau cyrraedd y perwyl hwnnw gan ddefnyddio ei fformiwla ei hun. Tra, mae gan Dduw ei gynlluniau hefyd. Pan fydd dyn yn gwrthod caniatáu i Dduw fod yn Dduw dros ei fywyd, bydd ei daith i lwyddiant yn arafach na'r disgwyl.

Sut I Wybod Ewyllys Duw

Un broblem y mae Cristnogion ifanc yn ei chael yw gwybod ewyllys Duw am eu bywydau. Sut ydych chi'n ildio i Ewyllys Duw pan nad oes gennych chi syniad o'i gynlluniau ar gyfer eich bywyd? Byddwn yn tynnu sylw at ychydig o ffyrdd y gall rhywun nodi ewyllys Duw am ei fywyd.

Trwy'r Ysbryd Glân

Ni ellir gor-bwysleisio pŵer yr Ysbryd Glân. Mae'r ysgrythur yn gwneud inni ddeall y bydd yr Ysbryd Glân yn dysgu inni bethau nad ydym yn eu hadnabod ac yn dweud wrthynt am bethau sydd i ddod. Yn y cyfamser, cynllun Duw yw meddwl Duw ar gyfer y bywyd hwnnw. Hefyd, mae'n rhaid i ni ddeall bod yr Ysbryd Glân yn fersiwn o Dduw mewn dyn. Y ffordd orau y gall dyn wybod y meddwl saethu gafodd ei fywyd yw trwy nerth yr ysbryd sanctaidd.

Bydd yr ysbryd sanctaidd yn ein dysgu ac yn rhoi gwybod i ni beth mae Duw yn ei ddweud bob tro.

Trwy Air Duw

Ffordd arall y gallwn wybod ewyllys Duw yw trwy astudio gair Duw. Pan rydyn ni'n astudio gair Duw, mae yna ddehongliadau sy'n dilyn trwy nerth yr ysbryd sanctaidd. Mae cymaint o gynlluniau gan Dduw ar ein cyfer sydd wedi'u mewnblannu yn yr ysgrythur.

Pan fyddwn yn astudio gair Duw, bydd yr ysbryd sanctaidd yn datgloi rhai addewidion gan Dduw am ein bywyd. Pan fyddwn yn ymostwng i'r ewyllys hon, bydd pethau'n newid yn sylweddol i ni.

Pwyntiau Gweddi

 • Arglwydd Iesu, diolchaf ichi am y gras i'w dystio heddiw. Diolchaf ichi am y rhodd bywyd a roesoch imi ei thystio heddiw, gadewch i'ch enw gael ei ddyrchafu yn enw Iesu.
 • Arglwydd Iesu, atolwg i'r gras ildio i'ch ewyllys a'ch pwrpas. Dad Arglwydd, caniatâ imi y gras i'ch deall pan siaradwch. Caniatâ i mi y gras i wybod dy ewyllys a phwrpas am fy mywyd.
 • Arglwydd Iesu, atolwg y byddwch yn ysbrydoli fy dyn mewnol i ddeall yr hyn sydd gennych ar y gweill i mi. Rwy'n gwrthod gwneud pethau ar sail fy ngwybodaeth farwol. Rwy’n gweddïo y byddwch yn fy arwain i ffyniant yn enw Iesu.
 • Dad Arglwydd, atolwg am i'r gras ddilyn eich cyfarwyddiadau. Mae'r Beibl wedi gwneud i mi ddeall bod ufudd-dod yn well nag aberth. Arglwydd rydw i am ufuddhau i ti ym mhob goblygiadau. Rwy'n ildio ewyllys fy mywyd i chi yn enw Iesu.
 • Arglwydd Iesu, rwy'n torri pob rhwystr rhyngoch chi ac I. Mae popeth sy'n rhwystro llif rhydd cyfathrebu rhyngom yn cael ei dorri heddiw yn enw Iesu.
 • Rwy'n gwrthod gwneud pethau ar fy hun. Rwyf am i chi fy arwain Arglwydd Iesu. Rwy'n gweddïo y bydd eich ysbryd sanctaidd yn dysgu'ch ffyrdd i mi yn enw Iesu.
 • Rwy'n gweddïo y bydd eich ysbryd sanctaidd yn dysgu'ch Ewyllys i mi am fy mywyd. Rwy’n gweddïo hyd yn oed pan fyddaf yn dewis y Beibl i’w astudio, y byddwch yn datgelu i mi eich cynlluniau ar gyfer fy mywyd yn enw Iesu.
 • Arglwydd, atolwg y gwnewch fy mywyd yn gartref ichi. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n gwneud popeth sydd gen i eich un chi. Chwiliwch fi Arglwydd, popeth na fydd yn caniatáu imi ildio i'ch Ewyllys, Arglwydd ei ddinistrio yn enw Iesu.

 


SYLWADAU 3

 1. Rwy'n ildio popeth i'r Arglwydd Iesu heddiw ac rwyf am ichi weddïo drosof am gyflymiad Dwyfol i gyflawni Ei bwrpas ar gyfer fy mywyd
  I Dduw, bydd pob gogoniant i'r pwyntiau gweddi hyn. Diolch am fod y llong

 2. Rwy'n dod atoch chi dad oherwydd ni allaf helpu fy hun. Rwyf wedi blino ar fy ffordd bersonol o fyw. Ond gwn y gallwch drin fy achos. Helpa fi i sylweddoli ceisio dy gyfiawnder yn unig. Gwn y bydd pob peth arall yn cael ei ychwanegu ataf trwy Grist Iesu. Siâp fy mywyd o hyn ymlaen i fod yn berson gwell Amen

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.